Platform over gevels, glas & daken
Meesterstuk MR. BETTINA HERTSTEIN | Drukte bij de gevel
Mr. Bettina Hertstein www.bouwrechtbedrijf.nl

Meesterstuk MR. BETTINA HERTSTEIN | Drukte bij de gevel

Twee jaar geleden kocht ik een jonge tweedehands auto bij een merkdealer. Met de aanschaf kwamen allerlei garanties. Geruststellend voor iemand die niet kan sleutelen. Via de app heb ik de directeur gewezen op een rammelend linker zijvoorraam. Omdat de dealer niet ‘om de hoek’ zit, heb ik in overleg mogen wachten met de reparatie tot de jaarlijkse controlebeurt. Hoe fijn is het dan dat je aan de chef werkplaats, die niet van het raamprobleem wist, een bewijs van de toezegging tot herstel kunt tonen op je mobiele telefoon en dat de reparatie daarom nog binnen de garantie viel.

Ook in de bouw gaat het om garanties en (verborgen) gebreken en is er een beperking in tijd. De frustratie loopt vaak enorm op als een probleem zich voordoet buiten de garantieperiode of de termijn voor verborgen gebreken. Zo stelde een opdrachtgever – acht jaar na de oplevering van zijn woning – dat de vochtplekken op de eerste verdieping aan de zijkant van de dakopbouw het gevolg zijn van het door de aannemer niet volgens de montagevoorschriften van de fabrikant monteren van de gevelbekleding. De opdrachtgever kwalificeert het gebrek als een ernstig gebrek. Aannemer betwist dat er sprake is van een (ernstig) gebrek dat aan hem te wijten zou zijn. De opdrachtgever heeft aan een derde partij opdracht verstrekt om de betreffende aluminium gevelbekleding te verwijderen en te vervangen door zinken zijwangen. Bij de demontage van de gevelbekleding heeft opdrachtgever zowel het expertisebureau dat in zijn opdracht de gevel zou onderzoeken als ook de fabrikant van de gevelbekleding uitgenodigd. Door beiden wordt vastgesteld dat de gevelbekleding weliswaar niet volgens de montagevoorschriften is aangebracht maar dat er geen sprake is van een ernstig gebrek. Vanwege het monteren van de geveldelen rechtstreeks op de dampdoorlatende en vochtkerende folie zonder een verticale ventilatiespouw van 20 mm, staat volgens de fabrikant vast dat de lak van de geveldelen is gaan onthechten. Die schade valt niet onder zijn garantie.

Omdat partijen er samen niet uitkomen wordt arbiter verzocht om te oordelen. Ook hij gaat de gevel bezichtigen. Volgens de op het werk van toepassing zijnde voorwaarden is een gebrek ernstig indien het de hechtheid van het gebouw of een essentieel onderdeel daarvan in gevaar brengt. Aangezien de gevelbekleding geen dragende functie heeft en vervangen kan worden, zoals opdrachtgever inmiddels heeft gedaan, valt het gestelde gebrek niet aan te merken als een ernstig gebrek. De aannemer heeft betwist dat de verkeerde montage ten grondslag ligt aan de vochtproblemen. Hij heeft aangegeven dat er voor het ontstaan van vochtproblemen (ook) andere oorzaken kunnen zijn. De aannemer heeft arbiter tijdens de bezichtiging op tal van andere oorzaken gewezen zoals de dakuitlaat van de CV van de buren die gebreken bevat en het op twee plaatsen kapotte folie onder de loodslabben van de woning van de opdrachtgever. Daarbij heeft arbiter drie door de aannemer eerder gemaakte identieke dakopbouwen in dezelfde straat bezichtigd. Deze zijn op zelfde manier gemonteerd en vertonen geen enkel probleem. 

Gelet op de onderlinge samenhang, zijn eigen constateringen en de bevindingen uit de rapportages van het expertisebureau en de fabrikant, staat voor arbiter niet vast dat het niet opvolgen van de montagevoorschriften de oorzaak van de opgetreden vochtproblemen is. Er kan niet worden uitgesloten dat er meer mogelijke oorzaken voor de gebreken aan de gevelbekleding zijn, waarvoor aannemer niet aansprakelijk is. Opdrachtgever is dus niet geslaagd in zijn bewijs en wordt als de in het ongelijk gestelde partij ook nog belast met de kosten van de procedure.

Wie eist bewijst, blijkt niet altijd zo gemakkelijk in de praktijk! VMRG-bedrijven werken volgens de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen en een uitgebreide garantieregeling. En vanzelfsprekend is in de Kwaliteitseisen en Adviezen ook opgenomen dat de VMRG-bedrijven zich houden aan de montage-instructies van de fabrikant. Liever vooraf weten waar u aan toe bent dan achteraf procederen? Kijk op www.vmrg.nl. 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details