Magazines / Nr 04 2019

Nr 04 2019

Stikstof

De bouwsector is in de ban van de stikstofuitspraak van de Raad van State. Een onduidelijk stikstofbeleid vanuit Den Haag leidt tot het stilleggen van steeds meer bouwprojecten. Veel meer projecten dan in eerste instantie gedacht komen mogelijk in de problemen: de tellers staat nu al op 18.000 bouwprojecten die mogelijk op de tocht komen te staan.

In navolging van het Europese Hof van Justitie concludeerde de hoogste bestuursrechter van ons land begin deze zomer dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet voldoet aan de Europese regels. In dat programma was vastgelegd dat een project stikstof mocht uitstoten, ook in de buurt van specifiek beschermde natuurgebieden, zolang de belofte maar werd gedaan dat de uitstoot in de toekomst zou worden gecompenseerd. Dat is dus niet meer voldoende. Met andere woorden, het PAS kan door de papierversnipperaar. Gevolg: een groot aantal bouwprojecten staat op losse schroeven.

Stikstof zorgt voor grote problemen in de natuur en tast ook de gezondheid van mensen aan. Het stikstofprobleem wordt vooral veroorzaakt door de industrie, landbouw, weg- en vliegverkeer. Het gevolg is dat stikstofhoudende stoffen op de grond en in het grondwater terechtkomen. Aangezien ons land zo vol is gebouwd, leidt dat al snel tot aantasting van de biodiversiteit in kwetsbare natuurgebieden. Als de stikstofuitstoot naar landoppervlak wordt gemeten, staat Nederland hoog op de internationale lijst van ‘vervuilende’ landen.

Er zijn wel mogelijkheden om de gevolgen van de stikstofuitspraak te beperken. Zo kan tijdens de bouw worden gezorgd dat de stikstofuitstoot wordt verlaagd, bijvoorbeeld door de inzet van elektrisch materieel op en rond de bouw. Hoewel ook vele woningbouwprojecten zijn geraakt, pleiten diverse partijen in de Tweede Kamer ervoor om de woningbouw vrij te stellen van de stikstofregels. Het terugdringen van de stikstofuitstoot moet vooral worden opgebracht door de landbouw en het verkeer, de grootste vervuilers. Neemt niet weg dat volgens de eerste voorzichtige berekeningen de bouwsector de komende vijf jaar 14 miljard euro omzet misloopt als gevolg van de problematiek. De komende tijd zal de bouwsector dus nog wel in de ban zijn van de stikstofuitspraak.

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: