Tagarchief: veiligheid

Regelgeving bij gebruik van een rolsteiger

scaffold-1207389_1920-1-kopieren
Lees het gehele artikel

Er doen zich nog regelmatig ongelukken voor op en bij steigers
Veilig omgaan met rolsteigers is geen sinecure in de bouwwereld. Ook als je als particulier klusjesman regelmatig een rolsteiger gebruikt is veiligheid een belangrijk issue. Nog steeds doen zich elke jaar tientallen ongelukken, soms met fatale afloop, voor met rolsteigers. En ondanks de verscherpte regelgeving rond de opbouw en het gebruik van deze steiger vallen er nog nagenoeg elk jaar een of meer doden doordat er onzorgvuldig met rolsteigers wordt omgegaan. Daarom is de vraag relevant hoe je op een veilige manie gebruikt kunt maken van rolsteiger. De beste adviezen hierover hebben we voor je verzameld.

Belangrijkste regels voor een veilig gebruik van rolsteigers
Een van de belangrijkste vereisten voor een rolsteiger is dat deze gekeurd is op veiligheid en dus een veiligheidscertificaat heeft in de vorm van een sticker van een keurmeester. Belangrijk is daarbij dat je de steiger periodiek, minimaal één keer per jaar is verplicht, laat herkeuren volgens de eisen die hieromtrent bestaan. Ten tweede dienen rolsteigers exact volgens de instructies van de fabrikant te worden opgebouwd en afgebroken. Deze instructies zijn op papier meegeleverd en ook online te bekijken. Een derde basisregel om een hoge mate van veiligheid te garanderen, is de verplichte randbeveiliging bij werkhoogtes van drie meter of meer. En randbeveiliging, ook wel schoprand genoemd, voorkomt dat er materiaal en/of gereedschap naar beneden kan vallen en mensen die onder de steigers staan of langslopen kan verwonden. Ten vierde is het tegenwoordig verplicht om bij het betreden van een ander platform dubbele valbeveiliging aan te brengen via horizontale schoren (ofwel: zijstangen) op kniehoogte en op heuphoogte. Deze moeten zijn aangebracht op kniehoogte, voordat het platform wordt betreden. Als laatste hoofdregel geldt de verplichte verankering van de steiger bij werkhoogtes van acht meter (buiten) of twaalf meter (binnen). Deze voorkomt dat een rolsteigers kunnen omvallen door windvlagen.

Adviezen om de veiligheid nog verder te vergroten
Er zijn nog diverse andere aandachtspunten voor een veilig gebruik van bouwsteigers. Vergeet bijvoorbeeld de volgende punten niet als je een steiger gebruikt:

  • Steigers horen altijd goed op de rem te staan. Iets dat je in de haast zomaar kunt vergeten.
  • Zet rolsteigers alleen op vlakke oppervlakten en harde ondergronden.
  • Ondanks de randbeveiliging kun je beter geen machines of gereedschap op de steiger laten liggen. Je kunt er namelijk overheen vallen.
  • Gebruik voor de zekerheid en veiligheidsharnas.

Succes met het veilig gebruiken van jouw bouwsteiger(s) en veilig op naar het volgende bouwproject of de volgende klus!

De veiligheid van een steiger wordt steeds belangrijker

Steigers
Lees het gehele artikel

De bouw is een van de gevaarlijkste arbeidssectoren
De bouw is een van de gevaarlijkste sectoren om in te werken. Op en rond de bouwplaats kunnen zich namelijk tal van ongelukken voordoen, vaak met letsel als gevolg of soms zelfs dodelijke afloop. Het is niet voor niets dat er de laatste jaren steeds meer nadruk is komen te liggen op het belang van veiligheid in de bouw. Zowel onder werkgevers- en werknemersorganisaties, in de politiek en in de media zijn dit soort geluiden te horen. En dat is meer dan terecht, want de cijfers zijn schokkend. Zo verscheen in maart 2018 in de landelijke media het bericht dat het aantal dodelijke ongevallen in de bouw in de jaren ervoor flink gestegen was. Terwijl er in 2011 negen doden vielen, liep dit aantal op naar 16 in 2016 en liefst 20 doden in 2017. Tussen 2009 en 2017 vielen in de bouwsector in Nederland in totaal 162 doden te betreuren. Deze getallen betekenen dat circa één op de vier dodelijke ongevallen op de werkvloer plaatsvindt in de bouw.

Het gebruik van steigers kan veiliger: nieuwe wetgeving
Met name valpartijen en ongelukken met machines en gereedschappen veroorzaken veel ellende. Speciale aandacht is er dan ook voor de veiligheid rond het gebruik van steigers in de bouwsector. Om deze reden gelden er per 1 januari 2018 aanzienlijk strengere regels rond de opbouw en het gebruik van de rolsteiger. Bouwbedrijven en ook particulieren zijn sinds die tijd verplicht om veiliger met steigers om te gaan.

Belangrijkste aandachtspunten uit de wetgeving
De Inspectie SZW heeft een werkinstructie opgesteld die gebruikers van steigers adviseert hoe ze veiliger met steigers kunnen omgaan. Er zijn enkele belangrijke zwaartepunten geformuleerd in de nieuwe aanpak. Zo moeten steigers altijd via de instructies van de fabrikant worden opgebouwd, waarvoor een duidelijke handleiding is opgesteld. De steigers dienen aan de zogeheten NEN EN 1004-norm te voldoen en moeten periodiek goed onderhouden worden. Minimaal eens per jaar dient een specialist de steiger te keuren, waarbij er gekeken wordt of de steiger in goede staat verkeert. Een belangrijke maatregel voor het gebruik van steigers is de verplichting dat er, voordat een nieuw plateau gelegd of betreden wordt, op het steigergedeelte valbescherming aangebracht moet worden op heuphoogte. De aangebrachte heupleuningen moeten voorkomen dat bouwvakkers of klussers van de steiger kunnen vallen. Verder is er verscherpte aandacht voor de bevestiging van steigers aan de panden waar gewerkt wordt.