Tagarchief: Kingspan

Brandveilige gevels zijn een hot item. Fire safety expert op beurs GEVEL 2022

Lees het gehele artikel

GEVEL 2022, dé vakbeurs voor de gevelbranche, staat drie dagen in het teken van het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van ontwerp en engineering van de gebouwschil. Daar mag zoiets cruciaals als brandveiligheid niet ontbreken natuurlijk. Dé reden dat Efectis op de beurs te vinden is.

Efectis is wereldwijd erkend als dé expert in brandwetenschap en heeft ruime kennis op het gebied van techniek, engineering en modellering, risicoanalyse, testen, inspectie en certificering. “De gevel is één van de meest kwetsbare elementen van een gebouw tijdens een brand”, begint Arjo Lock, manager testing reaction to fire bij Efectis Nederland. “Op basis van 70 jaar ervaring beoordelen wij de brandprestaties van individuele producten, systemen of van het gehele project.”

Europese regelgeving

Cindy Beckers, manager expertise & engineering bij Efectis Nederland: “Volgens de NEN 6068 en het Bouwbesluit moeten bouwmaterialen voor gevels voldoen aan Brandklasse B. Daarvoor wordt de zogenaamde Single Burning Item (SBI) test gebruikt. Maar het is belangrijk dat niet alleen de toegepaste producten, maar juist de complete opbouw van de gebruikte materialen voldoet aan de gestelde wet- en regelgeving.” Lock: “Er wordt een nieuwe geveltest ontwikkeld in Europa, maar dat proces duurt te lang. Dus heeft de overheid aan de NEN-commissie verzocht om een praktische richtlijn op te stellen voor de tussenliggende periode. Er is een werkgroep geformeerd en die zijn een initiatief gestart, waar wij met Efectis aan mee werken, zodat het werkelijke brandgedrag van een gevel beter vastgesteld kan worden.” Een interessante tussenoplossing, volgens Lock.

Belangrijke rol in het voortraject

“Het is enorm belangrijk om in het voortraject te kijken naar de toe te passen materialen”, vindt Beckers. “En precies dáár zit onze toegevoegde waarde. In overleg met de architect (welke esthetiek wil je bereiken) en de aannemer (welke beschikbare materialen zijn er) kijken wij of dat samengaat. We onderzoeken, geven advies op basis van onze jarenlange expertise, of voeren bijvoorbeeld testen uit met een mock-up om te kijken hoe een combinatie van materialen reageert. Op die manier kun je aantoonbaar onderbouwen dat iets veilig is, zelfs als het (nog) niet geborgd is in de wet- of regelgeving. Uiteraard doen we dat in goed overleg met het bevoegd gezag.”

Grote geveltesten

“Naast testen met de SBI-methode, hebben we een installatie staan waarmee we een voorselectie op de grote geveltest kunnen uitvoeren. We hebben dit bij de werkgroep naar voren geschoven zodat dit ingezet kan worden tot de nieuwe Europese geveltest een feit is. Bij deze gerenommeerde methode kun je aanvullende metingen uitvoeren om bijvoorbeeld de hoeveelheid energie vast te stellen die er bij een brand vrijkomt. Zeker in een tijd waarin de overheid bezig is met een inhaalslag in de woningbouw en er allerlei gebouwen in een rap tempo neergezet moeten worden, is het belangrijk dat deze brandveilig zijn. Bij vragen vanuit overheid of brandweer geven de productdocumenten niet altijd alle antwoorden. Het is belangrijk om kritische vragen aanvullend te beoordelen en aan te tonen dat specifieke situaties veilig zijn of veiliger kunnen. Precies om die reden werken we mee aan het ontwikkelen van een testmethode die deze situatie kan beoordelen.”

Toegevoegde waarde

“Leveranciers kennen ons wel, weten wat Efectis voor ze kan betekenen, laten hun producten bij ons testen en certificeren. Op de beurs GEVEL 2022 willen we graag laten zien wat we kunnen betekenen voor architecten, aannemers en ontwikkelaars op het gebied van brandveiligheid. In het voortraject of tijdens de bouw. Het is ons dagelijks vak om te beoordelen, te berekenen, te testen en aanvullende zekerheid te geven. Het is aan hen om onze kennis en expertise te benutten! We nodigen ze dan ook van harte uit om langs te komen bij stand nummer 04.B015, hal 4, zodat we kunnen vertellen wat we voor hen kunnen betekenen.

Contactpersoon op de beurs: 

Michiel Klijn, michiel.klijn@efectis.com

Vertrek Henk Bassie als Managing Director Kingspan Insulation. Benoeming David Macdonald als opvolger

Press-Release1
Lees het gehele artikel

Henk Bassie, Managing Director van Kingspan Insulation Continental Europe, heeft aangekondigd een nieuwe positie bij Kingspan Insulation te hebben geaccepteerd. Per 1 april zal Henk de positie van Managing Director vervullen voor Kingspan Insulation in de regio Africa, Middle East, Asian-Pacific.

Henk heeft ruim 6 jaar de positie van Managing Director in Continentaal Europa met plezier vervuld en kijkt hier trots op terug. “Het was een unieke ervaring, die mij elke dag weer heeft geïnspireerd. Samen met alle medewerkers hebben we vele mijlpalen bereikt. Ik ben trots op de stappen die we hebben gezet die hebben geleid tot groei en waar we nu staan als organisatie. Naast de grote stappen aan de zakelijke kant, hebben we bewezen één van de pioniers te zijn in het vertalen van Kingspan`s Planet Passionate initiatieven. Ik kijk er naar uit wat de toekomst voor Kingspan Insulation brengt”

Opvolger David Macdonald

De opvolger van Henk Bassie is David Macdonald, hij start als Managing Director bij Kingspan Insulation Continental Europe per 1 april.  David is geen onbekende binnen Kingspan en de bouwbranche, hij heeft jarenlange ervaring bij Kingspan in verschillende functies. Hij zal naast zijn rol als Managing Director bij Kingspan Insulation Continental Europe verantwoordelijk blijven voor de Kingspan Unidek bouwactiviteiten en niet-bouwproducten.

David Macdonald: “Ik kijk er naar uit om de groei van Kingspan Insulation voort te zetten als opvolger van Henk. Kingspan Insulation heeft mooie tijden voor de boeg met veel mogelijkheden en uitdagingen en ik kan niet wachten om in deze nieuwe rol aan de slag te gaan.”

Kingspan Insulation

Kingspan Insulation is marktleider op het gebied van isolatie en voorziet de bouwsector van  hoogwaardige hardschuim isolatie. Met een focus op innovatie, duurzaamheid, veiligheid en meer ruimte voor design en inspiratie draagt Kingspan Insulation bij aan het bouwen van de huizen en kantoorgebouwen van de toekomst. Met het 10 jarige wereldwijde duurzaamheidsprogramma Planet Passionate stelt Kingspan zichzelf uitdagende doelstellingen op het gebied van energie, koolstof, circulariteit en water. Meer over Kingspan Insulation: www.kingspaninsulation.be/nl

Optimale afstemming tussen bouw- en installatietechniek met nieuwbouwconcept HEO

Kees-en-Cornelia—exterieur-1
Lees het gehele artikel

De veranderende wet- en regelgeving en in het bijzonder BENG en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) vragen een optimale afstemming tussen de bouwkundige en installatietechnische onderdelen. Er moet namelijk worden aangetoond dat hetgeen is ontworpen ook daadwerkelijk zo is uitgevoerd. Dat alles betekent dat er steeds meer druk komt te liggen bij de marktpartijen zelf. Kingspan heeft met een aantal partners de handschoen opgepakt en het House Energy Optimum (HEO)-concept ontwikkeld. Het resulteert in gezonde en comfortabele nieuwbouwwoningen met gegarandeerde en verzekerbare energieprestatie.

De veranderende wet- en regelgeving maakt het bouwproces er voor veel marktpartijen niet makkelijker op, weet Dennis van Lit van Kingspan. “Er wordt veel meer nadruk gelegd op de kwaliteit. We gaan van een papieren werkelijkheid naar een aantoonbare werkelijkheid in de praktijk. Dat geldt voor de hele keten, van projectontwikkelaar en architect met zijn adviseurs tot aannemer, installateurs, producenten en toeleveranciers. Gezamenlijk moet worden aangetoond dat de nieuwbouwwoning voldoet aan de wet- en regelgeving en aan de kwaliteit die is beloofd. Vanuit Kingspan Insulation en Kingspan Unidek hebben we in samenwerking met partners het HEO-bouwconcept ontwikkeld. Een concept waarvan wij denken dat het onze relaties in staat stelt om eenvoudiger te bouwen en te isoleren met aantoonbare kwaliteit.”

De ontwerpvrijheid van HEO is heel groot.

Totaalconcept met volop keuzevrijheid

HEO is een totaalconcept voor projectmatig bouwen, waarbij de bouwkundige en installatietechnische onderdelen optimaal op elkaar zijn afgestemd. “Het resulteert in lagere ontwerp- en bouwkosten, omdat in een heel vroeg stadium alle kosten inzichtelijk worden gemaakt, zodat men later niet voor verrassingen komt te staan,” vervolgt Van Lit. “Ondanks de conceptmatige insteek, bieden we volop keuzevrijheid in de uitwerking ervan, evenals de esthetische schil. Develop Inc zorgt er binnen het HEO-concept namelijk voor dat integraal alle prestaties in de gaten worden gehouden en worden nageleefd. Opdrachtgevers hebben dus ook slechts één aanspreekpunt en hebben niet met allerlei verschillende bureaus en instanties te maken.” Jourdain Martens van Develop Inc vult aan: “Voor een architect of projectontwikkelaar is het vaak heel lastig om alles bij te houden van wat er in de markt en op het gebied van wet- en regelgeving gebeurt. Kennis huren ze vaak in bij verschillende partijen. Dat leidt tot allerlei deelontwerpen, hiaten en faalkosten. Dat is met HEO verleden tijd. Men is verzekerd van de laatste stand der techniek, ook nog eens volledig op elkaar afgestemd voor een optimaal en kwalitatief eindresultaat.”

Vanaf acht woningen kan HEO al interessant zijn.

Basisconcepten

Het HEO-bouwconcept is volgens Van Lit uitermate geschikt voor projectontwikkelaars, investeerders, woningcorporaties en ontwikkelend aannemers. “Het is belangrijk dat we al in een vroeg stadium worden ingeschakeld. Want als je wil optimaliseren, moet je dit aan de voorkant doen. Daar worden immers de keuzes gemaakt.” Martens: “Wij hebben basisconcepten uitgewerkt voor eengezinswoningen, starterswoningen en levensloopbestendige woningen die we zodanig kunnen aanpassen dat het altijd past binnen de omgeving en wensen van de opdrachtgever. De ontwerpvrijheid is zoals gezegd heel groot. Wij bewaken wel voortdurend of het ontwerp voldoet aan onze blauwdruk qua voorwaarden en prestaties.” 

Vanaf acht woningen kan HEO volgens de heren al interessant zijn. Het bouwconcept is overigens al behoorlijk succesvol. Inmiddels zijn er al een kleine honderd woningen volgens het concept uitgewerkt en staan er nog ruim tweehonderd op de planning. Wie volgt?!  

Als je voorop wil lopen, moet je stappen zetten

Lees het gehele artikel

Kingspan Unidek introduceert nieuw en completer assortiment dakelementen

Voor toekomstige generaties moet de wereld verduurzamen. De bouw moet dus ook verduurzamen. Maar hoe kunnen we dit uitvoerbaar maken en op een makkelijke manier doen?

Planet Passionate

Kingspan Unidek wil voorop blijven lopen door stappen te zetten. Vanuit hun wereldwijde duurzaamheidsstrategie Planet Passionate hebben ze grote doelstellingen op het gebied van energie- en koolstofreductie, bevordering van circulariteit en ocean clean-up projecten.

Niet kijken naar Bouwbesluit

De eerste grote stap is een completer en duurzamer assortiment dakelementen. Geheel in lijn met de Planet Passionate strategie introduceert Kingspan Unidek 4 nieuwe producten gericht op de behoeften uit de markt: Unidek Reno Dek Plus, Unidek Aero Light, Unidek Aero Light RE en Unidek Aero Bio. Bij de ontwikkeling van deze producten is niet gekeken naar minimale eisen vanuit het Bouwbesluit, maar is een nieuwe standaard gezet. Een standaard die gericht is op duurzaamheid & circulariteit, toekomstbestendigheid en comfort.

4 nieuwe producten

Unidek Reno Dek Plus

Unidek Reno Dek Plus is ontstaan in samenwerking met de dakdakkersbranche. Het is dé ideale isolatieoplossing voor dakrenovatie op een doorgebogen dakbeschot. Omdat Unidek Reno Dek Plus zelfdragend te monteren is, wordt het dakoppervlak weer mooi strak.

Unidek Aero Light

Unidek Aero Light is ontstaan als antwoord op verwerkingscomfort, thermisch comfort en akoestisch comfort. Ook is gekeken naar ontwikkelingen zoals grondstoffenschaarste en is de hoeveelheid hout gereduceerd. Unidek Aero Light kan worden ingezet bij vrijstaande of geschakelde woningen en wordt met name toegepast bij renovatieprojecten.

Unidek Aero Light RE

Unidek Aero Light RE is hét circulaire dakelement voor vrijstaande of geschakelde woningen bij grootschalige renovatieprojecten. Unidek Aero Light RE heeft als hoofdbestanddeel gerecycled EPS, waardoor minder fossiele grondstoffen hoeven te worden gebruikt.

Unidek Aero Bio

Unidek Aero Bio is hét duurzame dakelement voor vrijstaande of geschakelde nieuwbouwwoningen. Het betekent een bewuste keuze voor duurzaam isolatiemateriaal met een zeer gunstige LCA-score. Unidek Aero Bio is namelijk gebaseerd op de Mass Balance methode. Zo weet u zeker dat hernieuwbare grondstoffen toegekend zijn, het product volledig gecertificeerd is en u concreet een bijdrage levert aan CO2-reductie.

De innovatieve aard van Kingspan Unidek heeft geleid tot de ontwikkeling van talloze producten voor de bouw. Maar ze blijven de lat steeds hoger leggen. Met de ambitie om producten te leveren die antwoord geven op toekomstvragen. Hiervoor maken ze stappen en blijven ze verbeteren, verduurzamen en innoveren.

Meer informatie: www.unidekdakelementen.nl

In alle vrijheid superieure gevelsystemen ontwerpen

gevel-2020-kopieren
Lees het gehele artikel

Op de vakbeurzen Polyclose in Gent en GEVEL 2020 in Rotterdam heeft Kingspan de nieuwe business unit Kingspan Facades gepresenteerd. Een separate afdeling die zich volledig concentreert op de ontwikkeling van complete, architectonische gevelsystemen. Voortaan hebben opdrachtgevers één aanspreekpunt voor de complete gevel, van A tot Z, inclusief garantie op wind- en waterdichtheid én een geteste brandveiligheid. Een gesprek met Evert Kraaima, Manager Facades & Technical Services bij Kingspan.

De cassettes kunnen sneller geïnstalleerd worden dan menig ander, vergelijkbaar systeem, worden rechtstreeks aan de constructie bevestigd of met een geventileerde spouw ertussen.

 

De brand in de Grenfell Tower in Londen heeft veel losgemaakt in de bouwsector en heeft innovaties rond brandveiligheid in een stroomversnelling gebracht. “We waren er als Kingspan al achter gekomen dat enkel producten leveren niet voldoende is,” stelt Kraaima. “Je hebt immers geen grip op de verwerking en samenstelling ervan. Dat was een belangrijk motief om Kingspan Facades op te zetten: complete systemen leveren waarbij we zowel de voorliggende systemen als de achterconstructies leveren, volledig doorgerekend, geëngineerd en getest. Inclusief grootschalig onderzoek op het gebied van brandveiligheid. Grootschalig betekent in dit geval dat er een volledig gevelsysteem wordt getest, inclusief de isolerende schil, bevestigingsmiddelen, bekleding en afdichtingen.”

Kingspan Facades verenigt alle hoogwaardige geventileerde gevelsystemen en modulaire achterconstructies van Kingspan Geïsoleerde Panelen in één totaalpakket. “Het geeft de architect de mogelijkheid om in alle vrijheid superieure gevelsystemen te ontwerpen,” zegt Kraaima. “Op Polyclose en GEVEL 2020 hebben we het vernieuwde Dri-Design gepresenteerd. Dri-Design is geen klassiek opbouwsysteem met componenten van verschillende leveranciers, maar een gepatenteerd totaalsysteem waarmee op een efficiënte en snelle manier geventileerde gevels gebouwd worden met een keur aan mogelijkheden voor de buitenafwerking. De cassettes kunnen sneller geïnstalleerd worden dan menig ander, vergelijkbaar systeem, worden rechtstreeks aan de constructie bevestigd of met een geventileerde spouw ertussen.”

De metalen cassettes zijn beschikbaar in een vlakke (Dri Design Flat), geperforeerde (Dri-Design Perforated), aflopende (Dri-Design Tapered) of verhoogde (Dri-Design Shadow) variant. Ze zijn beschikbaar in verschillende formaten en in een uitgebreide reeks kleuren polyesterpoedercoating, geanodiseerd aluminium, roestvrijstaal, zink en koper. Het productieproces – lasersnijden, zetten en afwerken – van de cassettes verloopt volledig geautomatiseerd in de fabriek, zo konden bezoekers tijdens de beurs aanschouwen op een groot scherm. “Zo goed als alle projectspecifieke wensen zijn dus uitvoerbaar,” benadrukt Kraaima. “De cassettes grijpen in elkaar en zijn zeer snel en eenvoudig met schroeven te bevestigen op ons QuadCoreTM Karrier-paneel, een ander product uit ons Facades assortiment.”

QuadCoreTM is een innovatief isolatiemateriaal dat Kingspan in eigen huis heeft ontwikkeld. “De QuadCoreTM Karrier-panelen zelf zijn eenvoudig op de achterconstructie te monteren, wat zorgt voor een directe wind- en waterdichtheid. Het vormt vervolgens een uitstekende basis voor een koudebrugvrije montage van het Dri-Design-systeem. Inmiddels hebben we al diverse projecten met Dri-Design gerealiseerd, zoals De Grote Boel in Nijmegen Oosterhout, Gova Meubelplezier in Lier, Hartmann op Urk en City Cinema in Roosendaal.”  

Het beste van vier werelden in één paneel

duurzaamheid_1-kopieren
Lees het gehele artikel

Kingspan heeft recent een nieuwe lijn geïsoleerde gevelpanelen geïntroduceerd. Het AWP Supreme gevelpaneel met QuadCore™ combineert het beste van vier werelden: 60 minuten brandwerendheid zonder in te leveren op design en duurzaamheid, 40 jaar garantie, maximale BREEAM scores en 20% snellere montage.

De investeringen die Kingspan de afgelopen jaren heeft gedaan op het vlak van product- en procesontwikkelingen lonen. “Zo zijn we er in geslaagd onze positie als voorloper op het gebied van brandveilige kunststofschuimen te bestendigen. Niet in het minst door de lancering van de QuadCore™ isolatiekern, tevens ook de basis van het nieuwe AWP Supreme gevelpaneel,” zegt Richard Kerkhoff, marketing- en communicatiemanager bij Kingspan Geïsoleerde Panelen. “Onze klanten zijn gebaat bij zekerheid op het gebied van kwaliteit, merk, garantie, technische ondersteuning en esthetiek. Het AWP Supreme paneel scoort niet alleen op het vlak van esthetiek en thermische prestaties, maar is ook de beste keus in brandveiligheid.”

Kingspan is de eerste fabrikant die een extreem lange constructieve en thermische garantie biedt op haar sandwichpanelen met QuadCore™ isolatie. (Beeld: Kingspan)

 

Luchtdicht en brandwerend

Kingspan hecht veel waarde aan een efficiënte gebouwschil die goed geïsoleerd en luchtdicht is, en die bijdraagt aan de duurzaamheid en veiligheid van het gebouw. “De QuadCore™ isolatietechnologie is een innovatie op het gebied van hardschuim isolatie,” stelt Kerkhoff. “Het is een door Kingspan zelf ontwikkeld hybride schuim met een kleinere, gesloten celstructuur. Daarmee worden nog betere isolatiewaarden behaald met dunnere panelen. Daarnaast zijn de Kingspan panelen perfect geschikt voor gevels die een hoge mate van brandwerendheid vereisen, zonder in te boeten op esthetiek. Een AWP Supreme paneel van 150 mm dik en 7,5 meter lang biedt bijvoorbeeld een brandwerendheid van wel 60 minuten, zonder extra montagevoorwaarden zoals schroeven of kit in de langsnaad. Dat geldt ook voor toepassingen van het paneel als brandscheidingswand (met een paneeldikte van 150 mm en een overspanning tot 4 meter).”

De AWP Supreme gevelpanelen zijn snel en eenvoudig te installeren met behulp van mechanische hefapparatuur en een efficiënt installatieproces met enkelvoudige bevestiging (Beeld: Kingspan)

 

Snelle montage

In tegenstelling tot traditionele bouwsystemen bestaan de Kingspan geïsoleerde sandwichpanelen uit één enkelvoudig component. Ook de AWP Supreme gevelpanelen zijn snel en eenvoudig te installeren met behulp van mechanische hefapparatuur en een efficiënt installatieproces met enkelvoudige bevestiging. Montage verloopt volgens Kerkhoff tot wel 20% sneller door grotere overspanningen en minder bevestigingspunten. “Het AWP Supreme gevelpaneel wordt onzichtbaar gemonteerd, zowel verticaal als horizontaal (afhankelijk van de profilering) en kan zelfs gebogen worden uitgevoerd. Omdat er geen aanvullende montagevoorwaarden nodig zijn, verloopt de montage heel eenvoudig. Daarnaast zijn de AWP Supreme panelen dermate stabiel dat ze grote overspanningen toelaten in de voornoemde brandwerende toepassingen.”

Kingspan is de eerste fabrikant die een extreem lange constructieve en thermische garantie biedt op haar sandwichpanelen met QuadCore™ isolatie. “We garanderen dat de panelen tot veertig jaar ‘as built’ blijven functioneren en leveren bovendien een belangrijke bijdrage op gebied van circulariteit en BREEAM,” besluit Kerkhoff. 

Nieuwbouw Oogkliniek Eyescan, Utrecht | Oog voor detail

project-eyescan-12-kopieren
Lees het gehele artikel

Eyescan opent medio oktober de deuren van zijn nieuwe state-of-the-art oogheelkundig centrum in Utrecht. Uniek aan het 4.000 m2 grote pand is dat aan de gevel niet is af te lezen wat er zich binnen afspeelt. Een uitdrukkelijke wens van de opdrachtgever en door Architectenburo Guido Bakker op een speelse wijze vertaalt met gevelpanelen in wisselende hoogten en specifieke detaillering. Een gesprek met zowel de architect als de gevelbouwer.

De nieuwe oogkliniek bestaat uit twee gesloten bouwvolumes met elkaar verbonden via een glazen atrium waarin de entree is ondergebracht. “Anders dan gebruikelijk was voor dit project daglichttoetreding via de gevel van ondergeschikt belang,” begint projectarchitect Hoeshmand Mahmoed. “Sterker nog, de spreekkamers en OK’s zijn gebaat bij zo weinig mogelijk daglicht. Dat heeft geresulteerd in een vrij gesloten gevel voor beide bouwvolumes. Om de gevel toch wat sjeu mee te geven, ondanks zijn gesloten karakter, hebben we een horizontale geleding bedacht ingevuld met Kingspan-gevelpanelen in wisselende hoogten.”

Om de gevel wat sjeu mee te geven, ondanks zijn gesloten karakter, is een horizontale geleding bereikt met Kingspan-gevelpanelen in wisselende hoogten.

 

Chique compositie

De Kingspan-elementen zijn op een speelse manier op elkaar ‘gestapeld’ in afwisselende breedtes van 60, 90 en 100 centimeter. “Op die manier weten we de leesbaarheid van de achterliggende verdiepingen te doorbreken,” zegt Mahmoed. “De gevel vertelt een ander verhaal dan de ruimtes daarachter. Alleen de wachtkamers zijn van buitenaf te herkennen door de grote ‘schietgaten’ in de gevel die zorgen voor daglicht in de wachtkamers. Overigens zijn de Kingspan-panelen niet rechtstreeks op elkaar gestapeld. Tussen de panelen in bevindt zich telkens een lekdorpel uitgevoerd in aluminium zetwerk in de kleur goud. De gevelpanelen zijn uitgevoerd in de kleur Kingspan Van Dyke Brown (RAL 8014). Samen met de goudkleurige lekdorpels en de schuine facetten rondom de kozijnen, eveneens in goud uitgevoerd, bezorgen ze het pand een uitermate chique uitstraling.”

Primeur

De specifieke gevelopbouw en detaillering van de panelen met telkens een lekdorpel ertussen, vroeg in de uitvoering de nodige aandacht. “Het is met recht een bijzonder detail en bij mijn weten het eerste project dat op deze manier wordt uitgevoerd,” zegt Marcel Kampert van Hardeman Isolatie, verantwoordelijk voor de montage van de gevel. “We hebben in het voortraject de maatvoering en details samen met hoofaannemer J.G. Timmer goed op elkaar afgestemd om tijdens de uitvoering niet voor verrassingen te komen staan en bovenal om het beoogde lijnenspel te realiseren. Ook is er een speciale methodiek ontwikkeld om het paneel, inclusief lekdorpel, in één werkgang te monteren. Vanwege de specifieke detaillering en de hoogte van het gebouw (18 meter) zijn we twintig weken bezig geweest met de montage, aanzienlijk langer dan gebruikelijk, maar inherent aan het ontwerp.”

“Complimenten aan Hardeman Isolatie voor de zorgvuldige uitvoering,” zegt Mahmoed. “De ritmiek van het horizontale lijnenspel komt ook terug in de vliesgevel van het atrium, alleen dan verticaal gepositioneerd.” Het eindresultaat is een lust voor het oog.

Gymzaal Grote Boel, Oosterhout | Gevelcassettes als bladerdek

kingspan-project-grote-boel-6-kopieren
Lees het gehele artikel

Oosterhout bij Nijmegen breidt uit. En hoe?! Sinds 2015 wordt gebouwd aan 850 nieuwe woningen in nieuwbouwplan Grote Boel. De woningbouw is bijna voltooid, het definitief inrichten (groen en water) en het realiseren van de voorzieningen is nu in volle gang. Zo wordt gebouwd aan een kindcentrum met basisschool, kinderopvang en buitenschoolse opvang en aangrenzend een gymzaal. De gymzaal is een klasse apart en gezegend met een voor Nederlandse begrippen heel bijzondere 3D-cassettegevel.

De nieuwe gymzaal is midden in de woonwijk gelegen, tussen twee boomgroepen in. Voor het ontwerp van het gebouw heeft Ralph van Zon van Croonen Architecten zich laten inspireren door het bladerdek van deze boompartijen. “Door de gevel uit te voeren in Dri-Design-cassettes van Kingspan, in drie tinten groen, ontstaat niet alleen een dynamisch geheel maar worden de boomgroepen als het ware ook via de gevel met elkaar verbonden. Een deel van de groene cassettes is bovendien een slag gedraaid om het spel van de bladeren extra te accentueren. Door ook te variëren met de hellingshoek en diepte van de antraciet gekleurde cassettes weerspiegelt de lucht in de gevel. Dat tezamen maakt dat de nieuwe gymzaal minder massief oogt in de wijk.”

kingspan-project-grote-boel-4-kopieren

Close-up van de cassettes.

 

Variërende diepte en hellingshoeken

Kingspan Dri-Design Tapered-cassettes kunnen in elke richting worden geplaatst, op verschillende dieptes en met variërende hellingshoeken. Het systeem is volgens Edwin van Rooden van dak- en wandbeplatingsspecialist Acoma vrij nieuw op de Nederlandse markt. “Sterker nog, de gymzaal in Oosterhout is tot op heden met 600 m2 het grootste project dat in Nederland met dit systeem gemonteerd is. Onze werkvoorbereiding is in het voortraject heel druk geweest met de engineering van het project, vanwege de verschillende typen en kleurstellingen.” Werkvoorbereider Martijn Wolsink vult aan: “Omdat aan de gymzaal een akoestische eis werd opgelegd, is voorzien in een geperforeerde binnendoosconstructie met akoestische isolatie. Daarop zijn Omega-profielen geplaatst met damp-remmende folie waarop de Dri-Design-cassettes zijn gemonteerd. In totaal zijn we een week of vier bezig geweest met de montage van de cassettes. Het resultaat mag absoluut gezien worden. Het is een prachtig systeem. Ik voorzie dan ook een mooie toekomst voor Dri-Design en niet alleen in de utiliteitsbouw.”

Vóór de gymzaal heeft Van Zon een metselwerk volume gemaakt waarin onder andere de kleedkamers liggen. “Er is gekozen voor een unieke steen met veel reliëf, als verwijzing naar de structuur van de boomschors. In de stenen zijn in reliëf de letters van Grote Boel aangebracht. De plint opent zich vervolgens aan de voorzijde via een duidelijke entree met grote glaspartij. Van hieruit is niet alleen toegang tot de gymzaal, maar ook tot de fietsenstalling.” De nieuwe gymzaal is met recht een aanwinst voor de nieuwe wijk Grote Boel.

Ruimtebesparing door dunne hoogwaardige vliesgevelisolatie

Kooltherm-K15-Vliesgevelplaat_referentie_Poortgebouw_Utrecht-kopiëren
Lees het gehele artikel

Bij vliesgevels kan veel ruimte bespaard worden door te kiezen voor hoogwaardige isolatie. Bijvoorbeeld de Kooltherm isolatie. Hiermee wordt niet alleen met een duurzame oplossing, maar ook een hele slanke oplossing gebouwd. Dit biedt vele voordelen, zoals meer vloeroppervlak en meer natuurlijk daglicht. En dat kan zelfs in de ontwerpfase al belangrijk zijn.

Kingspan_2_Kooltherm_K15_Vliesgevelplaat_product_NL kopiërenDe Kooltherm K15 Vliesgevelplaat is, met zijn lage lambdawaarde van 0,020 W/mK, één van de slankste isolatieplaten voor toepassing in de vliesgevel. Doordat de Kooltherm K15 Vliesgevelplaat zo dun is, zijn er slankere gevels te realiseren dan met traditionele materialen. Dit biedt diverse voordelen. Zo valt bij een slanke gevel meer daglicht binnen in gebouwen, wat een positieve invloed heeft op de gezondheid en productiviteit van mensen. Ook betekent een slankere constructie dat men meer binnenruimte en een comfortabeler binnenklimaat kan creëren. En het geeft architecten meer ontwerpvrijheid. Hierdoor kunnen met Kooltherm prachtige, duurzame gevels met veel binnenruimte gebouwd worden. Het is ook financieel een interessante keus. Meer binnenruimte betekent immers ook verhuurbare of verkoopbare vierkante meters.

Geoptimaliseerd voor toepassing in vliesgevels, zowel bij verwerking als in eindgebruik
Naast de vele voordelen voor de architect, eigenaar en eindgebruiker, zijn er ook tijdens de verwerking al vele voordelen. Ronald van Gent, Technical Service Manager bij Kingspan Insulation: “Ook wat betreft verwerking zijn er goede redenen om te kiezen voor een slanke gevel. De Kooltherm K15 Viesgevelplaat heeft niet alleen een zeer goede isolatiewaarde; hij is ook zeer licht in gewicht. Hierdoor is niet alleen de totale dikte van de gevelconstructie slanker, maar ook het benodigde aantal ophangbeugels voor de buitengevel afwerking kan gereduceerd worden. Slankere isolatie betekent kortere beugels en dus een hoger maximaal toelaatbaar gewicht per m2. Er zijn dus minder beugels nodig, wat gunstig is, omdat elke beugel een potentiele koude-brug is en dit heeft een negatieve invloed op de totale isolatiewaarde van de gevelconstructie.”

Kingspan_3_NoMaHouse-foto Bart van Hoek kopiërenNoMa House in Amsterdam. (Beeld: Bart van Hoek)

Ronald legt uit waarom dit naast een zeer goed isolerend, ook een heel veilig product is: “Kingspan kijkt bij het ontwikkelen van haar producten naar de vraag vanuit de markt, naar de alsmaar toenemende eisen die gesteld worden aan (brand)veiligheid en duurzaamheid, maar óók naar esthetische aspecten. Onze Kooltherm K15 Vliesgevelplaat is een Resol hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kernen hierdoor veilig te verwerken.

De Kooltherm K15 Vliesgevelplaat is aan één zijde voorzien van gesloten zwart samengesteld aluminium folie en aan de andere zijde een micro geperforeerd blank aluminium folie. Door de hoge isolatiewaarde en waterkerende laag is het uitstekend toe te passen als isolatie in vliesgevels. De plaat wordt geleverd met een zwarte cachering, hierdoor kan het perfect in een vliesgevel constructie (met open voegen) verwerkt worden. De aandacht rondom brand in hoogbouw heeft bij ons een grote focus vandaar dat de Kooltherm K15 Vliesgevelplaat beschikt over een uitstekende brandklasse.”

NoMa House Amsterdam:
“Een mooi Kingspan-project is het NoMa House,” zegt Ronald. “Een prachtig project aan de Zuid-as van Amsterdam. Hierin zijn meerdere onderdelen uit ons uitgebreide productportfolio verwerkt. Bij de geventileerde vliesgevel is de Kooltherm K15 Vliesgevelplaat toegepast, omdat deze én slank is (waardoor toch de gewenste RC-waarde behaald kon worden) én het een brandklasse B heeft. De Kooltherm K3 Vloerplaat is toegepast in de vloer. De Therma TR26 FM Platdak Plaat gecombineerd met de Therma TT46 FM Afschot Dakplaat is toegepast op het dak. Dankzij de goede samenwerking tussen het architectenbureau, Kingspan Insulation, aannemer Dura Vermeer en de bouwmaterialenhandel, staat er een echte blikvanger met een exclusieve, elegante en transparante uitstraling.”  

Tekst: Susan Peek   Beeld: Kingspan
Uitgelichte afbeelding: Poortgebouw in Utrecht. (Beeld: Bart van Hoek)

Nieuwkuijk | Nieuwbouw Swan Products

Swan-Products-13-kopiëren
Lees het gehele artikel

Juweeltje op ’t Hoog

Industrieterrein ’t Hoog in Nieuwkuijk is een juweeltje rijker. Het nieuwe onderkomen van Swan Products mag gezien worden. Interfame architects heeft duidelijk zijn creativiteit laten gelden, zowel in ontwerp als in materiaalgebruik met in de hoofdrol ruim 3.000 m2 aan KS 1000 AWP- en Karrier-panelen van Kingspan Geïsoleerde Panelen.

Swan Products kopiëren

De vorm van het perceel heeft in grote mate de plattegrond van het nieuwe gebouw bepaald, begint Patrick van Grinsven van Interfame architects. “De opslagruimte is functioneel van vorm, terwijl het kantoor- en showroomgedeelte de rondingen volgen van het perceel ter plaatse. Vanwege de beoogde architectonische kwaliteit, is gekozen voor een gevelafwerking in een combinatie van goudkleurige lamellen, zwarte sandwichpanelen en witte gevelkaders. Deze combinatie bezorgt het pand een luxueuze uitstraling.”

Diepzwarte kleur
De gevel van het gebouw is uitgevoerd met KS 1000 AWP Micro-Rib panelen, 120 mm dik met een Rc 5,60 in de kleur XL Forté Black. “De diepzwarte kleur van de panelen schrikt veel opdrachtgevers in eerste instantie af vanwege de temperatuurverschillen en spanningen die mogelijk kunnen optreden,” stelt Patrick van Grinsven terecht. “Kingspan heeft aangegeven dat deze nadelige effecten met deze panelen niet optreden, niet in de laatste plaats vanwege de stabiele isolatiekern. Bovendien is nog eens een extra versteviging aan de binnenzijde van de panelen aangebracht om spanningen op te vangen. Daar waar de aluminium lamellengevel is toegepast, is de achterconstructie ook gerealiseerd met sandwichpanelen van Kingspan. Het betreft de KS 1000 Karrier met een vergelijkbare opbouw, dus ook 120 mm dik, met een Rc 5,60 en in de kleur XL Forté Black. Op advies van Kingspan zijn de lamellen middels aluminium regels rechtstreeks op de Karrier-panelen gemonteerd.”

Swan Products-16_aangepast kopiëren

FIREsafe
Om de lichtinval in vooral de opslagruimte te bevorderen, zijn op de hoeken grote glazen kaders gerealiseerd in de gevel. “De vorm van deze kaders hebben we doorgetrokken in het kantoorgebouw om een optische verbinding te realiseren tussen het kantoor en de opslagruimte,” legt Patrick van Grinsven uit. De toegepaste Kingspan-panelen zijn allemaal FIREsafe brandwerend uitgevoerd en hebben een FM Approval 4880 en 4881. Naast een verhoogde aandacht voor brandveiligheid wordt door de verplichting van een MPG (Milieu Prestatie Gebouw) ook de milieuprestatie van materialen steeds belangrijker. Hier speelt Kingspan op in door haar sandwichpanelen op te nemen in de Nationale Milieu Database. De schaduwkosten van de Kingspan-producten zijn zeer gunstig. Hierdoor wordt onafhankelijk aangetoond dat Kingspan-panelen een zeer milieubewuste keus zijn.

Behalve de opdrachtgever is ook de gemeente Heusden heel enthousiast over het gerealiseerde pand van Swan Products, weet Patrick van Grinsven. “Het industrieterrein is weer een mooie referentie rijker.”

Tekst: Roel van Gils   Beeld: Kingspan

VMRG | Hotel Jakarta Amsterdam: Verre van alledaags

HOTEL-JAKARTA-2-IN-AMSTERDAM-VPT-VERSTEEG-2-kopiëren
Lees het gehele artikel

Het Java-eiland in het Oostelijk Havengebied van Amsterdam is sinds medio vorig jaar een markant gebouw rijker: Hotel Jakarta Amsterdam. Slanke, aluminium gevelpanelen met een bijzondere perforatie symboliseren de historische maritieme verbinding tussen Amsterdam en Azië. Ook bij binnenkomst waan je je in een ‘andere’ wereld dankzij de grote botanische binnentuin onder een enorm glazen atriumdak als centraal middelpunt. Een verre van alledaags ontwerp.

SeARCH Architects heeft samen met opdrachtgever en exploitant WestCord Hotels alles uit de kast getrokken om van het Jakarta Hotel een waar icoon te maken, zowel in ontwerp als in constructie. Het gebouw bestaat namelijk grotendeels uit een houten hoofddraagstructuur, een constructie die door het hele hotel zichtbaar is. Alle balken, kolommen, plafonds en kozijnen zijn in naturel hout met FSC-keurmerk uitgevoerd. Vervolgens zijn 176 van de in totaal 200 hotelkamers als geprefabriceerde units in slechts drie weken tijd in de hoofddraagconstructie geschoven. Het viersterrenhotel heeft behalve een hotelfunctie ook een functie voor de buurt. Rondom de botanische binnentuin op de begane grond bevinden zich onder meer een bakker, restaurant, bar en een zwembad dat openbaar toegankelijk is. In een kleine expositieruimte worden bovendien stukken uit de collectie van het Tropenmuseum getoond.

Een engineeringsronde

Jakarta Atrium boom clIMG_6585 kopiëren

Het uiterlijk van Hotel Jakarta Amsterdam is minstens zo bijzonder als het binnenste. De gevel ademt historie door het perforatiepatroon van een enorm VOC-schip in de aluminium gevelpanelen, een huzarenstukje van VPT Versteeg. “In het voortraject zijn we door een aantal gevelbouwers, aannemers en architecten gevraagd mee te denken in het ontwerp,” zegt directeur
Peter Moser van VPT Versteeg. “Er passeerden behoorlijk wat uiteenlopende ideeën de revue. Na gunning hebben we in nauwe samenwerking met hoofdaannemer M.J. de Nijs en zonen, Scheuten Absoluut Glastechniek en Kingspan|Brakel Atmos (glasdak) de afstemming gezocht om gemeenlijk in één engineeringsronde het tekenwerk met de architect af te kaarten. Een grote uitdaging vanwege de unieke ideeën, de hoge eisen aan isolatiewaarde, brandveiligheid, de Breeam-ambitie én natuurlijk het gestelde budget. Het mooie van deze samenwerking was dat alle partijen met open vizier hun creativiteit hebben kunnen laten gelden. En dat leidt tot iets moois, zo blijkt hier maar weer.”

Art-Punch

HOTEL JAKARTA 1 IN AMSTERDAM VPT VERSTEEG (3) kopiëren

Aan de oost- en noordzijde van het gebouw bevindt zich de bronskleurige, aluminium gevelbekleding met elk zijn eigen unieke perforatiepatroon. “De gekozen afbeeldingen van oude scheepsillustraties zijn volgens Moser in Photoshop verrijkt tot het plaatje zoals nu over de gevel is geprojecteerd. “Wij hebben de machinevertaling gedaan om het tot een produceerbaar geheel te maken, Art Punch noemen we dat.

In dit geval zijn er vierkantjes in verschillende afmetingen in het plaatmateriaal geperforeerd die zorgen voor de grijswaarden in de afbeelding. Dat principe is doorgevoerd over beide gevels. Op grote afstand zijn de oude scheeps-illustraties mooi zichtbaar, terwijl je dichtbij de gevel ervaart dat er ‘iets’ met de gevel aan de hand is. Het perforatiepatroon geeft de gevel op korte afstand wat meer dynamiek.” VPT Versteeg is heer en meester in deze Art Punch-techniek en heeft ook de engineering- en rekencapaciteit om gevels van dit formaat technisch produceerbaar te maken. “Normaliter monteren we de gevelpanelen op een bouwkundige achtergrond, in dit geval op een modulaire structuur. Ook dat vroeg extra aandacht, in dit geval richting bevestigingsmethodiek.”

Glasdaken

Een andere eyecatcher van Hotel Jakarta Amsterdam is het grote glazen atriumdak boven de botanische binnentuin. “Het glazen dak van 38 bij 17 meter bestaat uit dubbele glasplaten die voor 50% zijn gevuld met BIPV-cellen,” zegt Leon van den Elzen van Kingspan|Brakel Atmos. “Daarmee vervult het glazen dak een dubbelfunctie: energie opwekken en zonwerend. De 50:50-verdeling maakt dat er ruim voldoende daglicht in het atrium binnentreedt. Het dak is bovendien uitgerust met geïntegreerde ventilatieramen, type Ventria, in verband met de klimaatbeheersing. Ook deze ventilatieramen zijn voorzien van BIPV-cellen, waarin de bekabeling zeer strak is weggewerkt. Omdat het glazen dak onder een minimaal afschot ligt, hebben we aan de buitenzijde de opstanden geminimaliseerd zodat er geen vuil- of waterophoping ontstaat tegen bijvoorbeeld opstaande profielen.”

Skybar

HOTEL JAKARTA 2 IN AMSTERDAM VPT VERSTEEG kopiëren

Het voorkomen van vuil- en waterophoping was ook een issue bij de glazen constructie van de skybar van het hotel. Vanuit deze bar in het bovenste puntje van het gebouw heb je een indrukwekkend
uitzicht over het IJ en over Amsterdam. “Opstandjes waar vuil en water zich kan ophopen, zijn natuurlijk uit den boze,” weet Van den Elzen. “De detaillering van de glasdakconstructie is zodanig gekozen dat een vlak geheel is ontstaan. De overgang van dak naar wand is een glas op glas oplossing die constructief is verlijmd en afgestemd met de gevelbouwer. Het dak zorgt voor het opvangen van de windbelasting van de bovenste gevelramen, terwijl de gevelramen op hun beurt de dakbelasting (sneeuw)  opvangen.”

Tot slot heeft Kingspan|Brakel Atmos ook de RWA-installatie in het hotel gerealiseerd. “De installatie bestaat uit achttien mechanische rookafvoerkasten die geforceerd rook afzuigen,” legt Van den Elzen uit. “Op de begane grond en verdiepingen zijn in nauw overleg met de architect glazen klepjes, type Estra-TG Top,  in de gevel aangebracht ten behoeve van de natuurlijke luchttoevoer. In het atrium zijn de afsluitsecties voor de mechanische ventilatoren geplaatst die esthetisch fraai zijn weggewerkt met bamboe, waardoor ze aan het zicht zijn onttrokken.”

Hotel Jakarta Amsterdam is medio vorig jaar geopend en spreekt tot de verbeelding van menig bezoeker. Ook de betrokken partijen zijn maar wat trots op het eindresultaat.  

Tekst: Roel van Gils   Beeld: Kingspan | Brakel Atmos en VPT Versteeg | Frans van Mensfoort


Bouwinfo

Hotel Jakarta, Amsterdam

Opdrachtgever
M.J. de Nijs en zonen

Architect
Search Architects

Leverancier glasdaken
Kingspan|Brakel Atmos

Leverancier gevelbekleding
VPT Versteeg

Leverancier glas
Scheuten Absoluut Glastechniek

‘Black box met mysterieuze aantrekkingskracht’

Lees het gehele artikel

Op de Blauwe Berg in Hoorn stond ME2 Architecten voor de uitdaging om tegen een geluidswal een iconisch gebouw te ontwerpen. Deze ‘hangplaats’ voor jong en oud, genaamd Samcity, herbergt tal van activiteiten, zoals een trampolinepark, een BMX- en skatepark en diverse Escape Rooms. Aangezien dit soort functies normaliter worden geïntegreerd in leegstaande gebouwen, moest de nieuwbouw niet alleen iconisch zijn, maar tegelijk ook betaalbaar.

De gevel van Samcity is uitgevoerd met AWP QuadCore-panelen in een matzwarte kleurstelling.

Aanvankelijk prefereerde de opdrachtgever een bakstenen gevel om het iconische karakter en de beoogde homogene massa te benadrukken, vertelt Mike Olthof van ME2 Architecten. “Een dergelijke gevel realiseren, slokt een aanzienlijk deel van het budget op. We hebben een alternatief voorgesteld in de vorm van een staalconstructie als ruggengraat met een specifieke gevelbekleding die als een strakke huid om het gebouw is ‘getrokken’. Op die manier wordt ook de uitstraling van een solide blok verkregen, maar wel op een heel eigentijdse manier. Voor de invulling van de ‘strakke huid’ hebben we een beroep gedaan op Kingspan Geïsoleerde Panelen.”

Matzwarte gevel

De gevel van Samcity is uitgevoerd met AWP QuadCore-panelen. “We hebben in samenspraak met Kingspan voor een unieke kleurstelling gekozen,” vervolgt Olthof. “Het gaat om een Destral Jet Black matzwarte coating die het gebouw een stoere uitstraling geeft.” Patrick Theelen van Kingspan Geïsoleerde Panelen vult aan: “Deze specifieke, donkere kleurstelling brengt natuurlijk de nodige uitdagingen met zich mee aangaande het opnemen van temperatuurspanningen. Desondanks bieden we AWP QuadCore-panelen aan met veertig jaar garantie, mits wordt voldaan aan de randvoorwaarden. Het mooie aan QuadCore is bovendien dat op een relatief eenvoudige manier een brandwerendheid van 60 minuten gehaald kan worden. Belangrijk, want de veiligheid van de kinderen staat voorop. In Samcity vertoeft onze nieuwe generatie.”

Aantrekkingskracht

Samcity is tegen een geluidswal aangebouwd die de achterliggende woonwijk afsluit van de A7. “Het talud van de geluidswal hebben we doorgezet in het ontwerp,” zegt Olthof. “De entree is dan ook gelegen op de eerste verdieping, waarvoor we over de gehele breedte van het gebouw een ‘snede’ in het blok hebben gerealiseerd. Hier is tevens de horeca gelegen, zodat bezoekers zicht hebben op het tramponlinepark binnen, maar ook een weids uitzicht wordt geboden over het Noord-Hollands landschap. Samcity is een alzijdig ontworpen gebouw. Aan elke zijde hebben we getracht de gevel een bepaalde aantrekkingskracht te geven om ondanks het gesloten karakter toch juist de nieuwsgierigheid van voorbijgangers te wekken.”

Zowel Theelen als Olthof prijzen de manier waarop de panelen zijn gemonteerd. Zo heeft MSP Dak en Wand de geknikte hoekpanelen perfect uitgevoerd, een esthetisch fraaiere oplossing dan het toepassen van zetwerk. Het resulteert in strakke lijnen, passend bij de algehele uitstraling. Samcity is een mooi voorbeeld van een project waarbij met een relatief laag budget een fantastisch ontwerp is gerealiseerd,” zegt Theelen tot besluit.

Voor de invulling van de ‘strakke huid’ heeft de architect een beroep gedaan op Kingspan Geïsoleerde Panelen.

Tekst: Roel van Gils    Beeld: Kingspan Geïsoleerde Panelen

De toegevoegde waarde van een degelijke gebouwschil

Neubaugebiet in Deutschland – Passivhäuser
Lees het gehele artikel

In het proces van het verduurzamen van het woningenbestand wordt al snel naar de integratie van duurzame installaties gegrepen. Vergeet niet dat de Trias Energetica uitgaat van het beperken van de warmtevraag. Daar hoort een degelijke gebouwschil bij. Dat zegt Erik-Jan Hage, business development manager bij Kingspan Insulation. Hij vertelt over de toegevoegde waarde van een goed geïsoleerde gebouwschil. 

Erik-Jan Hage 0002 kopiërenErik-Jan Hage, business development manager bij Kingspan Insulation.

Sinds 1 juli dit jaar worden bouwvergunningen verstrekt op basis van gasloos bouwen. “Al heel snel komt dan de warmtepomp in beeld,” zegt Hage terecht. “Verwarmen op lage temperatuur betekent dat je zo min mogelijk verliezen kunt veroorloven door de gevel. Een hoge Rc-waarde is dan zo gek nog niet. Het Bouwbesluit schrijft een Rc-waarde voor van 3,5 voor de vloer, 4,5 voor de gevel en 6 voor het dak. Let wel, dat zijn minimale waarden. Het is niet verboden om hogere Rc-waarden toe te passen.”

Eenmalige actie

De minimale eisen als maximum interpreteren is volgens Hage niet heel logisch. Hij legt uit waarom. “Een beter isolerende gebouwschil betekent dat je het aandeel installaties kunt beperken. Op het moment dat je een hogere Rc-waarde toepast, kan je een warmtepomp met een lagere capaciteit toepassen. De warmtevraag wordt immers beperkt. Dat heeft weer als voordeel dat het energieverbruik daalt en in de toekomst ook de vervangingskosten van de installatie lager zullen zijn door de geringere capaciteit die benodigd is. Vooral voor nieuwbouw is het belangrijk dat een weloverwogen keuze wordt gemaakt qua isolatiewaarde. Vergeet niet dat een gebouw dat vandaag wordt opgeleverd de bestaande bouw van morgen is. Het is lastig om over tien jaar de gebouwschil te gaan aanpassen. Het is een eenmalige actie.”

Kooltherm K108 Spouwplaat

Sinds dit jaar heeft Kingspan een verbeterde versie van de Kooltherm K8 Spouwplaat voor spouwmuurconstructies in het assortiment.

Afbeelding 1 (punt K108): De Kooltherm K108 Spouwplaat is dé sprong vooruit in spouwisolatie met een unieke lambda-waarde van 0,018 W/m.K.

Afbeelding 2 (punt K108 Plus): De Koolterm K108 Plus Spouwplaat heeft een extra 20 mm minerale wol, die ervoor zorgt dat de isolatieplaat altijd goed aansluit, ook bij ruwe betonoppervlakken of bestaande binnenbladen.

Hage: “De lambdawaarde van de Kooltherm K108 Spouwplaat is 0,018 W/m·K. Daarmee isoleert deze verbeterde versie 10% beter en is de plaat ook wezenlijk slanker dan traditionele isolatiematerialen. Op het niveau van het Bouwbesluit scheelt dat tenminste 50 millimeter. Dat maakt de Kooltherm K108 Spouwplaat in vele opzichten interessant; óf je kunt met een dunner isolatiepakket uit de voeten en verhoogt zodoende het verhuur- of verkoopbaar vloeroppervlak óf je verhoogt de isolatieprestaties bij een gelijkblijvende spouwconstructie. Onderzoek wijst uit dat de Total Cost of Ownership (TCO) van een woning daalt indien wordt gekozen voor een isolatiepakket met hogere prestaties. Dit is vanaf jaar 1 rendabel omdat de hogere hypotheeklasten gecompenseerd worden door de besparing op energiekosten.”

Een goed isolerende gebouwschil leidt bovendien tot meer comfort en verkort het stookseizoen, stelt Hage. “Dat laatste mag niet onderschat worden. In plaats van half september al te moeten stoken, hoeft de verwarming pas begin november aan. Bovendien is het met een goed geïsoleerde gebouwschil op termijn relatief eenvoudiger om de stap te zetten naar een energie neutrale woning.”    

Tekst: Roel van Gils    Beeld: Kingspan Insulation
Uitgelichte afbeelding: Een goed geïsoleerde gebouwschil leidt tot meer comfort en verkort het stookseizoen.