Platform over gevels, glas & daken
Stormachtige relatie
Mr. Bettina Hertstein www.bouwrechtbedrijf.nl

Stormachtige relatie

Wanneer een samenwerking zonnig start maar onverwacht wordt geconfronteerd met dichte mist, blijken discussies over vermeende gebreken de relatie langer in stand te houden dan oorspronkelijk was beoogd. Stevige windvlagen en slagregens maken het er dan niet beter op. 

In het kader van een verbouwing van een appartementencomplex hebben een aannemer en een gevelbouwer een overeenkomst gesloten voor de levering en de montage van gevelpuien. De kozijnen dienen te worden geproduceerd onder garantie en moeten voldoen aan de NEN 2778 Windgebied II kust tot 15 m hoog ≥ 300 Pascal. Bij een aantal appartementen zijn vrij snel na de montage lekkageklachten opgetreden. De aannemer heeft om die reden de betaling van de laatste termijn ingehouden. Ondanks het meermaals afstellen van de kozijnen door de gevelbouwer blijven de lekkages bestaan, inmiddels ook aan de schuifpui van een penthouse. Kort daarop dreigde de relatie tussen partijen in code oranje terecht te komen en is de gevelbouwer in gebreke gesteld. Omdat de aannemer meende dat herstel door de gevelbouwer (te lang) uitbleef, heeft hij een deskundige ingeschakeld. Die heeft geadviseerd heeft om diverse aanpassingen te doen en de kozijnen te vervangen door kozijnen met een zwaarder profiel indien ze na de beproeving nog onvoldoende presteren.

De oplossing lijkt acceptabel voor beide partijen totdat de aannemer stelt dat de gevelbouwer volgens het deskundigenrapport moet herstellen en de gevelbouwer stelt dat de aannemer uitsluitend recht heeft op het contractueel overeengekomen niveau van wind- en waterdichtheid van de NEN 2778. Daarna is er sprake van windstilte totdat de aannemer een brief naar de gevelbouwer stuurt waarin een omzettingsverklaring is opgenomen. Daarin staat dat de gevelbouwer niet meer hoeft te komen herstellen. In plaats van herstel wil de aannemer een vervangende schadevergoeding. Alhoewel de gevelbouwer voorbij de klaarblijkelijke ‘last minute’ alsnog herstel aanbiedt, is de aannemer daar niet meer op ingegaan. De lekkende puien en kozijnen heeft de aannemer laten vervangen door een derde. Uit de deskundigenrapportage zou ook blijken dat een deel van de puien vervangen moet worden door zwaardere profielen. Arbiter wordt verzocht de opgestoken storm tot bedaren te brengen. 

De aannemer vordert behalve de vervangende schadevergoeding ook vervanging van een deel van de puien door puien met zwaardere profielen. De gevelbouwer verweert zich uitgebreid. Naar zijn mening is een verzwaring van de profielen een verzwaring (achteraf) van de bestekseisen. Die kan hem niet worden aangerekend. Hij vordert betaling van zijn laatste termijn. Arbiter stelt vast dat uit de NEN 2778 bij de situatie van een ‘Windgebied II kust tot 15 m hoog’ een toetsingsdruk van ≥ 300 Pascal volgt, zoals ook in de overeenkomst is opgenomen. Uit de deskundigenrapportage volgt niet zonder meer dat de puien van onvoldoende kwaliteit zijn. Gevelbouwer heeft erkend dat om te voldoen aan de overeengekomen norm, zes stolpramen een nadere bevestiging (sluitnokken) nodig hadden en dat de schuifpui versterkingsprofielen behoefde. Daarmee staat de toerekenbare tekortkoming van de gevelbouwer voor deze klacht vast. Naar het oordeel van arbiter heeft de gevelbouwer voldoende tijd gekregen om herstel te plegen. Doordat de gevelbouwer niet tijdig heeft hersteld, heeft de aannemer zijn vordering (tot herstel) rechtsgeldig mogen omzetten naar een vordering tot vervangende schadevergoeding. 

Om vast te stellen hoeveel schadevergoeding moet worden betaald, vergelijkt arbiter de werkelijke situatie met hoe die zou zijn geweest als de overeenkomst wel correct was nagekomen. De noodzaak van vervanging van de puien met een zwaardere kwaliteit is niet vast komen te staan. Tot het noodzakelijk herstel behoren, naar het oordeel van arbiter, uitsluitend het bevestigen van sluitnokken op de stolpramen en het aanbrengen van versterkingsprofielen bij de schuifpui inclusief het achteraf uitvlakken van het stelkozijn. De door de aannemer gevorderde kosten van € 90.000,- komen zonder diens nadere toelichting niet voor vergoeding in aanmerking. De laatste termijn van betaling aan de gevelbouwer staat nog open en is niet betwist door de aannemer. Alleen het noodzakelijke herstel wordt door arbiter als schade aangemerkt. Omdat de aannemer in overwegende mate in het ongelijk is gesteld, wordt hij ook belast met de proceskosten. In plaats van het gevorderde bedrag te ontvangen, moet de aannemer, na verrekening van een vergoeding vanwege de vastgestelde tekortkomingen met de uitstaande laatste termijn, circa  € 10.000,- betalen.

Door de uitspraak van arbiter is de lucht tussen partijen opgeklaard. Niet verrast willen worden door een donderslag uit heldere hemel? Kijk op Kwaliteitseisen en Adviezen (vmrg.nl) van 2022 voor de meest actuele informatie van de VMRG over metalen ramen en gevelelementen. Dan hebt u altijd een paraplu bij de hand!  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details