Tagarchief: Luchtdichtheid

Luchtdichtheid erg belangrijk voor duurzaam bouwen

innotec_dsc7234-kopieren
Lees het gehele artikel

Duurzaam bouwen staat hoog op de agenda in bouwend Nederland. De eisen op het gebied van energieprestaties  voor nieuwbouw en ook bestaande gebouwen worden steeds hoger. Een efficiënte en voordelige manier om te kunnen voldoen aan de toekomstige eisen, is het luchtdicht maken van nieuwen bestaande bouw. Het Luchtdicht Bouwen Systeem van Innotec helpt om op een eenvoudige manier aan de normen van luchtdichtheid te voldoen.

Rogier van de Weerd, productmanager: “We bieden een systeem om alle in de bouw voorkomende detailleringen duurzaam af te dichten. Denk daarbij aan aansluitingen van kozijnen, daken, vloeren, doorvoeren en muurplaten. Vaak is het bij dergelijke aansluitingen erg lastig om een goede luchtdichtheid te behalen.”

Aan de hand van bouwtekeningen maken de adviseurs van Innotec een maatwerkadvies.

“We kijken altijd naar de best passende oplossing, want dat kan voor ieder nieuwbouw- en/of renovatieproject anders zijn. We hebben diverse producten die de gewenste luchtdichtheid van de verschillende bouwdetails garanderen.” Voor het eindresultaat is het heel belangrijk dat het systeem correct wordt uitgevoerd, daarom geeft Innotec opleidingen op locatie. Zo kan iedereen leren werken met het systeem en de producten, om zo het beoogde resultaat te behalen.

Innotec luchtdicht bouwen

Eenvoudige en snelle applicatie

Het Luchtdicht Bouwen systeem van Innotec is geen gecompliceerde en tijdrovende applicatie. Van de Weerd: “Het systeem bestaat uit drie simpele stappen die ervoor zorgen dat alle aansluitingen lucht- en ook waterdicht zijn. Om die stappen zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, ondersteunen wij vanaf werkvoorbereiding tot realisatie. Voor een optimaal advies en ter voorkoming van mogelijke luchtlekken is een tijdige betrokkenheid van groot belang.”

Systemen voor de bouw

Naast Luchtdicht Bouwen heeft Innotec diverse andere systemen voor de bouw, zoals Voeg & Afdichting, Gevelplaat Verlijming, Steenstrips Verlijming en het Waterproof systeem. “Wij werken voor ieder systeem met specialisten die ondersteunen van ontwerp tot uitvoering,” aldus Rogier van de Weerd.   ζ

BENG vraagt om hoogwaardige en duurzame luchtdichting

img_8807-foto-3-kopieren
Lees het gehele artikel

De doelstellingen voor het terugdringen van het energiegebruik worden steeds ambitieuzer. Zo zal de EPC in 2020 worden vervangen door de normen van Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Met het invoeren van deze eisen wordt de luchtdichtheid van een gebouw steeds belangrijker. De keuze voor geschikte en duurzame materialen is van het grootste belang. Daarnaast moet niet onderschat worden dat de kwaliteit van het aanbrengen van deze materialen cruciaal is om ook op de langere termijn de luchtdichtheid van het gebouw te kunnen garanderen.

Duurzame dichting conform BRL 2804-1

Genoemde ontwikkelingen leiden ertoe dat er inmiddels zeer veel verschillende afdichtingsproducten en -materialen op de markt komen. Hierin schuilt het risico dat er producten worden toegepast waarvan in de toekomst zal blijken dat de geclaimde prestaties niet gehaald worden. Het voorschrijven van beoordelingsrichtlijn 2804-1 voor de certificering van afdichtingsproducten voor luchtdicht bouwen kan ontwerpers, aannemers en opdrachtgevers helpen om de juiste keuze te maken voor de toe te passen producten. Producten die geleverd worden met een KOMO productcertificaat op BRL 2804-1 voldoen namelijk aantoonbaar aan de eisen uit deze BRL. Uiteraard wordt er veel aandacht besteedt aan de luchtdichtheid van het afdichtingsmiddel. In het laboratorium van SKG-IKOB in Geldermalsen worden de producten onderworpen aan luchtdichtheidsmetingen. Deze metingen alleen zijn echter niet voldoende om ook een uitspraak te kunnen doen over de prestaties op de lange termijn. Een gebouw moet immers ook na 5, 10 of 25 jaar voldoen aan de luchtdichtheidseis.

VMRG Artikel BENG Energiegebruik Vakblad nederland gevelbranche

Bepaling van de maximale voegbeweging.

 

Daarom borgt de certificering meer dan dat en toont het aan dat de producten aantoonbaar bestand zijn tegen de bewegingen in een gebouw door uitzetting en krimp van de constructie(delen). Ook wordt de invloed van vocht en temperatuurswisselingen, de waterdampdoorlatendheid en eventuele aantasting van het materiaal door andere materialen op het afdichtingsproduct onderzocht. Een slechte prestatie op deze eigenschappen zou de luchtdichtheid van de naden, voegen en kieren op termijn negatief kunnen beïnvloeden.

Materiaal onafhankelijk

BRL 2804-1 is in tegenstelling tot vele andere beoordelingsrichtlijnen niet gebonden aan een materiaalsoort. Bij het realiseren van luchtdichte afdichtingen kan er gekozen worden voor verschillende materialen. Zo zijn er tapes, banden, smeerbare of spuitbare producten of combinaties daarvan op de markt. De eisen zijn afgestemd op de toepassing waarvoor het product op de markt wordt gebracht. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen voeg overlappende, voeg vullende afdichtingen en afdichtingen voor doorvoeren of wanddozen. Nieuwe toepassingen kunnen ook op basis van deze beoordelingsrichtlijn beoordeeld worden. Onafhankelijk van de materiaalkeuze en de oplossing die een producent biedt, worden de producten op vergelijkbare eigenschappen worden beoordeeld.

VMRG Artikel BENG Energiegebruik Vakblad nederland gevelbranche

Bepaling van luchtdichtheid van voegafdichting.

 

Praktijktesten en procescertificatie

Naast eerst de keuze voor geschikte afdichtingsmateralen is het van belang dat deze in de praktijk ook op de juiste wijze worden aangebracht. Er bestaat natuurlijk de mogelijkheid om na het aanbrengen van afdichtingsproducten de luchtdichtheid van de aansluiting te bepalen met een praktijktest. De testapparatuur van SKG-IKOB is geschikt om zowel in nieuwbouw, bestaande bouw als in de bouwfase een praktijkmeting uit te kunnen voeren. De realisatie van een luchtdichte aansluiting begint met een goede detaillering en een goed ontwerp. Op basis daarvan dient bepaald te worden welk afdichtingsmiddel in deze situatie het meest geschikt is om toe te passen. Daarna verschuift de focus naar een correcte uitvoering. Om deze fases correct te doorlopen, dient het bedrijf bij voortduring te beschikken over de juiste deskundigheid en vaardigheden.

Alle reden voor SKG-IKOB om ook voor het realisatieproces in de praktijk te werken aan Beoordelingsrichtlijn 2804-2, op basis waarvan applicatiebedrijven in aanmerking kunnen komen voor het KOMO procescertificaat voor het realiseren van een luchtdichte afdichting. Deze BRL staat op het punt om gepresenteerd te worden aan de markt. Daarmee wordt een nog grotere zekerheid gewaarborgd dat de uiteindelijke prestatie van het gebouw op het gebied van luchtdichtheid voldoet aan de eisen die daaraan gesteld zijn, zodat we met elkaar nog beter kunnen werken aan het behalen van de klimaatdoelstellingen die overeengekomen zijn.