Magazines / Nr 04 2018

Nr 04 2018

Impact Energieakkoord steeds beter zichtbaar

In september 2013 werd met het Energieakkoord een belangrijke stap gezet in de verduurzaming van onze samenleving. Breed gedragen afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbe- leid vormen de kern van het akkoord. Na een enigszins ‘afwachtende’ houding plukt nu ook de gebouwde omgeving steeds meer de vruchten van dit akkoord. De impact is meer en meer zichtbaar.

Bestaande gebouwen moderniseren en vooral energetisch en technisch naar een hoger plan tillen, dat is vandaag aan de orde van de dag. De renovatie- en transformatieprojecten vliegen ons om de oren. Vooral in deze editie van Gevelbouw komt dat meer dan ooit naar voren. Het merendeel van de projecten heeft in een vorig leven een andere functie vervuld of is ingrijpend gerenoveerd en gemoderniseerd met als uithangbord BNA’s Beste Gebouw van het Jaar 2018: het Gelders Huis.

Het bestaande provinciehuis dateert uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. De kracht van het nieuwe ontwerp, inclusief uitbreiding, ligt in het benutten van de waardevolle cultuurhistorische aspecten van het provinciehuis en de architectonische vertaling daarvan naar de 21e eeuw in de nieuwbouw. Het bin- nenhof werd overkapt met een duurzaam dak van kunststof luchtkussens, dat tevens bijdraagt aan de verduurzaming van de monumentale oudbouw. Er zijn immers minder buitengevels. Een win-winsituatie.

Andere voorbeelden van geslaagde renovatie- en transformatieprojecten zijn onder andere het kantoor- gebouw van Eon Zeon in Waregem en het voormalige Hema-gebouw in de binnenstad van Enschede. Ook deze projecten volgen de duurzaamheidsgedachte van het Energieakkoord en profiteren tegelijk van een nieuw, modern en fris uiterlijk.

Over het verlagen van het energieverbruik van de bestaande, gebouwde omgeving heeft Bram Entrop een duidelijke visie. In zijn artikel op de VMRG-pagina’s beschrijft hij wat de impact daarvan is op de bedrijfsvoering en de bouwprocessen van zowel nieuwbouw als renovatie. En daarin blijkt een grote rol weggelegd voor de gevel. De impact van het Energieakkoord is dan ook steeds beter zichtbaar.

Wij wensen je veel leesplezier!

Roel van Gils

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: