Platform over gevels, glas & daken
NEN-EN 16034 – De basis voor  CE-markeren brand- en/of rookwerende ramen en buitendeuren

NEN-EN 16034 – De basis voor CE-markeren brand- en/of rookwerende ramen en buitendeuren

In oktober 2014 is NEN-EN 16034 gepubliceerd. De Europese Commissie heeft in het The Official Journal of the European Union van 28 oktober 2016 bekend gemaakt dat de NEN-EN 16034 vanaf 1 november 2016 gebruikt mag worden voor CE-markeren.

In The Official Journal is verder aangegeven dat:

– er een co-existentieperiode is vastgesteld van 3 jaar. Vanaf 1 november 2019 moet er CE-gemarkeerd worden;

– de NEN-EN 16034, in het geval van brand- en/of rookwerende ramen en buitendeuren, alleen gebruikt mag worden in combinatie met de NEN-EN 14351-1.

Welke brand- en/of rookwerende ramen en buitendeuren moeten CE-gemarkeerd worden

De scope van de NEN-EN 16034 geeft aan dat deze Europese productnorm van toepassing is op buitendeuren en/of te openen ramen. Gevelelementen met deuren en/of te openen ramen kunnen voorzien zijn van zij- en/of bovenlichten. Gevelelementen waarin geen te openen delen zitten, vallen niet onder de scope en mogen niet CE-gemarkeerd worden;

Rol systeemhuizen

De systeemhuizen zullen de gevelbouwers die hun systeem/systemen verwerken door een Notified Body opgestelde:

– ITT-rapporten

– classificatierapporten

– verzamelrapporten (Field of application) (voor een compleet assortiment gebaseerd op verschillende testrapporten en beoordelingen) ter beschikking stellen. Deze documenten dienen volgens NEN-EN 16034 voor de gevelbouwer gedurende 10 jaar beschikbaar zijn. Veelal wordt het gebruik van de rapporten van het systeemhuis contractueel overeengekomen tussen het systeemhuis en de gevelbouwer.

Rol gevelbouwers

Volgens de Europese productnorm NEN-EN 16034 dient de fabrikant van brand- en/of rookwerende ramen en buitendeuren de productie en de interne kwaliteitsbewaking hiervan, te laten controleren dor een Notified Body zoals SKG-IKOB. Het voldoen aan NEN-EN 16034 dient bevestigd te worden met een “Certificate of constancy of performance”.

Onderstaand is aangegeven welke stappen doorlopen dienen te worden om certificatie te realiseren.

Stap 1 – Productiehandboek

De fabrikant dient in het bezit te zijn van een productie handboek waarin de procedures m.b.t. de Factory Production Control (FPC) zijn vastgelegd die binnen het bedrijf worden gevolgd. Het productiehandboek dient ten minste te voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in paragraaf 6.3 van NEN-EN 16034. Via SKG-IKOB is er een controlelijst beschikbaar, zodat de gevelbouwer een overzicht heeft van de eisen die in de norm die gesteld worden.

Stap 2 – Controle van productiehandboek

Nadat het productiehandboek gereed is, dient dit ter controle aangeboden te worden bij SKG-IKOB. Dit om ervoor zorg te dragen dat het productiehandboek in overeenstemming is met de eisen uit de norm.

Stap 3 – Implementatie van uw productiehandboek in het bedrijf

Na akkoord bevinding van het productiehandboek dient de fabrikant ervoor te zorgen dat de beschreven procedures binnen het bedrijf geïmplementeerd zijn alvorens er een entreekeuring uitgevoerd kan worden.

Stap 4 – De entreekeuring

Bij de door SKG-IKOB uit te voeren entreekeuring worden twee controles uitgevoerd:

– controle op de werking van uw Factory Production Control (FPC) op basis van het productie handboek en NEN-EN 16034;

– controle van een geproduceerd brandwerend gevelelement wat onder de scope van NEN-EN 16034 valt. Tijdens deze controle wordt beoordeeld of het gevelelement samengesteld is zoals beschreven in de ITT-rapportage (classificatierapporten en/of verzamelrapport).

Stap 5 – Certificaat uitreiking

De resultaten van de entreekeuring worden beoordeeld, waarna bij een positief resultaat het Certificate of constancy of performance zal worden uitgereikt door SKG-IKOB.

Op basis van dit Certificate of constancy of performance mag de fabrikant voor zijn gevelelementen een Prestatieverklaring (DoP) afgeven en de gevelelementen voorzien van een CE-markering.

Hoe moet de Prestatieverklaring eruit zien?

Aangezien NEN-EN 16034 alleen gebruikt mag worden in combinatie met de NEN-EN 14351-1, ontstaat de bijzondere situatie dat de producten CE-gemarkeerd moeten worden op basis van twee geharmoniseerde Europese productnormen.

In de Europese Verordening Bouwproducten (CPR) is aangegeven welke informatie er opgenomen moet worden op een Prestatieverklaring (DoP) en welke informatie overgenomen moet worden op de bijbehorende CE-markering. Door de twee productnormen te combineren, ontstaat voor een enkel product bijvoorbeeld onderstaande Prestatieverklaring en CE-markering.

Voorbeeld van een prestatieverklaring (DoP)

 

Voorbeeld van een CE-markering

 

Verzamel Prestatieverklaring

In de gevelbranche wordt niet gewerkt met standaard ramen en buitendeuren, elk gevelelement is uniek. Daarom is het aan te bevelen om een verzamel Prestatieverklaring op te stellen waarop de prestaties van meerdere gevelelementen, bijvoorbeeld per merk, opgenomen worden.

De bijbehorende CE-markeringen op de producten zien er nagenoeg hetzelfde uit als bij een prestatieverklaring voor een enkel product. Echter in het kader van een verzamel-Prestatieverklaring wordt op de CE-markering achter het unieke nummer van de Prestatieverklaring het merk van het desbetreffende gevelelement vermeld  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details