Platform over gevels, glas & daken
VMRG | Veranderende technologie

VMRG | Veranderende technologie

De impact van technologie op arbeid is een veel besproken onderwerp. De revolutie op het gebied van internet en communicatietechnologie zou moeten leiden tot algemene productiviteitsgroei. Desalniettemin blijft deze groei in Nederland, net als in andere ontwikkelde economieën, achter ten opzichte van eerdere decennia. Een belangrijke oorzaak daarvoor is de vergrijzing die de komende jaren doorzet en de daarmee gepaard gaande krimp van onze beroepsbevolking, waarbij de instroom afneemt en de uitstroom toeneemt.

De banen in nieuwe beroepen zullen dan ook een relatief grotere aanspraak doen op de instroom. Veel werkenden die met pensioen gaan, zullen moeten worden vervangen door werknemers die elders al een baan of carrière hebben. Om deze mensen te laten doorstromen naar ander werk zullen we daar waar het kan actief moeten aansturen op automatisering. Automatisering is daarin dan geen bedreiging, maar een noodzakelijk hulpmiddel om capaciteit vrij te maken voor nieuwe beroepen.

Computers en robots zullen ons steeds meer werk uit handen gaan nemen en we worden volgens velen geconfronteerd met de vierde industriële revolutie. We zullen daarin sneller, slimmer, maar vooral ook meer moeten samenwerken. Sneller om de exponentiële groei bij te kunnen benen, maar ook omdat nieuwe verdienmodellen de oude gaan verdringen. Slimmer door processen meer en meer te integreren. Een voorbeeld daarvan is het bankwezen dat steeds meer zal verworden tot een softwarebedrijf en een productiebedrijf  dat meer en meer zal veranderen in een digitale fabriek. Samenwerking wordt steeds belangrijker door de diversiteit in expertise meer en meer te bundelen en/of te combineren.

De wereld wordt daarmee steeds digitaler en dat vraagt om andere taken en bekwaamheden van mensen. Zo laat een onderzoek Future of Skills (2017) over de werkgelegenheid in 2030 een enorme impact zien van de technologie op arbeid. Dit onderzoek dat onder andere door werkgeversvereniging AWVN wordt gebruikt, geeft aan dat van 70% van de huidige banen onduidelijk is in welke mate deze in 2030 nog zullen bestaan. Van 20% van de banen, (vooral in de maakindustrie, administratie, secretariaat en sales) is redelijk zeker dat deze zullen verdwijnen. De huidige 10% creatieve, digitale, ontwerp en engineersberoepen bieden volop mogelijkheden, zo is de verwachting.

Volgens de AWVN zal sprake zal zijn van een zogenaamde dubbele transitie fabriek in de 21ste eeuw door enerzijds verdere toename van automatisering en robotisering en anderzijds de organisatie van het werk. Als transitiebeeld voor de organisatie voorziet AWVN een organisatie in ontwikkeling middels herstructurering met onder andere aandacht voor de verschuiving van controle naar vertrouwen, het multidisciplinair werken aan integratieprocessen en omschakeling naar circulair, cybersecurity, minder aandacht voor functies en meer voor rollen en taken.

Voor werkgevers zaak om ervoor te zorgen dat je een toekomstperspectief hebt. Investeer in ontwikkeling waarin werken, leren en innoveren nauw samengaan middels een leven lang leren. Zorg dat je dynamisch bent en kan meebewegen op onvoorziene omstandigheden en aandacht hebt voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), zowel extern als intern. Een hele opgave voor de 1.031.480 MKB-bedrijven die er volgens MKB-Nederland in Nederland zijn en waar 4,38 miljoen mensen werken, ofwel 72% van alle werknemers in ondernemend Nederland. Als grootste kansen voor het MKB worden door MKB-Nederland digitalisering, productiviteitsgroei en duurzaamheid genoemd.

De VMRG zet hier al volop op in, onder andere in het FaSA innovatieproject waarbij gebruik gemaakt wordt van digitale middelen zoals sensoren, drones en kunstmatige intelligentie. Ideaal voor bijvoorbeeld het inspecteren van een groot woningcomplex. In dit nummer Gevelbouw leest u daar meer over. 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details