Tagarchief: IsoBouw

Bewust kiezen voor circulaire gevelisolatie

DSC_0011
Lees het gehele artikel

Een gevelisolatiesysteem moet aan vele eisen voldoen. Naast een goede isolerende werking, veiligheid, verwerkingsgemak en prijs spelen ook de milieuaspecten een steeds belangrijkere rol. Bij de materiaalkeuze wordt daarom steeds vaker gekeken naar de milieu-impact van dergelijke systemen. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat het SlimFort-gevelisolatiesysteem van producent IsoBouw tot de beste presterende systemen behoort als het gaat om milieuprestaties.

Eenvoudige bevestiging van het houten regelwerk via de geïntegreerde beugels.

In tegenstelling tot een lineaire economie, waar producten na gebruik op de afvalberg terechtkomen, worden in een circulaire economie geen grondstofvoorraden uitgeput. Materiaalverspilling en reststoffen worden voorkomen of materialen worden opnieuw ingezet. Gekeken wordt op welke manieren materialen terug kunnen gaan naar de producent, of hoe die op een andere plek of manier opnieuw kunnen worden gebruikt. Zo wordt er een kringloop gevormd waarbij materialen of componenten opnieuw kunnen worden ingezet zonder afval te creëren. 

Circulair isoleren met SlimFort

SlimFort gevelisolatie is een gepatenteerd gevelisolatiesysteem met een hoogwaardige en duurzame airpop-kern. Deze EPS-isolatie bestaat voor 98% uit lucht en kan hergebruikt en/of volledig gerecycled worden. Het systeem kenmerkt zich door de geïntegreerde beugels waarmee de isolatie en het houten regelwerk worden bevestigd. De verwerking is eenvoudig en gaat ongekend snel. De bevestigingsmethodiek heeft ook een circulair voordeel. Zodra de gevelbekleding aan vervanging toe is, kan de bestaande SlimFort-gevelschil gehandhaafd blijven. In de beugels kan eenvoudig een nieuwe houten draagstructuur geplaatst worden voor de nieuwe gevelbekleding. Met SlimFort ontstaat er een aaneengesloten en dampdoorlatende isolatieschil zonder isolatielekken. Dit voorkomt kostbare energieverspilling en vochtproblemen in de constructie. Mocht het noodzakelijk zijn om de gevel volledig te slopen, dan kunnen de SlimFort-isolatieplaten losgeschroefd worden en bij een ander project weer opnieuw ingezet worden. EPS verliest namelijk nooit haar initieel isolerend vermogen.

100% recyclebaar

Recyclen van de SlimFort-isolatieplaten is gezien de hergebruiksmogelijkheden een niet voor de hand liggende optie. Mocht dit toch noodzakelijk zijn, dan is dit geen enkel probleem. Na verwijdering van de beugels kunnen de EPS-platen volledig gerecycled worden en als grondstof dienen voor nieuwe hoogwaardige EPS-producten. Zo blijft de kringloop altijd gesloten.

Gecertificeerde milieuprestaties

IsoBouw heeft SlimFort wetenschappelijk laten toetsen door NIBE, het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie. Zij hebben SlimFort vergeleken met alternatieven. De conclusie van het onafhankelijk onderzoeksbureau is dat SlimFort tot de beste presterende systemen behoort als het gaat om de milieuprestaties. Deze uitstekende score komt ook tot uiting in de Nationale Milieudatabase (NMD) met een categorie 1 productkaart.

Bewust kiezen voor een circulaire gevelisolatie

Themabeeld_v03_3K
Lees het gehele artikel

Een gevelisolatiesysteem moet aan vele eisen voldoen. Naast een goede isolerende werking, veiligheid, verwerkingsgemak en prijs spelen ook de milieuaspecten een steeds belangrijkere rol. Bij de materiaalkeuze wordt daarom steeds vaker gekeken naar de milieu-impact van dergelijke systemen. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat het SlimFort-gevelisolatiesysteem van producent IsoBouw tot de beste presterende systemen behoort als het gaat om milieuprestaties.

In tegenstelling tot een lineaire economie, waar producten na gebruik op de afvalberg terechtkomen, worden in een circulaire economie geen grondstofvoorraden uitgeput. Materiaalverspilling en reststoffen worden voorkomen of materialen worden opnieuw ingezet. Gekeken wordt op welke manieren materialen terug kunnen gaan naar de producent, of hoe die op een andere plek of manier opnieuw kunnen worden gebruikt. Zo wordt er een kringloop gevormd waarbij materialen of componenten opnieuw kunnen worden ingezet zonder afval te creëren.   

Het demontabel SlimFort-systeem.

Circulair isoleren met SlimFort

SlimFort gevelisolatie is een gepatenteerd gevelisolatiesysteem met een hoogwaardige en duurzame airpop-kern. Deze EPS-isolatie bestaat voor 98% uit lucht en kan hergebruikt en/of volledig gerecycled worden. Het systeem kenmerkt zich door de geïntegreerde beugels waarmee de isolatie en het houten regelwerk worden bevestigd. De verwerking is eenvoudig en gaat ongekend snel. De bevestigingsmethodiek heeft ook een circulair voordeel. Zodra de gevelbekleding aan vervanging toe is, kan de bestaande SlimFort-gevelschil gehandhaafd blijven. In de beugels kan eenvoudig een nieuwe houten draagstructuur geplaatst worden voor de nieuwe gevelbekleding. Met SlimFort ontstaat er een aaneengesloten en dampdoorlatende isolatieschil zonder isolatielekken. Dit voorkomt kostbare energieverspilling en vochtproblemen in de constructie. Mocht het noodzakelijk zijn om de gevel volledig te slopen, dan kunnen de SlimFort-isolatieplaten losgeschroefd worden en bij een ander project weer opnieuw ingezet worden. EPS verliest namelijk nooit haar initieel isolerend vermogen.  

100% recyclebaar

Recyclen van de SlimFort-isolatieplaten is gezien de hergebruiksmogelijkheden een niet voor de hand liggende optie. Mocht dit toch noodzakelijk zijn, dan is dit geen enkel probleem. Na verwijdering van de beugels kunnen de EPS-platen volledig gerecycled worden en als grondstof dienen voor nieuwe hoogwaardige EPS-producten. Zo blijft de kringloop altijd gesloten.

Eenvoudige bevestiging van het houten regelwerk via de geïntegreerde beugels.

Gecertificeerde milieuprestaties

IsoBouw heeft SlimFort wetenschappelijk laten toetsen door NIBE, het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie. Zij hebben SlimFort vergeleken met alternatieven. De conclusie van het onafhankelijk onderzoeksbureau is dat SlimFort tot de beste presterende systemen behoort als het gaat om de milieuprestaties. Deze uitstekende score komt ook tot uiting in de Nationale Milieudatabase (NMD) met een categorie 1 productkaart.  

Vuurvaste gevelisolatie, aantoonbaar brandveilig

SlimFortXT_Fire_composite_dark – kopie kopiëren
Lees het gehele artikel

Toch is er volgens Hugo Smits van IsoBouw nog altijd zeer weinig transparantie over de prestaties van gevelsystemen, laat staan in ‘end use application’. “Met SlimFort gevelisolatie bieden wij een gecertificeerd systeem. Daar waar verhoogde brandveiligheidseisen worden gesteld, biedt SlimFort XT de hoogst haalbare brandprestatie, zelfs voor open (houten) gevelbekleding.”

XT staat voor Xire Technology met in de basis een isolatiemateriaal met brandwerende eigenschappen.

Het regulier SlimFort gevelisolatiesysteem voor een geventileerde gevelopbouw was al in ‘end use application’ getest (brandklasse B) met de meest voorkomende gevelbekledingen, zoals Eternit-sidings en composiet materialen. “Voor een open (houten)gevelopbouw bestond nog geen gecertificeerd systeem. In dat ‘gat’ zijn we met SlimFort XT gesprongen. XT staat voor Xire Technology met in de basis een isolatiemateriaal met brandwerende eigenschappen. Het materiaal heeft als eigenschap dat het in geval van brand verkoolt en zodoende een dichte, brandwerende laag vormt voor veel hogere prestaties. Ook SlimFort XT is door onafhankelijk laboratorium Efectis getest als totaalsysteem met meerdere afwerkingen en voldoet aan brandklasse B in ‘end use application’. Het mooie van het SlimFort-programma is dat zowel de reguliere versie als de XT-variant door elkaar kunnen worden toegepast. Voor de complete gevelopbouw hebben we dus een gecertificeerd totaalsysteem beschikbaar.”

IsoBouw neemt volgens Smits steeds meer een proactieve rol aan in de bouwkolom. “Er is veel onduidelijkheid in de markt en weinig transparantie over de prestaties van gevelsystemen. Wij bieden de bouwkolom een gedegen onderbouwing voor de prestaties, inclusief declaraties, certificeringen en ondersteuning op detailniveau. Dat wordt zeer gewaardeerd.”   

Nieuw na-isolatiesysteem voor indak PV-daken

ib_gecombineerd__reno_f
Lees het gehele artikel

Om invulling te geven aan de groeiende toepassing van PV-systemen introduceert IsoBouw speciaal daarop afgestemde isolerende dakpanelen. Bekend waren al de SlimFix Solar dakelementen voor nieuwbouw. Nieuw zijn de SlimFix RenoTwin Solar elementen voor een waterdicht en hoog renderend PV-dak bij renovatieprojecten.

De ideale basis voor PV-panelen

Bij bestaande daken is de toepassing van een indak PV-systeem een grote uitdaging. Voor een mooi esthetisch resultaat moeten de PV-panelen op een,  bij renovatie vaak ontbrekende, strak effen onderconstructie worden gemonteerd. Bovendien is het na-isoleren en de plaatsing van zonnepanelen normaliter een omvangrijke klus die kan leiden tot veel overlast voor bewoners.

Met SlimFix RenoTwin Solar wordt een oud, doorgebogen dakbeschot weer mooi strak en bouwfysisch correct. De isolatieplaten zijn vrijdragend te monteren. Zonder een tijdrovende opvulling van de onderconstructie ontstaat op eenvoudige wijze weer een egaal platform voor PV-panelen. Door de mogelijke gootoverstek tot wel 60 cm kan er extra ruimte voor de PV-panelen worden gecreëerd.

Een gepatenteerde waterkerende onderlaag

Op de isolatieplaten wordt in het werk, zonder extra timmerwerk, een waterkerende onderlaag aangebracht. Hiermee wordt de dakconstructie volkomen waterdicht. De vormgeving van de onderlaag zorgt voor een gegarandeerde ventilatie van de onderconstructie en een optimale ventilatie en koeling van de zonnepanelen. Dit verlengt de levensduur van de dakconstructie en verhoogt het rendement van de zonnepanelen.

De gehele montage van isolatie en onderlaag gaat ten opzichte van alternatieven vele malen sneller. Iets wat ook opdrachtgevers en bewoners zeker zullen waarderen.

Voldoet aan de eisen van PV-fabrikanten

PV-panelen, bekabeling, optimizers of micro-omvormers mogen aan een maximaal toegestane temperatuur blootgesteld worden. Is de ruimte onder het paneel beperkt dan is de ventilatie / koeling mogelijk ontoereikend. Hierdoor kan de temperatuur onder het PV-systeem extreem oplopen waardoor mogelijk de levensduur wordt verkort en/of beschadigingen ontstaan. Dit is waarom PV-paneelfabrikanten een ventilatieruimte onder de PV-panelen van minimaal 100 mm voorschrijven.

Het dampopen IsoBouw Solar daksysteem is het enige systeem waarmee conform de montage-eisen van de PV-paneelfabrikanten wordt gewerkt. De minimale afstand tussen de PV-panelen en de onderconstructie is altijd minimaal 100 mm. Door de goede ventilatie worden extreme temperaturen onder de panelen voorkomen en kan condensatievocht verdampen.

IsoBouw introduceert dakelementen met geïntegreerde nestkasten

avi-nestkast-kopieren
Lees het gehele artikel

Volgens de ‘Wet natuurbescherming’ mag de ecologische functionaliteit niet achteruitgaan bij nieuwbouw- en renovatieprojecten. Dieren en planten moeten worden beschermd door extra maatregelen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van vervangende nestkasten. Als leverancier van milieuvriendelijke en energiebesparende isolatiesystemen ondersteunt IsoBouw haar klanten ook op dit gebied.

Op aanvraag kan IsoBouw haar dakelementen voorzien van een Avi-nestkast. Deze houten nestkast wordt fabrieksmatig aangebracht in de isolatiekern aan de gootzijde. Zo kunt u zonder extra werkzaamheden snel en eenvoudig invulling geven aan de ‘Wet natuurbescherming’.

avi-nestkast-mock-up-kopieren

Om ervoor te zorgen dat de Avi-nestkast volledig voldoet aan de gebruikseisen van vogels, is deze ontwikkeld in nauwe samenwerking met Miecon, dé specialist op het gebied van mitigatie. Mitigatie is het nemen van maatregelen bij bouwprojecten om schade aan beschermde planten en dieren te voorkomen.

De Avi-nestkast is een nest- en broedvoorziening voor mussen en mezen. De nestkast kan toegevoegd worden bij  SlimFix RenoTwin en SlimFix RenoTwin Solar dakelementen vanaf type 6.0. Toepassing is mogelijk mét en zonder overstek. Met de Avi-nestkast voorkomt u projectvertragingen en kunt u extra Breeam-punten krijgen.

Doordachte isolatiesystemen werken efficiënter

isobouwpolyfort-pro-1-kopieren
Lees het gehele artikel

De energietransitie en de besparing van grondstoffen en materialen vragen om doordachte isolatiesystemen. Met het gebruik van airpop®– isolatie heeft IsoBouw hierin een leidende rol. Airpop® heeft immers een uitstekend isolerend vermogen. Het bestaat voor 98% uit lucht en is onbeperkt recyclebaar. Tijdens Gevel 2020 introduceert IsoBouw meerdere nieuwe producten waarmee klanten zich kunnen onderscheiden. Producten die een positieve bijdrage leveren aan een circulaire economie.

Vuurvaste isolatie

Vaste volgers van IsoBouw weten het inmiddels. IsoBouw presenteert altijd meerdere spraakmakende innovaties. Ook op de gevelbeurs is dat het geval. Aan bod komt o.a. een nieuw vuurvast gevelisolatiesysteem. Toegepast in constructies voldoen airpop®-systemen aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de brandveiligheid. Voor diegene die echter nog een stapje verder willen gaan ontwikkelde IsoBouw een nieuwe vuurvaste isolatie.

Solar renovatiepanelen

Om invulling te geven aan de groeiende toepassing van PV-systemen introduceert IsoBouw speciaal daarop afgestemde isolerende dakpanelen. Bekend waren al de SlimFix Solar dakelementen voor de nieuwbouw. Nieuw zijn de SlimFix RenoTwin Solar elementen voor een waterdicht en hoog renderend PV-dak bij renovatieprojecten.

Vernieuwde spouwisolatie

IsoBouw heeft haar succesvolle PolyFortPro spouwisolatie verder verbeterd. Met een slimme aanpassing worden koudebruggen verminderd en is de verwerking nog eenvoudiger en sneller.

De vernieuwde spouwisolatie is voorzien van een messing/groef-randafwerking. Dankzij deze aansluiting worden de isolatieplaten automatisch onderling gefixeerd. PolyFortPro kan hierdoor eerst opgestapeld worden tegen het binnenblad. De verwerker heeft vervolgens twee handen vrij  voor de bevestiging van meerdere platen achter elkaar. Dat is super handig en snel monteren! 

De grote messing/groef-randafwerking heeft ook als voordeel dat de naden bij PolyFortPro niet afgeplakt hoeven te worden met alu-folie. Ook dit scheelt aanzienlijk in tijd en geld.

U ziet het. Deze nieuwe producten bieden voldoende reden om een bezoek te brengen aan de stand van IsoBouw (A.080).  

Vernieuwde spouwisolatie vermindert koudebruggen

polyfort-pro-d-kopieren
Lees het gehele artikel

IsoBouw heeft haar succesvolle PolyFortPro spouwisolatie verder verbeterd. Met een slimme aanpassing worden koudebruggen verminderd en is de verwerking nog eenvoudiger en sneller.

De vernieuwde spouwisolatie is voorzien van een messing/groef-randafwerking. Dankzij deze aansluiting worden de isolatieplaten automatisch onderling gefixeerd. PolyFortPro kan hierdoor eerst opgestapeld worden tegen het binnenblad. De verwerker heeft vervolgens twee handen vrij voor de bevestiging van meerdere platen achter elkaar. Dat is super handig en snel monteren. De grote messing/groef-randafwerking heeft ook als voordeel dat de naden bij PolyFortPro niet afgeplakt hoeven te worden met alu-folie. Ook dit scheelt aanzienlijk in tijd en geld.

Een andere vernieuwing is de aangepaste, speciale vormgeving van de achterzijde. Deze zorgt voor een perfecte aansluiting op het binnenblad waardoor een valse luchtspouw wordt voorkomen. PolyFortPro bestaat uit het milieuvriendelijke EPSHR-materiaal (met een verhoogd isolerend vermogen) gecombineerd met een thermisch reflecterende alufolie. De lichte en handzame platen zijn 100% recyclebaar en leverbaar t/m een Rc-waarde van 7.0.