Tagarchief: Kozijnenindustrie

Eindhovense school herbergt volledig circulaire kunststof kozijnen

Eindhoven-Avignonlaan-school-1
Lees het gehele artikel

In het nieuwe scholencomplex van de Aloysius Stichting speelt duurzaamheid een hoofdrol. De focus op de energieprestatie van het gebouw en aandacht voor het gebruik van circulaire materialen vormden de rode draad door het project. De toepassing van volledig circulaire kunststof kozijnen en inzet van donorstaal zijn hiervan het resultaat.

Ontwikkelaar en hoofdaannemer Dura Vermeer Bouw Zuid BV kreeg van de opdrachtgever, de gemeente Eindhoven, de opdracht om binnen het totaalbudget van 13 miljoen euro het maximale duurzaamheidsrendement te halen. “Wij hebben de aannemer en partners heel erg gemotiveerd om anders naar circulariteit, duurzaamheid en samenwerking te kijken”, geeft John Antonise, projectmanager van Gemeente Eindhoven aan. 

De basis voor het duurzaamheidsrendement moest gelegd worden in de uitvraag, de aanbestedings- en ontwerpfase. Dat betekende vanaf het begin met alle partijen aan tafel gaan om de plannen goed af te stemmen.

Nadat de bouwer uitgebreid kennis had gemaakt met alle bouwpartners werd een team samengesteld dat tot op de dag van vandaag nog actief is. De continue kennisdeling binnen het team heeft volgens Harm Wingens, bedrijfsleider Dura Vermeer Bouw Zuid, enorm bijgedragen aan de realisatie van het nieuwe scholencomplex. “Voor de duurzame ambities lagen geen kant-en-klare oplossingen in de la. Het was continu pionieren en dan heb je elkaar nodig om tot succes te komen.” John Antonise vult aan “Het resultaat is een teamprestatie geworden.”

Kunststof kozijnen

Het nieuwe schoolgebouw heeft een bijzondere gevel van gevelstuc steenstrips en isolatie aan de buitenzijde. Omdat kunststof kozijnen esthetisch gezien het best in het ontwerp passen en bovendien het meest duurzaam zijn als het op onderhoud aankomt, ging Dura Vermeer op zoek. Geert Verlind, die als expert op het gebied van duurzaamheid namens de gemeente Eindhoven betrokken was bij de bouw begeleidde Dura Vermeer daarbij.

Advies van VKG

Zij raadpleegden daarvoor Albert Zegelaar, directeur van de Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG). Verlind: “Ik wist dat de branche erg actief en innovatief is op het gebied van hergebruik en circulariteit. Dit werd bevestigd door Albert; Het VKG Keurmerk organiseert door het VKG Recyclesysteem een gesloten kringloop waarbij oude kunststof kozijnen ingezameld worden en weer teruggebracht worden in de keten. Wel werd er vanuit de VKG eerlijk gemeld dat het om een van de eerste projecten zou gaan met 100 procent circulaire kozijnen. Dat zou mogelijk enig risico kunnen inhouden, dus met die informatie ben ik teruggegaan naar Dura Vermeer. Daarop werd besloten om drie fabrikanten te benaderen en met hen in gesprek te gaan over mogelijkheden en kansen.”

Volledig circulair in patio

Martien Akerboom van Ploeg kozijnen – een van de drie fabrikanten – liet het bouwteam het volledig circulaire kunststof kozijn zien waaraan Ploeg kozijnen – samen met profielenleverancier Deceuninck – op dat moment werkte. Een presentatie die uiteindelijk leidde tot samenwerking. Ploeg kozijnen levert 155 Deceuninck Verdo Neo Premium kozijnen voor de gevels, en 30 volledig circulaire Phoenix kozijnen voor een van de twee patio’s.

Daar kunnen Ploeg kozijnen en Deceuninck de komende jaren monitoren hoe de circulaire kunststof kozijnen zich gedragen bij blootstelling aan de elementen. 

Tot tien keer hergebruiken

Over de kwalitatieve eigenschappen ervan maakt Akerboom zich geen enkele zorgen. “Hergebruik degenereert de kwaliteit van kunststof niet. En het materiaal kan tot wel tien keer hergebruikt worden, dat maakt het enorm duurzaam.”

Het produceren van kunststof uit oud kunststof vergt bovendien 90 procent minder energie dan de productie van nieuw kunststof. Deceuninck gebruikt bovendien een breekmethode om de kunststof te recyclen, ook daar komt geen verhitting aan te pas. 

Kringloop van kunststof

Voordat volledig circulaire kunststof kozijnen op grote schaal toegepast kunnen worden moet de kringloop van kunststof op gang gaan komen, zodat er een continue stroom van voldoende grondstoffen is. “We moeten het als branche echt samen doen, maar dan kunnen we die belangrijke duurzame stap ook zetten”, aldus Akerboom.

Daarvan is ook bouwer Dura Vermeer zich bewust. “Aan de Avignonlaan staat het bewijs dat duurzaam en circulair bouwen binnen budget mogelijk is. Als je het maar samen en in goed overleg doet en partners zoekt die allemaal dezelfde hoge ambities hebben”, zegt Wingens.

Positieve milieuscore VMRG Keurmerk aluminium kozijnen door circulariteit

aluminium-schroot
Lees het gehele artikel

Dit blijkt uit de nieuwe cijfers voor aluminium gevelelementen die recent zijn gepubliceerd in de Nationale Milieudatabase. Het voor de bouw- en gevelbranche uitzonderlijk hoge percentage circulaire gehalte in aluminium gevels zorgt voor een uitstekende milieuscore.

Waar komt deze positieve milieuscore vandaan? Voor metalen gevels geldt dat circulariteit altijd hand in hand gaat met betere milieuprestaties. Bij recycling van metaal is aanzienlijk minder energie nodig. Het recyclen van aluminium kost slechts 5% van de energie die nodig is voor het produceren van aluminium uit bauxiet. Dit levert dus een enorme CO2 reductie op.  

Aluminium schroot en broodjes samen de oven in.

55% circulair aluminium 

De metalen gevelbranche heeft zich samen met andere partijen ingespannen om een kringloop van metalen gevelproducten te realiseren. Deze inspanningen komen terug in de cijfers. 95% van het gevelaluminium wordt na gebruik gerecycled. In nieuwe gevels is 55% van het aluminium al van circulaire herkomst. Dit branchegemiddelde van 55% is zowel in de bouw- als in de gevelbranche uitzonderlijk hoog. Om een idee te geven, de aluminium gevelproducten voldoen nu al aan de circulaire doelstellingen voor 2030. 

Milieuprestaties voor gebouwen

Onlangs heeft de VMRG Levenscyclus Analyses (LCA’s) laten maken voor aluminium raamkozijnen gerealiseerd onder het VMRG Keurmerk. In een LCA wordt de milieubelasting van een product over de gehele levenscyclus bepaald. Van de winning van grondstoffen via productie en (her)gebruik tot en met afvalverwerking. Diverse milieueffecten tijdens dit proces worden beoordeeld. De nieuwe positieve milieudata die hieruit naar voren komen zijn inmiddels verwerkt in de verschillende rekentools voor het berekenen van milieuprestaties voor gebouwen (MPG). Deze zijn te vinden onder:

  • Aluminium raamkozijn, vast kozijn, met VMRG Keurmerk;
  • Aluminium raamkozijn, vleugeldeel, met VMRG Keurmerk.

Voor deze LCA’s zijn gemiddelde branchedata gebruikt van bedrijven met het VMRG Keurmerk. 

Gunstige verwachtingen

De branche spant zich in om de kringloop (metaal uit de gevel, weer terug in de gevel) nog beter te sluiten waardoor het positieve effect op de milieuprestatie alleen maar toeneemt. Dit doet de branche onder meer door de introductie van circulaire businessmodellen van ‘recycling’ en ‘gevel met terugkoopgarantie’ tot ‘facade-as-a-service’. Samen scheiden de bedrijven metalen producten afkomstig uit een gevel zo schoon mogelijk en zorgen ervoor dat de producten en materialen retour komen voor nieuwe gevels. Zo is het mogelijk om tot in lengte van dagen de kringloop te blijven doorlopen en het aandeel circulair zo hoog mogelijk maken.

De VMRG verwacht op korte termijn nog een aantal verbeteringen in de nieuwe data die in de berekeningen van milieuprestaties voor gebouwen meegenomen kunnen worden. Ook zullen er de komende jaren meer nieuwe up-to-date milieudata voor gevelproducten gerealiseerd onder VMRG Keurmerk beschikbaar komen.  

50 jaar Holonite!

holonite
Lees het gehele artikel

Holonite viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. Sinds de oprichting op 12 augustus 1969 heeft Holonite binnen de bouw en kozijnenindustrie een leidende positie verworven op het gebied van composietsteen. Dit is een hele prestatie, waar wij binnen Holonite dan ook enorm trots op zijn.

Holonite produceert en distribueert gevel en afbouwelementen. Zo beschikken wij over een zeer uitgebreid standaard productassortiment met o.a. dorpels, vensterbanken, raamdorpels en muurafdekkers, allen in verschillende kleuren en texturen. Door onze ervaring en expertise bieden wij de mogelijkheid om voor renovatie- en nieuwbouwprojecten gevel- en afbouwelementen af te stemmen op de maatvoering van het project. In de loop van de jaren hebben wij binnen de kozijnindustrie naam weten te maken met onze waterdichte- en onderhoudsarme dorpelsystemen. Holonite dorpelsystemen sluiten naadloos aan op houten-, kunststof- en aluminium kozijnen.

50 jaar geleden is Holonite aan de Calandweg te Bergen op Zoom als Brabantse onderneming gestart. In 1977 heeft Holonite al haar bedrijfsactiviteiten verhuisd naar de Industrieweg te Halsteren, om zich vervolgens vanaf 1996 gefaseerd te vestigen in het huidige pand op bedrijfsterrein Welgelegen in het Zeeuwse Tholen. Vanaf 2002 zijn al onze bedrijfsactiviteiten gevestigd op deze locatie te Tholen.

Holonite legt haar verkoopfocus op de zakelijke markt (business-to-business), van architect tot aannemer en van woningbouwcoöperatie tot de professionele bouwmaterialenhandelaar. Echter heeft Holonite in het verleden nog wel geprobeerd om de consument rechtstreeks te benaderen door een shop te openen in Bergen op Zoom. Het grote succes bleef uit waarna er besloten is Holonite producten enkel te verkopen via business-to-business kanalen. Voor de particuliere markt is het echter wel mogelijk om via professionele bouwmaterialenhandelaren onze standaard producten uit voorraad te kopen. Maatwerkproducten kunnen via deze professionele bouwmaterialenhandelaren worden aangevraagd.

Onze bedrijfsstrategie is in de loop van de jaren sterk veranderd. De vraag naar een zo duurzaam mogelijk product is de laatste jaren enorm belangrijk geworden. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen neemt Holonite verantwoordelijkheid voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Hoe wij dit doen? Door onze producten op basis van verantwoord gedrag te produceren; oftewel wij maken zeer bewuste keuzes om een juiste balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Holonite producten zijn Cradle to Cradle gecertificeerd (brons en zilver). In het kader van duurzame productontwikkelingen zijn er ook een aantal hoogwaardige innovatieve bouwproducten geproduceerd en door Holonite geïntroduceerd op de markt, waaronder onze zeer bekende laagreliefdorpels. Op aanvraag is het ook mogelijk om uw product Biobased te produceren.

Uiteraard willen wij onze relaties in het bijzonder bedanken voor het jarenlange vertrouwen in Holonite. U heeft het mede mogelijk gemaakt dat wij deze prachtige mijlpaal hebben weten te bereiken!