Tagarchief: Kingspan Unidek B.V.

Brandveilige gevels zijn een hot item. Fire safety expert op beurs GEVEL 2022

Lees het gehele artikel

GEVEL 2022, dé vakbeurs voor de gevelbranche, staat drie dagen in het teken van het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van ontwerp en engineering van de gebouwschil. Daar mag zoiets cruciaals als brandveiligheid niet ontbreken natuurlijk. Dé reden dat Efectis op de beurs te vinden is.

Efectis is wereldwijd erkend als dé expert in brandwetenschap en heeft ruime kennis op het gebied van techniek, engineering en modellering, risicoanalyse, testen, inspectie en certificering. “De gevel is één van de meest kwetsbare elementen van een gebouw tijdens een brand”, begint Arjo Lock, manager testing reaction to fire bij Efectis Nederland. “Op basis van 70 jaar ervaring beoordelen wij de brandprestaties van individuele producten, systemen of van het gehele project.”

Europese regelgeving

Cindy Beckers, manager expertise & engineering bij Efectis Nederland: “Volgens de NEN 6068 en het Bouwbesluit moeten bouwmaterialen voor gevels voldoen aan Brandklasse B. Daarvoor wordt de zogenaamde Single Burning Item (SBI) test gebruikt. Maar het is belangrijk dat niet alleen de toegepaste producten, maar juist de complete opbouw van de gebruikte materialen voldoet aan de gestelde wet- en regelgeving.” Lock: “Er wordt een nieuwe geveltest ontwikkeld in Europa, maar dat proces duurt te lang. Dus heeft de overheid aan de NEN-commissie verzocht om een praktische richtlijn op te stellen voor de tussenliggende periode. Er is een werkgroep geformeerd en die zijn een initiatief gestart, waar wij met Efectis aan mee werken, zodat het werkelijke brandgedrag van een gevel beter vastgesteld kan worden.” Een interessante tussenoplossing, volgens Lock.

Belangrijke rol in het voortraject

“Het is enorm belangrijk om in het voortraject te kijken naar de toe te passen materialen”, vindt Beckers. “En precies dáár zit onze toegevoegde waarde. In overleg met de architect (welke esthetiek wil je bereiken) en de aannemer (welke beschikbare materialen zijn er) kijken wij of dat samengaat. We onderzoeken, geven advies op basis van onze jarenlange expertise, of voeren bijvoorbeeld testen uit met een mock-up om te kijken hoe een combinatie van materialen reageert. Op die manier kun je aantoonbaar onderbouwen dat iets veilig is, zelfs als het (nog) niet geborgd is in de wet- of regelgeving. Uiteraard doen we dat in goed overleg met het bevoegd gezag.”

Grote geveltesten

“Naast testen met de SBI-methode, hebben we een installatie staan waarmee we een voorselectie op de grote geveltest kunnen uitvoeren. We hebben dit bij de werkgroep naar voren geschoven zodat dit ingezet kan worden tot de nieuwe Europese geveltest een feit is. Bij deze gerenommeerde methode kun je aanvullende metingen uitvoeren om bijvoorbeeld de hoeveelheid energie vast te stellen die er bij een brand vrijkomt. Zeker in een tijd waarin de overheid bezig is met een inhaalslag in de woningbouw en er allerlei gebouwen in een rap tempo neergezet moeten worden, is het belangrijk dat deze brandveilig zijn. Bij vragen vanuit overheid of brandweer geven de productdocumenten niet altijd alle antwoorden. Het is belangrijk om kritische vragen aanvullend te beoordelen en aan te tonen dat specifieke situaties veilig zijn of veiliger kunnen. Precies om die reden werken we mee aan het ontwikkelen van een testmethode die deze situatie kan beoordelen.”

Toegevoegde waarde

“Leveranciers kennen ons wel, weten wat Efectis voor ze kan betekenen, laten hun producten bij ons testen en certificeren. Op de beurs GEVEL 2022 willen we graag laten zien wat we kunnen betekenen voor architecten, aannemers en ontwikkelaars op het gebied van brandveiligheid. In het voortraject of tijdens de bouw. Het is ons dagelijks vak om te beoordelen, te berekenen, te testen en aanvullende zekerheid te geven. Het is aan hen om onze kennis en expertise te benutten! We nodigen ze dan ook van harte uit om langs te komen bij stand nummer 04.B015, hal 4, zodat we kunnen vertellen wat we voor hen kunnen betekenen.

Contactpersoon op de beurs: 

Michiel Klijn, michiel.klijn@efectis.com

Als je voorop wil lopen, moet je stappen zetten

Lees het gehele artikel

Kingspan Unidek introduceert nieuw en completer assortiment dakelementen

Voor toekomstige generaties moet de wereld verduurzamen. De bouw moet dus ook verduurzamen. Maar hoe kunnen we dit uitvoerbaar maken en op een makkelijke manier doen?

Planet Passionate

Kingspan Unidek wil voorop blijven lopen door stappen te zetten. Vanuit hun wereldwijde duurzaamheidsstrategie Planet Passionate hebben ze grote doelstellingen op het gebied van energie- en koolstofreductie, bevordering van circulariteit en ocean clean-up projecten.

Niet kijken naar Bouwbesluit

De eerste grote stap is een completer en duurzamer assortiment dakelementen. Geheel in lijn met de Planet Passionate strategie introduceert Kingspan Unidek 4 nieuwe producten gericht op de behoeften uit de markt: Unidek Reno Dek Plus, Unidek Aero Light, Unidek Aero Light RE en Unidek Aero Bio. Bij de ontwikkeling van deze producten is niet gekeken naar minimale eisen vanuit het Bouwbesluit, maar is een nieuwe standaard gezet. Een standaard die gericht is op duurzaamheid & circulariteit, toekomstbestendigheid en comfort.

4 nieuwe producten

Unidek Reno Dek Plus

Unidek Reno Dek Plus is ontstaan in samenwerking met de dakdakkersbranche. Het is dé ideale isolatieoplossing voor dakrenovatie op een doorgebogen dakbeschot. Omdat Unidek Reno Dek Plus zelfdragend te monteren is, wordt het dakoppervlak weer mooi strak.

Unidek Aero Light

Unidek Aero Light is ontstaan als antwoord op verwerkingscomfort, thermisch comfort en akoestisch comfort. Ook is gekeken naar ontwikkelingen zoals grondstoffenschaarste en is de hoeveelheid hout gereduceerd. Unidek Aero Light kan worden ingezet bij vrijstaande of geschakelde woningen en wordt met name toegepast bij renovatieprojecten.

Unidek Aero Light RE

Unidek Aero Light RE is hét circulaire dakelement voor vrijstaande of geschakelde woningen bij grootschalige renovatieprojecten. Unidek Aero Light RE heeft als hoofdbestanddeel gerecycled EPS, waardoor minder fossiele grondstoffen hoeven te worden gebruikt.

Unidek Aero Bio

Unidek Aero Bio is hét duurzame dakelement voor vrijstaande of geschakelde nieuwbouwwoningen. Het betekent een bewuste keuze voor duurzaam isolatiemateriaal met een zeer gunstige LCA-score. Unidek Aero Bio is namelijk gebaseerd op de Mass Balance methode. Zo weet u zeker dat hernieuwbare grondstoffen toegekend zijn, het product volledig gecertificeerd is en u concreet een bijdrage levert aan CO2-reductie.

De innovatieve aard van Kingspan Unidek heeft geleid tot de ontwikkeling van talloze producten voor de bouw. Maar ze blijven de lat steeds hoger leggen. Met de ambitie om producten te leveren die antwoord geven op toekomstvragen. Hiervoor maken ze stappen en blijven ze verbeteren, verduurzamen en innoveren.

Meer informatie: www.unidekdakelementen.nl