Tagarchief: luchtdicht bouwen

Luchtdicht bouwen in de fabriek

Celdex Dichtgarantboek voor Luchtdicht Bouwen kopiëren
Lees het gehele artikel

Toch merkt hij nadrukkelijk een verschuiving in de markt als het gaat om luchtdichting.

Renovatie – Celdex Pre-Seal LF voor HSB dakelementen.

Er is vandaag de dag veel meer bewustwording rond het thema luchtdichtbouwen, constateert Robbe. “Veel eerder in een traject wordt nagedacht over duurzaamheid en dan komt het thema luchtdichting ‘vanzelf’ ter sprake. Dat hebben we gelukkig in al die jaren al met elkaar bereikt. We merken bovendien een hele duidelijke evolutie in hoe de gevel wordt afgedicht. Voorheen werd snel gegrepen naar producten als PUR, butyltapes en kit op het werk. Door de sterke toename van prefabricage in de bouwsector kan de luchtdichting al in een veel eerder stadium worden meegenomen en hoeft er op de bouwplaats zelf qua afdichting nauwelijks iets te gebeuren.”

Celdex Details Luchtdichte oplossingen.

Schuimproducten

Schuimproducten lenen zich volgens Robbe uitstekend voor prefabricage. “Gevelelementen worden tegenwoordig vaak in automotive-achtige processen vervaardigd. Daar sluiten we met onze nieuwe generatie luchtdichtingsproducten naadloos op aan. Celdex Pre-Seal Soft LF bijvoorbeeld is een zacht semi-geslotencellig polyurethaanschuim met een speciale glijfolie als toplaag. De schuimband zal tijdens montage van het gevelelement op de bouwplaats niet oprullen of afscheuren en veert mee met de toleranties in het bouwwerk. Ideaal om te voldoen aan de hoogste luchtdichtheidseisen voor grote naden, zoals bij droogstapelbouw, HSB-concepten of prefab woningbouw. Dankzij onze uitgebreide kennis en expertise worden we vaak al in een vroeg stadium (ook bij prefabricage) ingeschakeld mee te denken om de meest optimale luchtdichting te realiseren. Behalve advies in het voortraject verzorgen we desgewenst ook toolboxmeetings op de bouw of in de fabriek om het beste resultaat te verkrijgen.”  

‘Luchtdicht bouwen vraagt om conceptmatige aanpak’

shutterstock_148784852 kopiëren
Lees het gehele artikel

“Die bagage zetten we ook steeds weer in om tot de meest optimale oplossingen te komen,” zegt marketing manager Paul Visser. “Luchtdicht bouwen vraagt om een conceptmatige aanpak waarin service en ondersteuning minstens zo belangrijk zijn als de producten zelf.” Een gesprek met Visser over de ‘industrialisatie van de bouwsector’ en de uitdagingen naar luchtdichting toe.

Digitale tools worden gebruikt voor verslaglegging en controles.

De woningnood is hoog in Nederland. “De overheid heeft torenhoge ambities als het gaat om de uitbreiding van de woningvoorraad,” zegt Visser. “Het gaat om gigantische aantallen. Een grote uitdaging voor de hele bouwkolom. Een uitdaging die niet haalbaar is zonder het bouwproces te gaan industrialiseren oftewel prefabriceren en conceptueel bouwen. Die trend is al ingezet. De grote bouwbedrijven hebben reeds concepten ontwikkeld, waar wij als toeleverancier ook in worden uitgedaagd. Ook wij moeten soms buiten ons standaard pakket om nieuwe producten ontwikkelen die beter zijn in te passen in een industrieel proces.”

illbruck FM330 Perfect Elastic Foam is het meest gebruikte elastisch purschuim in de markt.

Van nat naar droog

In een industrieel bouwproces wordt veel minder gebruik gemaakt van ‘natte’ producten, zoals kit en PUR, weet Visser. “Het zijn juist de ‘droge’ producten zoals schuimbanden en folies die zich uitstekend lenen voor bouwen onder geconditioneerde omstandigheden in een fabriek. Een voorbeeld daarvan is Soft EPDM Afdichtingsband, een band die je moet indrukken (comprimeren) om zijn functie en werking te vervullen in plaats van uitzetten, zoals op de traditionele manier. We zitten dus veel meer met de ‘industrie’ om tafel om in co-creatie oplossingen te ontwikkelen die passen bij de behoeften van het nieuwe bouwen. Om ook op die manier een optimale luchtdichting te verzekeren.”

illbruck LD925 Watergedragen Afdichtingscoating biedt veel praktische voordelen als luchtdichting in 1 laag.

Kwaliteitsborging

Over garanties gesproken, de regelgeving vraagt ook het borgen van de kwaliteit, vervolgt Visser. “Dat zien wij absoluut als een kans. Vandaar dat onze dienstverlening verder gaat dan alleen het leveren van een product. Service en ondersteuning is een belangrijke pijler. We geven advies en ondersteunen bij het uitwerken en intekenen van onze producten in bouwdetails. Daarnaast geven we instructies op locatie, trainingen, toolboxmeetings en verrichten we controles op de werf zodat de juiste applicatie is gegarandeerd. Ook krijgen we steeds meer vragen rond het thema brandveiligheid in combinatie met luchtdichting. We leveren daar geschikte oplossingen voor, maar het vraagt soms om bestaande producten op een andere manier te gebruiken. Ook daarin geven we advies.”

Gecomprimeerd schuimband traditioneel toegepast in dillatatievoegen.

Visser verwacht dat de ontwikkelingen richting prefab steeds verder evolueren. “De bouw is typisch een sector die redelijk conservatief is ingesteld. Ik sluit disruptie van buitenaf niet uit. Nieuwe toetreders die met een frisse blik het product wonen en werken op een andere manier gaan benaderen. Dat betekent dat we als toeleverancier ook een andere rol zullen krijgen. Ook daar houden we de ogen voor open om tijdig mee te bewegen.”   

Kwantitatieve bepaling van luchtdichtheid van gevels

foto-2-inzet-mobiele-testapparatuur-def-kopieren
Lees het gehele artikel

Luchtdicht bouwen is overduidelijk een trend. De doelstellingen van de overheid voor het terugdringen van het energiegebruik worden steeds ambitieuzer en de daaraan gerelateerde eisen worden steeds strenger. Met de huidige gevelsystemen, productietechnieken en kwaliteitscontroles staat het niet ter discussie dat de gevelindustrie aan deze eisen kan voldoen. Naarmate de eisen strenger worden, is het echter wel van belang dat ramen, deuren en gevelelementen zeer zorgvuldig geproduceerd en gemonteerd worden. Soms kunnen de kleinste details bepalen of voldaan wordt aan de eisen. Onvolkomenheden in de productie of tijdens de montage kunnen bijvoorbeeld leiden tot te grote luchtverliezen en waterlekkage in de praktijk.

Contractueel wordt vaak overeengekomen dat voor oplevering van een bouwwerk een luchtdichtheidsmeting in de praktijk uitgevoerd moet worden met een blowerdoor. Daarbij wordt een volledige ruimte op onderdruk gebracht en wordt het totale luchtverlies van de scheidingsconstructie inclusief alle aansluitingen van de vloeren, wanden, plafonds, etc. bepaald. Deze methodiek is uitermate geschikt om de luchtdichtheid van de totale scheidings- en aansluitconstructie van een ruimte te bepalen. Echter wordt deze methodiek ook ingezet om kwantitatieve uitspraken te doen over de luchtdichtheid en zelfs, na het sproeien met water, de waterdichtheid van ramen, deuren en gevelelementen.

Luchtlekkages in een gevel zijn uiteraard toegestaan, mits de geldende normen niet worden overschreden.
Met een blowerdoortest kunnen de grootste luchtlekkages in ramen, deuren of gevelelementen opgespoord worden. Dat wil echter niet zeggen dat de gevel niet voldoet aan de geldende eisen. Om dat laatste vast te stellen dient op locatie een kwantitatieve meting uitgevoerd te worden volgens EN 1026 (luchtdichtheid) en EN 1027 (waterdichtheid). De uitgangspunten, apparatuur en uitvoering van deze beproevingen is fundamenteel anders dan de blowerdoortest. Op basis van deze kwantitatieve metingen kan vastgesteld worden of voldaan wordt aan de voor het project geldende prestatie-eisen.

foto-1-testwand-skg-ikob-laboratorium-def-kopieren

Testwand SKG-IKOB laboratorium te Geldermalsen lucht- en waterdichtheid.

 

Mobiele testfaciliteiten voor testen op locatie

Voor de uitvoering van een kwantitatieve meting van de lucht- en waterdichtheid van ramen, deuren en gevelelementen beschikt SKG-IKOB over mobiele testfaciliteiten. Daarmee kunnen op locatie beproevingen op lucht- en waterdichtheid uitgevoerd worden zoals op bouwplaatsen maar ook bij reeds gerealiseerde gebouwen.

Doordat de beproevingen volgens de testmethodes die beschreven staan in EN 1026 (luchtdichtheid) en EN 1027 (waterdichtheid) ook door de gevelindustrie gehanteerd worden bij het bepalen van de prestaties die met de diverse profielsystemen te behalen zijn, zijn de resultaten één op één vergelijkbaar. Daardoor kan dus ook vastgesteld worden of de gevelelementen voldoen aan de gestelde eisen en aan de prestaties die met het gevelsysteem te behalen zijn.

Vaste testfaciliteiten voor ramen, deuren en vliesgevels

In het SKG-IKOB laboratorium te Geldermalsen beschikt men tevens over een vaste testopstelling voor het beproeven van gevelelementen en vliesgevels op lucht- en waterdichtheid. De testopstelling heeft een afmeting van 5900 x 5800 mm. Ramen, deuren en vliesgevels worden hier in een laboratorium-omgeving getoetst. De testwand kan een boven- en onderdruk leveren die sterk boven de normwaarden liggen, met een maximum van 6000 Pa. Daardoor kunnen, naast beproevingen volgens EN 1026 en EN 1027, ook op hogere boven- en onderdrukken beproevingen uitgevoerd worden en kunnen gevels bijvoorbeeld getoetst worden tegen specifieke zwaardere projectcriteria.

Onafhankelijk

SKG-IKOB voert deze beproevingen uit als geaccrediteerd testlaboratorium en Notified Body onder onafhankelijk toezicht van de Raad voor Accreditatie waardoor voor de diverse beproevingen de onafhankelijkheid en onpartijdigheid gegarandeerd en gewaarborgd is. Door continu te blijven ontwikkelen, weet SKG-IKOB de top van keuringsinstituten te blijven aanvoeren.

SKG-IKOB heeft meer dan 50 jaar ervaring als keuringsinstituut en testlaboratorium voor bouw- en veiligheidsproducten. Opgericht door de industrie zelf om de prestaties en de veiligheid van producten en diensten voor de bouw- en vastgoedsector duurzaam op onafhankelijke en onpartijdige wijze te waarborgen.   

Efficiënte afkoeling op een natuurlijke manier

gevelbouw-ducoslide-project-g-label-1500x1000px-kopieren
Lees het gehele artikel

Ventilatieluik en zonwering in de strijd tegen oververhitting

Luchtdicht bouwen en goede isolatie zijn twee kernbegrippen die steeds meer aan belang winnen in de bouwwereld om ongewenste energieverliezen zo veel mogelijk te beperken. De warmtevraag neemt af, maar de nood aan afkoeling van een gebouw wordt groter. Vooral tijdens de warmere (zomer)maanden kan de binnentemperatuur aardig oplopen. Denk maar aan de hete zomers van 2018 en 2019. Zomercomfort moet bijgevolg meer in de ontwerpeisen van een gebouw opgenomen worden.

Klimaatverbond stelt dat bij de huidige bouwnormen de energiebehoefte in woningen heel anders verdeeld is dan traditioneel. Door doorgedreven isolatie en maximale luchtdichtheid bestaat ruim 40% van de energievraag uit de behoefte aan warm tapwater, bijvoorbeeld voor douchen. Verwarming van de woning is nog maar ruim 30% van de energievraag en koeling vraagt bijna evenveel energie!

Temperatuuroverschrijdingseis

Voor woningen zonder koelmogelijkheid wordt daarom vanaf 1 juli 2020 een grenswaarde gesteld aan de temperatuuroverschrijdingseis. Dit is een indicatiegetal waarmee per oriëntatie van het gebouw inzicht gegeven wordt in het risico op temperatuuroverschrijding. Minister Ollongren heeft eind augustus de grenswaarde voor temperatuuroverschrijding (TOjuli) bekendgemaakt: het wordt 1,0. Door deze nieuwe eis ter verlaging van het risico op oververhitting bij nieuwbouwwoningen aan te kondigen, is het al duidelijk dat koeling een integraal onderdeel van een gebouwontwerp moet worden.

Passieve koeling

‘Woningen goed inpakken – of het nu nieuwbouw of renovatie betreft – betekent aandacht hebben voor maatregelen die mogelijke oververhitting in de zomer tegen gaan, legt Richard Geraerts uit, verkoopleider bij Duco Ventilation & Sun Control. ‘Dat kan ‘actief’ – koelen met een airco – maar ook heel goed ‘passief’. Tijdens de warme zomermaanden zorgt ventilatieve koeling in combinatie met buitenzonwering er voor dat het binnenklimaat van een gebouw op een natuurlijke manier beheersbaar blijft. Wist je dat een kleine airco al gauw een gemiddeld meerverbruik van 700 kWh per jaar oplevert? Zonwering, in de vorm van doekzonwering of architecturale zonwering, zorgt voor een daling van de koellast tot 63% en een aanzienlijke temperatuurdaling.’

Totaalconcept

‘Door de steeds strengere eisen en moderne bouwstijlen met grote raampartijen verschuift het energieprestatievraagstuk van de winter naar de zomer’, stelt Geraerts. ‘Isolerende maatregelen om de koude buiten te houden, zullen de warmte in de zomer ook binnenhouden. Om extra energieverslindende airconditioning te voorkomen, moet in de ontwerpfase al rekening gehouden worden met het minimaliseren van de koellast door juiste oriëntatie van ramen, zonwering en nachtventilatie. Samen met natuurlijke dagventilatie vormen intensieve (nacht)ventilatie en zonwering essentiële onderdelen in de totaalconcepten van Duco, die zowel de woning- als utiliteitsbouw omhelzen.’

Neen tegen oververhitting

De uitdaging bestaat er in om de zon op de juiste momenten te weren. Een goede inplanting van de ramen met een bijpassende zonweringstrategie leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Daarnaast valt er ook veel warmte te lozen met nachtventilatie door luiken tegenover elkaar open zetten voor een hoog ventilatiedebiet. De koele nachtlucht wordt gebruikt om het gebouw af te koelen.  ‘We pleiten ervoor om zonwering en nachtventilatie niet te zien als een kost, maar als een investering in het happy-feeling van de bewoner, werknemer of leerling. Een investering die niet op de klassieke manier terugverdiend zal worden, maar zal zorgen voor een hogere productiviteit, betere schoolprestaties en een verhoogde slaapkwaliteit’, besluit Geraerts.  

Luchtdicht bouwen met rolluiken

wilms_rolluiken_inbouw_luchtdicht_meerhout2-kopieren
Lees het gehele artikel

Net zoals in de wereld van ramen en deuren, staat de evolutie van rolluiken ook niet stil. Met ZipX®Zero had Wilms NV al een oplossing om een screen onzichtbaar en luchtdicht weg te werken in de spouwmuur. Vanaf nu kan het Belgische familiebedrijf ook een inbouwrolluik aanbieden volgens hetzelfde principe, waarmee forse besparingen kunnen worden gerealiseerd op het energieverbruik. Een gesprek met Ronny Tiri over het innovatieve ShutterX®.

Voor tal van redenen, denk alleen nog maar aan de oververhitting van een gebouw, is het nuttig om te werken met rolluiken of screens, zegt Ronny. “Maar luchtdicht bouwen is dan niet zo vanzelfsprekend. Als eerste in de markt, hebben we dat ‘probleem’ nu opgelost. Met ShutterX® is er geen perforatie meer van de binnenmuur. De isolatie die wordt weggenomen door het inbouwen van het rolluik, wordt vervangen door een composiet profiel achter de kast. Dit profiel neemt de isolatiewaarde van de ontbrekende isolatie over en verbetert deze zelfs. De kasten van ShutterX® en ZipX®Zero worden volledig weggewerkt achter de gevel. Zelfs de onderlat verdwijnt in de kast. In opgerolde toestand zijn ze dus onzichtbaar, zowel vanbinnen als vanbuiten.”

Voor tal van redenen, denk alleen nog maar aan de oververhitting van een gebouw, is het nuttig om te werken met rolluiken of screens. (Heremans Manshoven architecten)

 

Onderzoek

Om te garanderen dat wat we vertellen ook kan worden gestaafd, lieten we een onafhankelijk studiebureau onze bevindingen testen, zegt Ronny. “Een van de conclusies is dat door de toepassing van onze producten de consument in Vlaanderen gemiddeld tot drie S-punten kan winnen in zijn S-peil. De gegarandeerde luchtdichting van ShutterX® en ZipX®Zero zorgt op zijn beurt in Nederland voor een betere EPC waardering. Zeker als BENG straks wordt ingevoerd, wordt de toepassing van onze producten alleen nog maar meer interessant. Omdat in warme periodes oververhitting wordt vermeden, is er ook geen nood aan een energieverslindende airco om de temperatuur terug te laten dalen. Daarnaast zorgt de plaatsing van rolluiken er eveneens voor dat de opgewekte warmte eenvoudiger in de woning blijft in de koude wintermaanden. In tegenstelling tot het verlagen van de g-waarde van de beglazing, is een rolluik of screen een dynamische toepassing. Zowel screens als rolluiken kunnen worden ingesteld op zonkracht, waardoor de zon kan worden binnengelaten wanneer dit wenselijk is (bijvoorbeeld in de winter, herfst en lente) en kan worden buitengehouden wanneer men het binnen fris wil houden.”

De gegarandeerde luchtdichting van ShutterX® en ZipX®Zero zorgt op zijn beurt in Nederland voor een betere EPC waardering.

 

Forse besparing

Uit simulaties blijkt dat, dankzij de toepassing van ShutterX® en ZipX®Zero, het karakteristiek energieverbruik van de woning het laagste wordt dat de markt op dit moment kan bieden. “Het toepassen van ShutterX® levert een besparing op van gemiddeld 43 euro per raam (1,5 bij 1,5 meter) per jaar in energieverbruik ten opzichte van een traditionele inbouwrolluik,” zegt Ronny. Het is duidelijk dat Wilms bij het ontwikkelen van ShutterX® en ZipX®Zero zowel aan de consument als aan de montage heeft gedacht. “Bij het uitdenken van nieuwe producten staat niet enkel het gebruiksgemak van de consument centraal. We leggen eveneens de nadruk op het plaatsingsgemak. Onze producten worden immers zo licht en zo handelbaar mogelijk gemaakt. Al vanaf de start van de ontwikkeling houden we rekening met de levensduur van het eindproduct en een eenvoudig onderhoud. Duurzaamheid zit in ons DNA.” 

Luchtdicht bouwen: in één keer goed

vilton-1-kopieren
Lees het gehele artikel

Luchtdicht bouwen doe je in één keer goed in plaats van noodverbandjes aanbrengen. Dat zegt Alexander de Vries, Commercieel directeur van Vilton, specialist op het gebied van waterdicht, luchtdicht en waterkerend bouwen. Met de komst van BENG is luchtdicht bouwen niet meer een keuze maar een noodzakelijk onderdeel van de bouw. Dat vraagt vooruitdenken, vakkundig inspelen op de detaillering en een kwalitatieve montage.

Weloverwogen keuzes maken in het voortraject wordt met BENG nóg belangrijker, stelt De Vries. “De tijd van ‘spelen’ met EPC-uitkomsten is voorgoed voorbij.” De Vries doelt op bijvoorbeeld het plaatsen van (extra) zonnepanelen zodat minder aandacht hoeft te worden besteed aan een optimale luchtdichting. “Vooraf goed nadenken over de kierdichting is essentieel, want juist daar vallen de besparingen te behalen, niet meer tijdens de bouwfase.” Vilton staat borg voor afdichtingen in de gebouwschil waar je later niet meer bij kunt en gaat uit van de filosofie om het in één keer goed te doen. “Door op een goede manier over de kierdichting na te denken, voorkom je latere zware investeringen, wat ten koste gaat van de kwaliteit.”

V5-systeem

Vilton staat borg voor afdichtingen in de gebouwschil waar je later niet meer bij kunt. “We hanteren het V5-systeem en selecteren voor ieder gebouw en type afdichting de juiste afdichtingsproducten,” zegt De Vries. V5 staat voor de kozijnafdichting, dakkapafdichting, kanaalplaatafdichting, een luchtdichte oplegging van de vloeren en tot slot een luchtdichte afdichting van de kruipruimte, één van de grootste luchtlekken in een woning. “Een traditioneel kruipluik met metalen matrand is op geen enkele manier luchtdicht te maken. Ons nieuwe kruipluik daarentegen lukt dat wel en garandeert een 100% lucht- en gasafdichting van de kruipruimte.”

Vilton Luchtdicht bouwen

Ervaren monteurs van Vilton maken een gebouw snel en deskundig luchtdicht. Met garantie.

 

Een gemiddelde woning behoeft volgens De Vries een kleine 200 strekkende meter naad- en kierafdichting. “Wij kunnen voor een opdrachtgever de volledige luchtdichting verzorgen, denken mee in het voortraject en leveren op met een gedocumenteerd rapport, zodat een gebouweigenaar kan aantonen dat de luchtdichting aan de eisen voldoet. Met het V5-systeem bieden we dus ook voor BENG een pasklare oplossing en is de luchtdichting in één keer goed geregeld.”

Voor aannemers die mensen tekort komen of gewoon het luchtdicht bouwendeel willen uitbesteden, biedt Vilton ook een pasklare oplossing in de vorm van Vilton Services. “Ervaren vakmensen van Vilton verzorgen dan het complete proces van luchtdicht bouwen. Met als bonus voor de opdrachtgever garantie op materiaal, aanbrengen én functioneren,” legt De Vries uit. “Dat maakt luchtdicht bouwen wel heel makkelijk voor aannemers.”

Composiet profielen spelen in op vraag naar luchtdicht bouwen

wilms-afbeelding-1-kopieren
Lees het gehele artikel

Bij het plaatsen van een zonnescherm neemt het inbouwen van een kast in de spouw normaliter isolatie weg. Een beschermde techniek van Wilms maakt het mogelijk een composiet profiel te plaatsen die de functie van de ontbrekende isolatie in de binnenmuur overneemt. De composiet profielen, die helpen vanaf de basis minder energie te verbruiken, zijn standaard voorzien van een luchtdichte folie boven en onder het raam.

Het zonnescherm ZipX®Zero kan als eerste in zijn soort volledig luchtdicht in de spouwmuur worden ingebouwd. De kasten zijn volledig weggewerkt achter de gevel. Van binnen en van buiten is het zonnescherm in opgerolde toestand onzichtbaar.

Wilms Zonwering Luchtdicht Bouwen Gevelbouw vakblad Nederland

Verbeteren van de isolatiewaarde

Marketing Manager Rony Tiri: “Duurzaamheid zit in ons DNA gebakken. Dat zie je standaard bij beslissingen die in het productieproces worden genomen en op de afdeling Research & Development.” Ook de laatste innovatie komt bij deze afdeling vandaan, nu composiet profielen voortaan kunnen worden toegepast op het zonnescherm ZipX®Zero. Het scherm werd al weggewerkt in de spouwmuur, zonder dat de binnenmuur werd geraakt. De isolatie die wordt weggenomen door het inbouwen van het scherm vervangt Wilms nu door een composiet profiel achter de kast. Dit profiel neemt de isolatiewaarde van de ontbrekende isolatie over en verbetert deze zelfs.

“Dankzij deze innovatie kan vanaf nu eveneens het raam vanuit de bovenzijde aan de binnenmuur worden bevestigd. Ook onder een raam kan een composiet profiel worden geplaatst, als oplossing voor koude vensterbanken. Het voorkomt dat kou van buiten naar binnen trekt en het is tevens een extra ondersteuning van het raamprofiel.”

Wilms Zonwering Luchtdicht Bouwen Gevelbouw vakblad Nederland

Waarde van een woning

Met het steken van een kast in de spouwmuur, creëer je een nieuw punt van kou. De composiet profielen weten dat te voorkomen. Al in 2012 werd de ZipX®Zero in spouwmuren van woningen en utiliteitsgebouwen gestoken, destijds nog zonder een upgrade van de isolatiewaarde. Iedereen met een voorkeur voor zonwering volgens de laatste normen, kan sinds een jaar voor de composiet profielen kiezen. De vraag naar luchtdicht bouwen stijgt, merkt Tiri. “Energie kost geld, maar ook de opwarming van woningen vormt een probleem. Mensen investeren meer in woningen met een lange termijn gedachte waarbij ze kijken naar de waarde van hun woning.”

Zowel zonnescherm als rolluik

De ZipX®Zero is van binnen en van buiten onzichtbaar en weggewerkt tussen twee muren in. Dat maakt het volgens Tiri de best mogelijke esthetische oplossing. “De bediening van het zonnescherm gebeurt elektrisch, met een knopje op de muur, via een afstandsbediening of gestuurd via een domotica systeem.” De profielen worden ook toegepast op het rolluik ShutterX®.

Wilms Zonwering Luchtdicht Bouwen Gevelbouw vakblad Nederland

Energiebesparing

Bij iedere innovatie streeft Wilms naar een energiebesparende maatregel. Daarmee wil het bedrijf uit Meerhout mensen nog meer woongenot bieden en tegelijkertijd inspelen op de behoefte aan het tegengaan van energieverlies. “De kosten voor energieverbruik nemen de komende jaren alleen maar toe. Dit product werkt energiebesparing nog meer in de hand. De goedkoopste energie is de energie die je niet gebruikt.”

‘Energie besparen door luchtdichtbouwen’

Vilton-Simon-Schutter-FF-170720-Vlint-Luchtdichtbouwen-15-kopiëren
Lees het gehele artikel

Luchtdicht bouwen is niet alleen verplicht door wet- en regelgeving maar leidt ook naar een duurzamer leven en kostenbesparing. Het producten- en dienstenaanbod van Vilton in Lelystad is gestoeld op tientallen jaren ervaring. “Goede prefab oplossingen staan of vallen met een doordacht voortraject en de juiste werkwijze.”

Vilton_Brochure_luchtdichtbouwen17 kopiëren

Vooruitdenken en vakkundig inspelen op detaillering en weersomstandigheden. Het zijn aspecten die Alexander de Vries (Commercieel Directeur) en Bert Jan Lambregtse (Marketing Manager) van Vilton onder de aandacht brengen. “Door in een vroeg stadium te letten op de detaillering van een gebouw, kunnen er veel kosten worden bespaard,” zegt De Vries. Weloverwogen keuzes tijdens de werkvoorbereidingsfase leiden tot kwalitatief hoogwaardige en economisch aantrekkelijke oplossingen. “In het verleden werden de oplossingen vaak op het werk bedacht. Bij een goed voortraject kunnen we (prefab) systeemoplossingen toepassen in plaats van te ‘knippen en plakken’ op een natte koude steiger.”

Oplossingen
Waterdicht, luchtdicht en waterkerend. Vilton heeft er de oplossingen voor. Het bedrijf staat borg voor afdichtingen in de gebouwschil waar je later niet meer bij kunt. Aan de drie hoogwaardige productpakketten koppelt Vilton bovendien service, door montagediensten van zeer ervaren monteurs volgens het V5-systeem. De diensten van Vilton monden uit in de vereiste EPC-norm en gaan zelfs een stap verder.

Montage
“De manier van aanbrengen van de afdichtingen vraagt om de juiste expertise.” De Vries verwijst daarmee naar zijn deskundig team, Vilton Services. “Onze ervaren monteurs doen dit werk dagelijks en zijn daarmee snel en leveren kwaliteit. Door dat Vilton niet afhankelijk is van 1 systeem maar meerdere oplossingen kan bieden – voor binnen en buiten – kunnen we onder bijna alle (weers)omstandigheden door. We staan garant voor het resultaat en voorkomen door onze werkwijze veel faalkosten.”

Duurzaam
Duurzaam is, volgens de heren, ook een doorslaggevend aspect. De Vries wijst op ventilatiecomfort en de daaraan gekoppelde gezondheidsvoordelen. Ook geluidsisolerend en isolatie zijn in het kader van energiebesparing onlosmakelijk verbonden aan luchtdichtbouwen door Vilton. “Een kier van een millimeter tussen kozijn en muur kan de
energienota zomaar met 200 euro per jaar verhogen. Bovendien voorkomt luchtdichtbouwen ook ongewenste schimmelvorming.”

Op de website www.vilton.nl kan een whitepaper worden gedownload. Daarin staat alle informatie die relevant is om in tien stappen te komen tot een luchtdicht gebouw.

Tekst: Willem de Volder    Beeld: Vilton