Tagarchief: Kennissessie

Kennissessie Bouwkundige Brandveiligheid zeer geslaagd

dsc_2373_00001-kopieren
Lees het gehele artikel

De Vereniging Toeleveranciers Metalen Dak- en Gevelmaterialen (MDG) kijkt terug op een zeer geslaagde kennissessie ‘Bouwkundige Brandveiligheid’ op vrijdag 6 september jongstleden. Een gemêleerd gezelschap van leden van MDG, zusterorganisatie DumeboDWS en de VMRG, heeft zijn kennis over het thema brandveiligheid weer kunnen bijspijkeren. Met dank aan Peutz Laboratoria in Molenhoek.

Na afloop van de inspirerende sessies kregen de gasten een rondleiding door de verschillende laboratoria van Peutz.

 

Met maar liefst 25 deelnemers zat de zaal bij Peutz helemaal vol, zegt MDG-bestuurslid Robert-Jan Steegman. “Het bewijst maar weer dat het thema brandveiligheid letterlijk een hot topic is. Mooi om te zien ook dat we deze middag behalve leden van onze branchevereniging ook leden van zusterorganisatie DumeboDWS, de VMRG en diverse ingenieursbureaus konden verwelkomen. Zowel het thema brandveiligheid kwam aan de orde, maar ook topics als rookwerendheid en het brandgedrag van gevelmaterialen, sandwichpanelen en isolatiemateriaal passeerden de revue. Kortom, een zeer interessante middag.”

Peutz Laboratoria

De kennissessie vond plaats bij Peutz Laboratoria in Molenhoek. “Na afloop van de inspirerende sessies kregen onze gasten ook een rondleiding door de verschillende laboratoria,” vervolgt Steegman. “Het raadgevend ingenieursbureau doet in opdracht van fabrikanten onderzoek naar verschillende facetten van een gebouw, waaronder de akoestiek, bouwfysica, brandveiligheid en windtechnologie. Vooral dat laatste sprak tot de verbeelding. In de windtunnel bevond zich toevallig een gedetailleerde maquette van een deel van Rotterdam. Peutz doet namelijk onderzoek naar de effecten van de optopping van een bestaand gebouw naast het Stadhuis aan de Coolsingel op het gebied van geluid, wind en bouwfysica. Het gaf meer dan voldoende gespreksstof voor de aansluitende netwerkborrel.”

De Vereniging Toeleveranciers Metalen Dak- en Gevelmaterialen (MDG) kijkt terug op een zeer geslaagde kennissessie ‘Bouwkundige Brandveiligheid’.

 

Smaakt naar meer

Steegman: “Ons doel is om kennis te delen met onze eigen leden en aanverwante branches. Daarin zijn we met deze kennissessie ‘Bouwkundige Brandveiligheid’ bij Peutz zeker geslaagd. Het smaakt ook naar meer. Samen met DumeboDWS hebben we een gemeenschappelijk belang: een kwalitatief hoogstaande gevel en/of dak realiseren voor een tevreden klant. We blijven dan ook de metalen dak- en gevelproducten voortdurend onder de aandacht brengen. Dat doen we door het organiseren van kennissessies zoals deze, maar ook met andere boeiende activiteiten. In het najaar staat onze algemene ledenvergadering gepland waarin we de agenda voor volgend jaar bekendmaken. Maar wellicht dat we tegen het einde van het jaar nog een vergelijkbare kennissessie organiseren. Houd onze website in de gaten,” besluit Steegman. 

Terugblik Kennissessie Bouwkundige Brandveiligheid

Lees het gehele artikel

Op vrijdag 6 september jl. organiseerden we een kennissessie over bouwkundige brandveiligheid in samenwerking met raadgevend ingenieursbureau Peutz Laboratoria in Molenhoek. Naast onze eigen leden waren ook de leden van zusterorganisaties DumeboDWS en VMRG van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. Brandende vraag was: Hoe kun je de brandwerendheid van een constructie en het brandgedrag verbeteren om de veiligheid te optimaliseren?

Het Peutz Laboratorium voor Brandveiligheid gaf met een presentatie meer inzicht in de basiskennis rondom de brandwerendheid en brandgedrag van materialen in de constructiebouw. Na afloop van de kennissessie volgde tot waardering van de deelnemers een rondleiding door de Laboratoria voor akoestiek, bouwfysica, brandveiligheid en windtechnologie. ‘Als specialist in de geveltechniek was het Interessant om te zien hoe zij testen uitvoeren’, kijkt Thomas Goedebuure van Hilti Nederland terug op de middag. Met name de windtunnel sprak volgens Robert-Jan Steegman, MDG-bestuurslid, erg tot de verbeelding: ‘In de windtunnel bevond zich toevallig een gedetailleerde maquette van een deel van Rotterdam. Peutz doet namelijk onderzoek naar de effecten van de optopping van een bestaand gebouw naast het Stadhuis aan de Coolsingel op het gebied van geluid, wind en bouwfysica. Het gaf meer dan voldoende gespreksstof voor de aansluitende netwerkborrel.’

Brandwerendheid en brandgedrag

‘Producten moeten voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van brandwerendheid en brandbaarheid (brandgedrag)’, legt gespreksleider Harm Leenders van Peutz uit. ‘Het testen van deze producten is bepalend in hoeverre ze aan deze eisen voldoen.’ Het vastleggen van deze essentiële veiligheidskenmerken per type product is belangrijk voor de leverancier van het materiaal en natuurlijk ook de gebruikers van het gebouw. De brandwerendheid van de materialen in de constructie is bepalend voor hoe lang een constructie een brand kan weerstaan. Met brandklassebepalingen, ofwel ‘reaction to fire’, is vastgelegd hoe brandbaar materialen zijn. ‘Bij bijvoorbeeld een woongebouw, ziekenhuis of school dient brand en rook bijvoorbeeld, mede voor de evacuatie en behoudt van het gebouw, niet binnen korte tijd van de ene naar de andere ruimte te gaan’, legt Leenders uit. ‘De constructiematerialen moeten daarom voldoen aan bepaalde eisen aangaande brandwerendheid. Het brandgedrag, van bijvoorbeeld de vloerbedekking, binnenwanden, plafonds, wandbekleding, gevels en deuren, zijn daarin ook belangrijk.’ Een zeer belangrijk en actueel onderwerp, vindt Fred Vasquez van de Metaalunie: ‘Er is vanuit het ministerie veel aandacht voor sinds de Grenfell Tower brand in Londen in 2017.’

Test tip

De sfeer deze middag was goed en open, wat actief goed onderbouwde vraagstellingen teweegbracht. Opvallend was de gedeelde zorg rondom Europese wetgevingen eisen. De hamvraag was: wat moeten we nu laten testen? ‘Veiligheidsaspecten zoals brandwerendheid, brandgedrag en rookwerendheid zijn per type product vastgelegd door middel van geharmoniseerde Europese testmethoden’, legt Leenders uit. ‘De wetgeving voor de verschillende aspecten verschillen per lidstaat, omdat er vaak nog aanvullende eisen per lidstaat zijn is van een ‘gezamenlijke” Europese aanpak vaak geen sprake. De CE-markering voor branddeuren zou bijvoorbeeld vanaf 1 oktober vastgelegd zijn, maar is voor binnendeuren niet op tijd geharmoniseerd. Er is veel onduidelijkheid over waar men als producent aan toe is.’ Voor wie over wil gaan op het testen van een product, heeft Leenders nog een tip: ‘Bedenk voorafgaand aan de testcyclus goed wat je met het product wilt. Voorkom ‘gaten’ in het toepassingsgebied door goed overleg met het testinstituut.’

Gemeenschappelijk belang

Het doel van de kennissessie was om de basiskennis over deze onderwerpen aan te scherpen waarbij voldoende ruimte was voor vragen en opmerkingen. ‘De kern van het verhaal rondom testen is goed weergegeven, met alle mogelijkheid om vragen te stellen waardoor de angels eruit gehaald konden worden’, zegt Jack Hage van SABprofiel. ‘De diversiteit van de deelnemers maakte het mogelijk om de toepassingsgebieden vanuit het eigen vakgebied te bespreken.’ Steegman kijkt terug op een zeer geslaagde kennissessie: ‘Het smaakt ook naar meer. Samen met DumeboDWS hebben we een gemeenschappelijk belang: een kwalitatief hoogstaande gevel en/of dak realiseren voor een tevreden klant. We blijven dan ook de metalen dak- en gevelproducten voortdurend onder de aandacht brengen. Dat doen we door het organiseren van kennissessies zoals deze, maar ook met andere boeiende activiteiten. In het najaar staat onze algemene ledenvergadering gepland waarin we de agenda voor volgend jaar bekendmaken. Maar wellicht dat we tegen het einde van het jaar nog een vergelijkbare kennissessie organiseren. Houd onze website in de gaten!

MDG: kennissessie brandwerendheid

foto-robert-jan-steegman-nestinox-kopieren
Lees het gehele artikel

De Vereniging Toeleveranciers Metalen Dak- en Gevelmaterialen (MDG) organiseert op vrijdag 6 september een kennissessie met betrekking tot brandwerendheid van metalen dak- en gevelproducten bij Peutz in Nijmegen. Zowel de leden van MDG als leden van zusterorganisatie DumeboDWS en de VMRG zijn volgens bestuurslid Robert-Jan Steegman van harte welkom. Het belooft een boeiende en leerzame middag te worden met interessante sprekers.

Vereniging Toeleveranciers Metalen Dak- en Gevelmaterialen is sinds begin 2019 weer volledig up and running en actiever dan ooit. “Ons doel is om op regelmatige basis excursies en kennissessies te organiseren bij voorkeur bij een van onze leden, leveranciers van metalen dak- en gevelproducten. De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op vrijdag 6 september aanstaande en is in feite een combinatie van een excursie en een kennissessie.”

Bouwkundige brandpreventie

Brandveiligheid is een hot topic, maar de kennis ervan is nog niet altijd overal optimaal in de keten, ervaart Steegman. “Reden voor ons om een kennissessie te organiseren rondom dit thema. Een gebouw volledig brandwerend maken is een onmogelijke opgave, het is wel mogelijk om de materialen zodanig te kiezen en compartimenteren dat mensen het gebouw veilig kunnen verlaten. En waar mogelijk, dat de brandweer ook nog in staat is om de schade binnen de perken te houden of in ieder geval het gebouw te redden. Tijdens de kennissessie zal Chris Boerboom, specialist in bouwkundige brandpreventie, zijn ervaringen delen en specifiek inzoomen op de metalen daken en gevels in relatie tot het thema brandwerendheid.” Behalve Chris Boerboom zal er nog een tweede spreker acte de présence geven. Daarover is MDG momenteel nog in gesprek.

Uitnodiging

Zowel leden van MDG als van onze zusterorganisatie DumeboDWS, de brancheorganisatie van de verwerkingsbedrijven, kunnen zich aanmelden voor de kennissessie op 6 september aanstaande, vervolgt Steegman. “Ook leden van de VMRG zijn van harte welkom, net als iedereen die zich betrokken voelt bij het thema brandwerendheid. We starten met een lunch en eindigen met een netwerkborrel.” Steegman heeft hoge verwachtingen van de middag en verwacht een mooie interactie tussen leveranciers en verwerkers. We hebben als MDG samen met DumeboDWS immers een gemeenschappelijk belang: een kwalitatief hoogstaande gevel en/of dak realiseren voor een tevreden klant. Samen blijven we de metalen dak- en gevelproducten voortdurend onder de aandacht brengen. Alvast tot ziens op 6 september bij Peutz in Nijmegen.”

Uitnodiging Kennissessie Bouwkundige Brandveiligheid bij Peutz | Vrijdag 6 september 2019

brand
Lees het gehele artikel

Op vrijdag 6 september a.s. organiseert MDG-NET een kennissessie over bouwkundige brandveiligheid bij raadgevend ingenieursbureau Peutz Laboratoria in Molenhoek. Onderdeel van het programma is een rondleiding door de laboratoria akoestiek, bouwfysica, brandveiligheid en windtechnologie. De bijeenkomst sluiten we af met een sfeervolle netwerkborrel. Zowel onze leden als leden van zusterorganisaties DumeboDWS en VMRG zijn welkom om hieraan kosteloos deel te nemen.

mdgAanmelden voor Kennissessie Bouwkundige Brandveiligheid

Wil je een brandveilig gebouw creëren, dan is het belangrijk dat je weet over welke eigenschappen de materialen en constructies bij brand beschikken. Houd ook rekening met hoe lang een constructie een brand kan tegenhouden, oftewel: Wat is de brandwerendheid van een constructie en hoe toont een leverancier dit aan? Mis deze kans op een informatieve middag met als thema ”bouwkundige brandveiligheid” niet en verzeker uzelf van een plek!


Programma

13.00 – 14.30 uur:
Bouwkundige brandveiligheid? Basiskennis brandwerendheid en brandgedrag van met name metalen dak- en gevelsystemen.

14.30 – 15.00 uur:
Pauze met een bite.

15.00 – 16.00 uur:
En dan de praktijk? Wanden, deuren, perforaties, doorvoeringen enzovoort.

16.00 – 17.00 uur:
Rondleiding laboratoria akoestiek, bouwfysica, brandveiligheid & windtechnologie.

Vanaf 17.00 uur:
Sluiting met netwerkborrel.


Locatie

Peutz Mook (laboratoria)
Lindenlaan 41
6584 AC Molenhoek
Tel: 085 – 822 8600
www.peutz.nl

Klik hier voor routebeschrijving.


Voorwaarden voor deelname

Deelname is kosteloos, maar niet geheel vrijblijvend
Als u zich inschrijft, verwachten we dat u ook daadwerkelijk naar de kennissessie komt. Daarom gelden er bijzondere annuleringsvoorwaarden.

Annuleringsvoorwaarden
U kunt uw inschrijving alleen schriftelijk annuleren met een e-mail aan secretariaat@mdg-net.nl. Annuleren van een gratis inschrijving kan kosteloos tot 48 uur voorafgaand aan het event. Meldt u zich binnen 48 uur voor aanvang af of vergeet u zich af te melden? Dan zijn we helaas genoodzaakt €75,00 (excl.btw) aan catering- en organisatiekosten in rekening te brengen. U kunt bij verhindering natuurlijk altijd een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken.

Aanmelden voor Kennissessie Brandveiligheid