Magazines / Nr 02 2016

Nr 02 2016

FabCity

Amsterdam heeft er sinds 11 april een nieuw stadsdeel bij, weliswaar van tijdelijke aard, maar toch. Het gaat om FabCity, een campus waar honderden ambitieuze studenten, docenten, professionals, onderzoekers, bedrijven en creatievelingen verblijven en onderzoek doen naar nieuwe inzichten en oplossingen voor de stad van de toekomst. Ze proberen antwoord te krijgen op de vragen: hoe worden steden slim, duurzaam en leefbaar?

Nederland is in het eerste half jaar van 2016 voorzitter van de EU. Alle officiële bijeenkomsten, ver- gaderingen en ontmoetingen vinden plaats in Amsterdam, met het Marinecomplex en het Scheep- vaartmuseum als centrale locaties. Sinds een aantal jaar is het de traditie dat naast de Eurotop een cultureel programma wordt georganiseerd, dat grotendeels wordt gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Uit een groot aantal voorstellen is het cultureel programma ‘Europe by People’ gekozen.

Boegbeeld van ‘Europe by People’ is de FabCity Campus op de Kop van het Java-eiland in Am- sterdam. FabCity is zoals gezegd van tijdelijke aard. Tot 24 juni werken de ‘inwoners’ aan een zelf- voorzienende stad in de maar liefst vijftig innovatieve paviljoens. Ze zijn zelfvoorzienend in energie, voedselvoorziening én afvalverwerking en staan in de ontwikkeling van oplossingen en technieken ook open voor goede raad van ‘buitenaf’. Geïnteresseerden kunnen dan ook een kijkje gaan nemen op de innovatieve campus.

Op 11 april is de campus officieel geopend door minister Jet Bussemaker en burgemeester Eber- hard van der Laan. Zij lieten weten blij te zijn dat er zo veel initiatieven bij elkaar zijn om samen aan een mooie en duurzame toekomst van de stad te werken. FabCity past dan ook bij allerlei ambities van de overheid, waaronder het volledig circulair maken van Amsterdam in 2025. Ook benieuwd naar de verhalen en ideeën van de paviljoenhouders? Breng, net als wij, een bezoekje aan de cam- pus. FabCity is namelijk elke werkdag geopend van 8.00 tot 20.00 uur.

Roel van Gils

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: