VMRG

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

01:19
19-11-2018

Zekerheid over de veiligheid van panelen en glas

(Glas)panelen worden toegepast in projecten waarbij het vaak belangrijk is dat ze inbraakwerend of letselveilig zijn. Toch komt het helaas voor dat er zogenaamde inbraakwerende of letselveilige panelen geleverd worden die niet aan de eisen voldoen die hiervoor staan. Elk paneel dat op deze gebieden gegarandeerd voldoet, is voor inbraakwerendheid herkenbaar aan het SKG merkteken met sterren. Hetzelfde SKG merkteken geeft met plusjes de letselveiligheid aan.

VMRGDe producten met een dergelijk merkteken zijn door SKG-IKOB getest op basis van de SKG-IKOB Kwaliteitseisen 3103 voor letselveilige en/of inbraakwerende vakvullingen. De producent krijgt bij goedkeuring een SKG-IKOB productcertificaat, waarmee hij kan aantonen dat zijn producten aan alle kwaliteitseisen voldoen. Jaarlijks wordt zowel de producent als het product tegen de eisen uit de SKG-IKOB Kwaliteitseisen 3103 beoordeeld. Voor een opdrachtgever biedt dit zekerheid over de consistentie van de productkwaliteit.

Panelen
SKG-IKOB certificeert producenten van panelen voor inbraakwerendheid op RC2 of RC3 niveau. Deze panelen worden veel toegepast in deuren. In de praktijk ligt de focus vaak op de inbraakwerendheid van het deursysteem in combinatie met het hang- en sluitwerk. Een ketting is echter zo sterk als de zwakste schakel en om die reden is ook de kwaliteit van de vakvulling cruciaal voor het behalen van het vereiste niveau van inbraakwerendheid van de deur. Om in aanmerking te komen voor een certificaat en toestemming te krijgen voor het gebruik van het bijbehorende SKG-merkteken, dient het paneel weerstand te bieden tegen een inbraakpoging volgens NEN 5096.

VMRG

Beglazing
Het bepalen van inbraakwerendheid en letselwerendheid van beglazing gebeurt op basis van verschillende methodieken. De inbraakwerendheid wordt bepaald middels kogel- of bijlvalbeproevingen (EN 356). De valhoogte van de kogel (PxA-klasse) en/of het aantal slagen met de bijl (PxB-klasse) is bepalend voor de classificatie die verkregen kan worden. Hierin is P1A de laagste classificatie en P8B de hoogste.

De mate van letselwerendheid is voor een groot deel afhankelijk van het breukpatroon en de scherfvorming van het glas. Gehard en/of gelaagd glas dat de juiste prestatie levert tijdens een fragmentatietest of een impacttest komt in aanmerking voor het SKG-plusje.

Gecertificeerde producten zijn herkenbaar aan het SKG merkteken en geven vertrouwen in de prestaties van het product. Deze herkenbaarheid zorgt ervoor dat zowel in de productie, tijdens de montage als bij en na oplevering van een project de prestaties herkenbaar zijn. Het SKG merkteken is in al deze fases het symbool voor kwaliteit, zekerheid en vertrouwen.

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Lees meer over: glas , veiligheid , VMRG

Gevelbouw partners

Cortenlook GB2018-10Moxy