Tagarchief: Jordahl Benelux

Creatieve partner in gevelverankering

Cam-2-vooraanzicht
Lees het gehele artikel

Gevelverankering is een onmisbaar onderdeel in de bouw. Omdat het achteraf niet zichtbaar is, wordt het belang te vaak onderschat. Op de beurs GEVEL 2022 zet Jordahl Benelux een aantal gevelverankeringsoplossingen in de spotlights. De creatieve partner in gevelverankering hanteert een unieke methodiek om zowel bij nieuwbouw als renovatieprojecten altijd de meest optimale oplossing te engineeren. 

Elk gebouw is uniek, de verankering dus ook. “Wij richten ons op optimalisatie in plaats van standaardisatie, waarbij onze engineers graag uitgedaagd worden om op projectbasis de beste oplossing te engineeren,” zegt directeur Michiel Huisstede stellig. “We denken uitsluitend in maatwerkoplossingen, alle consoles worden door ons custom-made gemaakt.

Voor veel gebouwen is dat ook de enige oplossing, zeker als het gaat om een renovatie- of transformatieproject. We tekenen sinds 2015 alles al in 3D, BIM kent voor ons dan ook geen geheimen. Dat maakt dat we probleemloos kunnen aanhaken op (grote) projecten.”

Of het nu om een nieuwbouw- of transformatieproject gaat, de werkwijze die we hanteren is altijd vergelijkbaar alleen de randvoorwaarden zijn verschillend – aldus directeur Michiel Huisstede van Jordahl Benelux..

Engineeringsmethodiek

Of het nu om een nieuwbouw- of transformatieproject gaat, de werkwijze die we hanteren is altijd vergelijkbaar alleen de randvoorwaarden zijn verschillend, vervolgt Huisstede. “We hebben daarvoor een geijkte methodiek bedacht, bij ons intern beter bekend als de Engineeringscirkel. We draaien aan het wiel en doorlopen vervolgens altijd dezelfde processen. Dat begint met het constructieve aspect: de manier waarop de gevel wordt verankerd aan de bouwkundige ruggengraat van een gebouw. Vervolgens bekijken we of hetgeen is bedacht niet ‘clasht’ met de overige bouwkundige aspecten en wordt beoordelen we de maakbaar- en monteerbaarheid. Bij transformatieprojecten spelen additionele aspecten zoals (forse) maattoleranties en mogelijke afwijkingen van de bestaande (achter)constructie. Vanzelfsprekend wordt evenmin het economische aspect vergeten: de kostprijs, de voorbereidings- en met name ook de verwerkingskosten. Vervolgens draaien we het wiel van onze Engineeringscirkel een slag verder en nemen we het bouwfysische van de gevelverankering grondig onder de loep. Met andere woorden, voldoet het aan de eisen van bouwfysica. Tot slot, als de gevelverankering in het zicht komt, gaat de aandacht -indien relevant- nog uit naar het esthetische aspect.”

Jordahl werkt met vaste partners voor de productie van de custom-made gevelverankeringsoplossingen.

Intentieovereenkomst

Jordahl werkt volgens Huisstede met vaste partners voor de productie van de custom-made gevelverankeringsoplossingen. “We verlangen van onze opdrachtgevers dat we op basis van gelijkwaardigheid een project insteken,” zegt hij. “Volgens een klassieke leverancier-aannemer-verhouding loopt een project vaak vast, zeker in ons geval waarbij het altijd maatwerk betreft. Vaak komt de prijsvorming tijdens engineering stapje voor stapje naar voren. We starten daarom met een intentieovereenkomst in plaats van een opdrachtbevestiging. Naarmate het engineeringsproces vordert, wordt een en ander concreter. Vanzelfsprekend maken we een raming vooraf, maar omdat we altijd zoeken naar optimalisaties wordt de prijsvorming pas gaandeweg het project steeds duidelijker.” 

Tijdens GEVEL 2022 willen we geïnteresseerden graag de mogelijkheden op het gebied van gevelverankering laten zien, waarbij we deze keer specifiek inzoomen op transformatieprojecten. “Door al in een vroeg stadium na te denken over gevelverankering kunnen de nodige optimalisaties worden behaald. Het leidt uiteindelijk tot een economische oplossing die beter monteerbaar is,” besluit Huisstede.  

‘Belang van gevelverankering wordt nog te vaak onderschat’

Lees het gehele artikel

Beton lijkt steeds meer in een verdomhoekje te komen. Om de milieubelasting waar mogelijk te beperken, is onder meer een zoektocht gaande naar zo dun mogelijke gevelelementen. Michiel Huisstede van Jordahl Benelux legt uit welke gevolgen dit heeft voor verankeringsoplossingen.

“Verankering is een onmisbaar onderdeel in de bouw, alleen is het vaak achteraf onzichtbaar. Daardoor wordt het belang van gevelverankering nog te vaak onderschat. Er wordt een prachtige gevel ontworpen en uitgedacht, maar hoe deze vervolgens verankerd moet worden komt pas op het laatst aan de orde. Gevolg is dat de oplossing die  bedacht wordt, vaak economisch niet efficiënt is en ook niet zorgt voor de beste monteerbaarheid.” Aan het woord is Michiel Huisstede, directeur van Jordahl Benelux. Sinds de oprichting in 1907 in Berlijn behoort Jordahl tot de vooraanstaande bedrijven op gebied van bevestigings- en wapeningstechniek. Begin 1900 was zij al de uitvinder van de ankerrail en vandaag de dag is het bedrijf een veelzijdige specialist in verankeringsoplossingen. Haar motto is ‘Anchored in quality’. Sinds 2012 richt zij zich op gevelverankering in de woning- en utiliteitsbouw.

Verankering wordt zichtbaar

Als het aan Huisstede ligt zouden zij al veel eerder in het ontwerpproces betrokken moeten zijn om mee te denken in de best passende oplossing bij de haalbaarheid van innovatieve gevels. “Voorbeeld daarvan zijn de steeds (extreem) dunner en steeds lichter (niet massieve) gevelelementen van Micro beton. Voor ons een grote uitdaging. Er is minder ruimte voor constructieve gevelverankering. Daar bedenken wij oplossingen voor waardoor gevelbekledingen mogelijk zijn die tot voor kort praktisch niet uitvoerbaar waren. Wij moeten dan wel in een vroeger stadium van het bouwproject worden betrokken.” Op GEVEL 2020 presenteert Jordahl zich daarom als een ‘Creatieve partner in gevelverankering’. “Wij laten zien dat wij op projectbasis oplossingen kunnen bedenken voor alle soorten gevelbekledingen. Wij gaan verankering letterlijk zichtbaar maken. De bezoeker krijgt een kijkje in de gevel. Op onze stand beleef je in onze vernieuwde virtual reality animatie een mooi voorbeeld van een gevel die verankerd wordt. Zo krijgen architecten en constructeurs een goed beeld van ons vakwerk. En in onze geheel nieuwe augmented reality waant de bezoeker zich op een bouwproject.” 

Verankering is een onmisbaar onderdeel in de bouw.

 

Meedenken in bouwproces

In de bouwsector spelen ontwikkelingen als efficiënter, duurzamer en sneller bouwen. Ook bij Jordahl zitten ze niet stil. Naast slimmere verankeringsoplossingen, denken ze mee in de logistiek op de bouwplaats en de montage. Hoe kunnen we gevelconstructies snel en met zo min mogelijk handjes plaatsen? “Door continue doorontwikkeling zijn onze oplossingen steeds gemakkelijker te monteren, bouwfysisch beter, duurzamer en economischer. Met name de uitstekende monteerbaarheid vanuit de kraan wordt gezien als een groot voordeel. Ook op logistiek gebied zijn er veel ontwikkelingen. Denk hierbij aan de wijze van sorteren, bijvoorbeeld per bouwlaag, consoles merken met kleur zodat het voor de mensen op de bouwplaats direct duidelijk is welke ze moeten gebruiken en het ‘just in time’ aanleveren.” Waar Jordahl zich in haar sector tevens in onderscheidt, is BIM engineering. “Daarin lopen wij voorop. Bij ons is BIM de standaard, wij kunnen dan ook probleemloos aanhaken op (grote) projecten.”