Platform over gevels, glas & daken
CE-markering voor brand- en/of rookwerende ramen en deuren

CE-markering voor brand- en/of rookwerende ramen en deuren

De markt komt in beweging en certificatietrajecten zijn gestart

1 november 2019, de einddatum van de overgangsperiode van EN 16034, komt steeds dichterbij. Dat is duidelijk te merken aan de beweging in de markt. Daar waar begin 2019 de markt nog een afwachtende houding had, merkt SKG-IKOB als certificatie-instelling en Notified Body voor deze norm, dat marktpartijen nu het initiatief nemen om het certificatietraject op te starten. Diverse bedrijven grijpen dit aan om ook de certificering voor de productie van vluchtdeuren conform EN 14351-1 te organiseren.

Voor welke producten?

EN 16034 beschrijft de eisen ten behoeve van het voeren van CE-markering en het afgeven van prestatieverklaringen (DoP’s) voor brand- en/of rookwerende ramen en deuren. De norm is materiaal onafhankelijk en is van toepassing op alle brandwerende en/of rookwerende producten die bedoeld zijn om toegepast te worden in brand- en/of rookcompartimentering en/of vluchtroutes in buitengevels. Doordat deze scope behoorlijk breed is, worden in de norm voorbeelden genoemd van producten die onder deze norm vallen, zoals: ramen, deuren en luiken, industrie- en garagedeuren, rolluiken en rolschermen.

De eisen van EN 16034

In de EN 16034 staan de normen beschreven waarmee de prestaties van de producten of systemen bepaald kunnen worden. Het gaat daarbij om prestaties zoals de brand- en rookwerendheid, het (zelf)sluiten en de duurzaamheid van het (zelf)sluiten. Ook wordt aangegeven hoe de prestaties uitgedrukt kunnen worden in een classificatie en onder welke voorwaarden er vanuit mag worden gegaan dat de prestaties gelijk blijven, indien het product in een andere samenstelling of afmeting geproduceerd wordt. Diverse systeemhuizen kiezen ervoor om de beproevingsresultaten, de productspecificaties, de toegestane afwijkingen en voorwaarden te bundelen in een SKG-IKOB attest. Hierdoor kunnen de resultaten volledig en overzichtelijk gecommuniceerd worden aan de producenten.

Tevens zijn in EN 16034 de eisen opgenomen die aan de productie en het kwaliteitssysteem van de producent van gevelelementen worden gesteld. Dit houdt in dat er een kwaliteitssysteem moet zijn waarmee geborgd wordt dat de gevelelementen altijd op gelijke wijze geproduceerd worden.

De manier van produceren blijkt uit SKG-IKOB attesten danwel uit rapportages van de beproevingen. Het gehele kwaliteitssysteem wordt ook wel de ‘factory production control’ (afgekort ‘FPC’) genoemd en bestaat uit procedures, interne controles en beoordelingen. De FPC moet gecertificeerd worden door een Notified Body zoals SKG-IKOB. Vervolgens is het toegestaan om de prestaties van de producten die u op de markt brengt te vermelden in een CE-markering en op een prestatieverklaring (DoP). 

 

Stappenplan voor certificering en CE-markering

Om te komen tot een Certificate of Conformity op EN 16034, dienen in ieder geval de volgende stappen genomen te worden.

Stap 1: De ontwikkeling

Het opzetten van een kwaliteitsbeheersingssysteem (FPC-systeem) dat alle eisen uit EN 16034 bevat.

Stap 2: De implementatie en de aanvraag

Na de ontwikkeling en implementatie van uw FPC-systeem kan de certificatie-aanvraag ingediend worden bij SKG-IKOB. Binnen het bedrijf wordt er nu volgens het FPC-systeem gewerkt en worden de producten daardoor exact geproduceerd zoals het beschreven staat in een SKG-IKOB attest of beproevingsrapportage.

Stap 3: Het certificatie-onderzoek

Tijdens een audit op locatie stelt SKG-IKOB vast of het FPC-systeem voldoet aan de eisen uit EN 16034 en of de producten geproduceerd worden zoals voorgeschreven.

Stap 4: De certificaat-verlening

Bij een positief resultaat op het certificatie-onderzoek wordt het Certificate of Conformity verleend en voldoet het bedrijf daarmee aan de Europese wetgeving.

Certificering van de productie van vluchtdeuren

Certificatie op EN 16034 is goed te combineren met de sinds jaren verplichte certificering voor de productie van vluchtdeuren conform EN 14351-1. De eisen die in beide normen gesteld worden aan het FPC-systeem zijn grotendeels vergelijkbaar. Daarnaast is het in het kader van beide normen van belang dat er strikt geproduceerd volgens de verwerkings- en montagevoorschriften van de systeemhuizen en hang- en sluitwerk leveranciers.  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details