Platform over gevels, glas & daken
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen vraagt om aantoonbare as-built kwaliteit
KOMO as-built: Herkenbaarheid met een aanvullende label.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen vraagt om aantoonbare as-built kwaliteit

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb, per 1 januari 2024) heeft als belangrijk doel de ‘as-built-kwaliteit’ te verbeteren en aantoonbaar te maken. De ‘as-built-kwaliteit’ is de daadwerkelijke kwaliteit van een gebouw bij oplevering. Een kwaliteitsborger controleert deze as-built-kwaliteit en geeft een verklaring af aan het bevoegd gezag dat er een gerechtvaardigd vertrouwen is dat het gebouw aan de bouwregelgeving, het Bouwbesluit/ Besluit Bouwwerken Leefomgeving, voldoet. 

As-built-kwaliteit telt

De kwaliteitsborger wil van zíjn bouwproject een hard bewijs dat de werkzaamheden op de bouw goed zijn gegaan: de as-built-kwaliteit. Krijgt hij dat bewijs niet aangeleverd, dan verzamelt hij dat zelf bij zijn fysieke controle(s). Het gevolg is oplopende kosten van kwaliteitsborging.

KOMO kent bijvoorbeeld beoordelingsrichtlijnen als bewijs van vertrouwen in een goed product of in een goede verwerking (het proces). Beoordelingsrichtlijnen voor producten richten zich veelal op het aantoonbaar beheersen van het productieproces in de fabriek en de prestaties van het geproduceerde product, zoals de BRL 2701 voor de productie van metalen gevels. Echter een goed product dat onjuist wordt aangebracht, functioneert alsnog onvoldoende. Beoordelingsrichtlijnen voor processen richten zich dikwijls op het aantoonbaar correct verwerken van deze producten inclusief bijbehorende (wettelijke) eisen op de bouwplaats: de kwaliteitsregelingen voor bouwprocessen.

KOMO-procescertificaat met as-built-label: kwaliteit zoals beloofd

SKG-IKOB Certificatie ontwikkelde samen met KOMO de mogelijkheid om aan bestaande KOMO-procescertificaten een as-built-label toe te voegen als met het certificaat geborgd is dat de as-built-kwaliteit goed gedocumenteerd is. Het is dan ook een verdere opwaardering van de vertrouwde KOMO-procescertificaten waarbij SKG-IKOB toe ziet op het bewijs dat de certificaathouder levert (en dat baseert op controles voor, tijdens en na de uitvoering) van de as-built-kwaliteit. Dat doet de certificatie-instelling via onaangekondigde controles op de bouwplaats en dossierbeoordelingen. Ook binnen de metalen gevelbranche zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een BRL voor de montage van ramen en deuren.

Zowel voor bedrijven met als zonder KOMO-procescertificaat is het vastleggen van de as-built-kwaliteit en de beschikbaarheid van een tool voor goede dossiervorming van groot belang zodra de Wkb ingevoerd is.

Met de Vinky app de as-built-kwaliteit vastleggen

Niet alleen vanuit de Wkb maar ook vanuit de eisen vanuit het Burgerlijk Wetboek (BW), aangaande aanneming van werk, is het belang van een goede vastlegging van de as-built kwaliteit enorm toegenomen. Bij aangenomen werk geldt dat tot 20 jaar na oplevering de aannemende partij moet kunnen aantonen dat de kwaliteit bij oplevering voldeed.

Speciaal hiervoor heeft BRIS (het zusterbedrijf van SKG-IKOB) de Vinky-app ontwikkeld. Een eenvoudige app voor op de telefoon of tablet om de as-built-kwaliteit vast te leggen.

De basis is een verzoek aan een persoon op de bouw om een kwaliteitscontrole te doen en dat vast te leggen met een foto. Dat verzoek kan op eenzelfde manier via bijvoorbeeld WhatsApp aan de ontvanger gestuurd worden, vergelijkbaar met de alom bekende betaalverzoeken zoals bijvoorbeeld een Tikkie.

De Vinky app is niet alleen geschikt voor een enkele controle, maar kan ook een wat uitgebreidere checklijst omvatten. En juist hier ligt de meerwaarde voor de procescertificatieregelingen die het as-built label willen.

Immers indien een College van Deskundigen (CvD), dat verantwoordelijk is voor de inhoud van een beoordelingsrichtlijn (BRL), er voor kiest om het as-built label te behalen, dient daarin opgenomen te worden wat de minimale registratie is van de interne kwaliteitsbewaking van het gecertificeerde bedrijf. Tevens dient dat een digitale vastlegging te zijn en digitaal aangeleverd kan worden aan de kwaliteitsborger.

SKG-IKOB zorgt ervoor dat in de Vinky app de zogeheten IKB-lijsten van de betreffende SKG-IKOB procescertificatieregelingen actueel blijven aan de inhoud van de vigerende BRL-en. Hiermee is de Vinky-app de aangewezen tool om in het kader van de Wkb en conform de eisen uit het BW de as-built-kwaliteit vast te leggen. 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details