Platform over gevels, glas & daken
VMRG | Nieuwe bouwregelgeving in 2021

VMRG | Nieuwe bouwregelgeving in 2021

In 2021 gaat er veel veranderen in de bouw. We moeten voldoen aan de eisen van Bijna energieneutrale gebouwen (BENG), het Bouwbesluit 2012 wordt vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt in werking.

Bijna energieneutrale gebouwen

De ingangsdatum van Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG), de bepalingsmethode NTA8800 en de invoeringsdatum van het nieuwe energielabel is met een half jaar uitgesteld tot 1 januari 2021. Eerder is gepubliceerd dat voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 juli 2020 moeten voldoen aan de eisen voor BENG. De software om deze eisen te kunnen berekenen was echter eind 2019 nog niet gereed. Neprom, NVB-Bouw, Bouwend Nederland, Aedes, IVBN en BNA hebben daarom met succes gevraagd om de BENG-eisen per 1 januari 2021 in te laten gaan in plaats van 1 juli 2020. De VMRG (Zonwering) bedrijven zijn al helemaal klaar om opdrachtgevers ‘BENG proof’ te laten bouwen.

Besluit bouwwerken leefomgeving

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) vervangt per 1 januari 2021 het Bouwbesluit 2012. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Deze wet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving en werkt door in vier algemene maatregelen van bestuur: het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving. In de basis is het Bouwbesluit 2012 nog goed herkenbaar in het Bbl. De Omgevingswet, en daarmee ook het Besluit bouwwerken leefomgeving, treedt in 2021 in werking. Daar waar noodzakelijk zullen teksten in de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen aangepast worden aan het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt eveneens in werking op 1 januari 2021. Deze wet heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen heeft drie doelen, namelijk een verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit, een verbeterde positie van de consument en het stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering. Om dit te bewerkstelligen, wordt een stelsel ontwikkeld voor toetsing op relevante aspecten van kwaliteit van het eindproduct door een onafhankelijke marktpartij. Verder zal een verklaring van de kwaliteitsborger bij oplevering voorwaarde zijn voor ingebruikname.

De Wet kwaliteitsborging borging voor het bouwen zal bij inwerkingtreding alleen gelden voor bouwwerken vallend onder Gevolgklasse 1. Het gaat samengevat om de volgende bouwwerken:

· Grondgebonden woningen

· Woonboten

· Fiets- en voetgangerstunnels

· Bouwwerken tot 20 meter hoog

· Bedrijfspanden maximaal 2 verdiepingen, loods met kleine kantoren

· Alle vergunningplichtige verbouw

Ook de leden van de VMRG krijgen te maken met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Het VMRG Keurmerk is dit jaar al aangepast zodat het al naadloos aansluit op deze nieuwe wet. Lees het artikel hierover elders in Gevelbouw.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details