Tagarchief: Aluminium kozijnen

Positieve milieuscore VMRG Keurmerk aluminium kozijnen door circulariteit

aluminium-schroot
Lees het gehele artikel

Dit blijkt uit de nieuwe cijfers voor aluminium gevelelementen die recent zijn gepubliceerd in de Nationale Milieudatabase. Het voor de bouw- en gevelbranche uitzonderlijk hoge percentage circulaire gehalte in aluminium gevels zorgt voor een uitstekende milieuscore.

Waar komt deze positieve milieuscore vandaan? Voor metalen gevels geldt dat circulariteit altijd hand in hand gaat met betere milieuprestaties. Bij recycling van metaal is aanzienlijk minder energie nodig. Het recyclen van aluminium kost slechts 5% van de energie die nodig is voor het produceren van aluminium uit bauxiet. Dit levert dus een enorme CO2 reductie op.  

Aluminium schroot en broodjes samen de oven in.

55% circulair aluminium 

De metalen gevelbranche heeft zich samen met andere partijen ingespannen om een kringloop van metalen gevelproducten te realiseren. Deze inspanningen komen terug in de cijfers. 95% van het gevelaluminium wordt na gebruik gerecycled. In nieuwe gevels is 55% van het aluminium al van circulaire herkomst. Dit branchegemiddelde van 55% is zowel in de bouw- als in de gevelbranche uitzonderlijk hoog. Om een idee te geven, de aluminium gevelproducten voldoen nu al aan de circulaire doelstellingen voor 2030. 

Milieuprestaties voor gebouwen

Onlangs heeft de VMRG Levenscyclus Analyses (LCA’s) laten maken voor aluminium raamkozijnen gerealiseerd onder het VMRG Keurmerk. In een LCA wordt de milieubelasting van een product over de gehele levenscyclus bepaald. Van de winning van grondstoffen via productie en (her)gebruik tot en met afvalverwerking. Diverse milieueffecten tijdens dit proces worden beoordeeld. De nieuwe positieve milieudata die hieruit naar voren komen zijn inmiddels verwerkt in de verschillende rekentools voor het berekenen van milieuprestaties voor gebouwen (MPG). Deze zijn te vinden onder:

  • Aluminium raamkozijn, vast kozijn, met VMRG Keurmerk;
  • Aluminium raamkozijn, vleugeldeel, met VMRG Keurmerk.

Voor deze LCA’s zijn gemiddelde branchedata gebruikt van bedrijven met het VMRG Keurmerk. 

Gunstige verwachtingen

De branche spant zich in om de kringloop (metaal uit de gevel, weer terug in de gevel) nog beter te sluiten waardoor het positieve effect op de milieuprestatie alleen maar toeneemt. Dit doet de branche onder meer door de introductie van circulaire businessmodellen van ‘recycling’ en ‘gevel met terugkoopgarantie’ tot ‘facade-as-a-service’. Samen scheiden de bedrijven metalen producten afkomstig uit een gevel zo schoon mogelijk en zorgen ervoor dat de producten en materialen retour komen voor nieuwe gevels. Zo is het mogelijk om tot in lengte van dagen de kringloop te blijven doorlopen en het aandeel circulair zo hoog mogelijk maken.

De VMRG verwacht op korte termijn nog een aantal verbeteringen in de nieuwe data die in de berekeningen van milieuprestaties voor gebouwen meegenomen kunnen worden. Ook zullen er de komende jaren meer nieuwe up-to-date milieudata voor gevelproducten gerealiseerd onder VMRG Keurmerk beschikbaar komen.  

Het Nederlandse systeemhuis van aluminium kozijnen en vliesgevels​

Lees het gehele artikel

Als verwerker van aluminium voor de gevel- en kozijnenbranche, is een ieder welbekend met Intal. Maar inmiddels is de groeiende rol als profielsysteemhuis dé reden waarom niet alleen aannemers maar ook architecten Intal steeds vaker weten te vinden.

“Doordat we de complete keten, van ontwerp tot uitvoering beheersen, zijn we in staat projectmatig te ontwikkelen. Hierdoor vergroten we esthetisch en kwalitatief onze toegevoegde waarde,” zegt Johan Andringa, commercieel directeur bij Intal BV. Zowel voor architecten, projectontwikkelaars als ontwikkelende aannemers een grote pré. “Door onze kennis en expertise al vroeg in het proces mee te nemen, bereiken we een grote efficiencyslag in de ontwikkeling van het ontwerp.” Daarnaast constateert Andringa dat architectonische vrijheid en de behoefte in de bouw voortdurend vragen om projectspecifieke detailleringen, hogere luchtdichtheid en een betere procesbeheersing. “Daar kunnen wij als Intal een grote rol in spelen.”

De Stadhouders: Om te voldoen aan de wens van de architect hebben wij een speciaal voor dit project ontworpen uitvoering van Franse balkons toegepast. (Beeld: geen copyrightvermelding)

 

Projectmatige oplossing

Andringa geeft enkele voorbeelden, waarin meteen duidelijk wordt dat de eigen kracht van Intal een bijzondere meerwaarde is voor het totaalproces. “Zo gaan we in opdracht van BAM Bouw & Techniek Grote Projecten voor het Tergooi Ziekenhuis ruim 7.000 m2 aluminium gevelelementen produceren en leveren. Als onderdeel van het bouwteam hebben we een projectmatig profiel uitgewerkt op basis van de IT55 en IT77 profielseries. Uitdaging vormde de gestelde isolatie-eis op de gevel, wat van invloed was op het profiel en de rondom gelegen geveldelen. We zijn vanuit de behoefte gaan ontwerpen,” vertelt Andringa. “Zo ontstond een profiel dat exact aansluit op de bouwkundige detaillering en voldoet aan alle thermische- en luchtdichtheid eisen. Bovendien hebben we hoeklijnen en vensterbanken vervangen door het profiel, waardoor onnodige afwerkingen op de bouw zijn voorkomen. De strakke gevelafwerking die thermisch aan de gestelde eisen en esthetisch aan de wensen van de architect voldoet én een budgetbesparing op het totaal voor de aannemer oplevert, is een win-win-winsituatie waar Intal goed in is.”

Speciaal voor een rijksmonument ontwikkelde Intal dit projectspecifieke profiel, gebaseerd op de 100-jaar oude tekeningen van het monument.

 

Budgettair, kwalitatief én esthetisch

“Als pure specialist willen wij maar één ding,” zegt Andringa, “de perfecte oplossing voor elk specifiek project. Als betrouwbare bouwpartner kijken we naar budget en kwaliteit, maar nemen we de esthetische wensen van de architect zeer zeker mee in het totaalproces. Kijk maar eens naar de drie woontorens De Stadhouders in Den Haag.” Als partner van Waal Bouw produceert en levert Intal circa 7.500 m2 aluminium Intaltherm kozijnen (IT77) en vliesgevels (IT55). “De wens van de architect om een duidelijk grote verzwaring en verticale belijning aan te brengen in de vorm van een stalen koker, was bouwtechnisch en kostentechnisch niet haalbaar. Wij hebben daarom een -speciaal voor dit project ontworpen- uitvoering van Franse balkons toegepast. Door vroegtijdig te engineeren, overigens volledig in 3D/BIM, trek je de haalbaarheid en de esthetische uitstraling naar een nóg hoger plan.”

Intal maakt gebruik van 3D-printers bij de ontwikkeling van haar profielsystemen. Dat maakt het voor architect, projectontwikkelaar en aannemer direct tastbaar. (Beeld: Intal)

 

Andringa concludeert: “Wanneer architecten hun vrijheid niet ingeperkt willen zien en een aannemer geen concessies wil doen aan de kwaliteit, biedt een projectmatige oplossing uitkomst. Met deze nieuwe manier van bouwen worden onnodige stappen voorkomen en de faalkosten beperkt. En dan kies je voor Intal.”