Platform over gevels, glas & daken
Vrijwillige CE-markering mogelijk op brand- en/of rookwerende stalen binnendeuren

Vrijwillige CE-markering mogelijk op brand- en/of rookwerende stalen binnendeuren

De gevelindustrie herinnert zich waarschijnlijk de datum 1 november 2019 nog. Het was de einddatum van de overgangsperiode van EN 16034, de geharmoniseerde productnorm die CE-markering voor brand- en rookwerende ramen en deuren verplicht heeft gesteld. De afgelopen jaren heeft SKG-IKOB, als certificatie-instelling en Notified Body voor deze norm, gemerkt dat veel gevelbouwbedrijven deze verplichting hebben omarmd en zich inmiddels hebben laten certificeren. Daarmee mogen de producten met CE-markering op de markt gebracht worden en wordt voldaan aan de verplichtingen die vanuit de Europese wetgeving (CPR) worden gesteld. De verplichting geldt echter nog niet voor stalen binnendeuren. Maar voor deze producten is CE-markering via een alternatieve route toch mogelijk.

De eisen die als grondslag gelden van het voeren van CE-markering en het afgeven van prestatieverklaringen (DoP’s) voor brand- en/of rookwerende ramen en deuren staan beschreven in EN 16034. De norm is materiaal onafhankelijk en is van toepassing op alle brandwerende en/of rookwerende producten die bedoeld zijn om te worden toegepast in brand- en/of rookcompartimentering en/of vluchtroutes in buitengevels. Doordat deze scope behoorlijk breed is, worden in de norm voorbeelden genoemd van producten die onder deze norm vallen, zoals: ramen, deuren, luiken, industrie- en garagedeuren, rolluiken en rolschermen.

Geharmoniseerde normen

De producteigenschappen die op een prestatieverklaring (DoP) volgens EN 16034 door de fabrikant gedeclareerd moeten worden zijn gerelateerd aan de brand- en/of rookwerendheid van het product. Het declareren van de basis-eigenschappen van het product, zoals de waterdichtheid, de luchtdichtheid en de geluidwerendheid, wordt aangestuurd vanuit geharmoniseerde normen met een beperktere scope. Voor de producten die onder de scope van EN 16034 vallen zijn dat de volgende normen:

Zoals weergegeven in figuur 1 is CE-markering voor brand- en rookwerende binnendeuren op EN 16034 alleen toegestaan als er een geharmoniseerde productnorm bestaat én door de EU is aangewezen voor de basis-eigenschappen van het product. De norm die hiervoor bedoeld is, is EN 14351-2. Deze norm is al in 2018 door het Europees normalisatie instituut (CEN) in definitieve vorm gepubliceerd, maar nog niet als geharmoniseerde productnorm door de EU aangewezen. Dat betekent concreet dat het voor fabrikanten van binnendeuren met of zonder brand- en rookwerende eigenschappen niet toegestaan is om conform deze normen producten met CE-markering op de markt te brengen.

Alternatieve route CE-markering

De basis voor de wettelijke verplichting tot CE-markering is gelegd in de Construction Product Regulation (CPR). Daarin staat opgenomen dat CE-markering alleen een verplichting is en alleen toegestaan is als er een geharmoniseerde productnorm gepubliceerd is voor het betreffende product én deze door de EU is aangewezen. Het ontwikkelen van geharmoniseerde productnormen wordt gedaan door het CEN en is een tijdrovende en kostbare aangelegenheid en wordt meestal dan ook alleen geïnitieerd voor producten uit industrieën van substantiële omvang.

Om die reden is voor niche-producten de mogelijkheid gecreëerd om via een alternatieve route toch tot de mogelijkheid voor het aanbrengen van CE-markering te komen. Deze route loopt niet via het CEN maar via EOTA. Er kan in dat geval voor het product een European Assessment Document (EAD) opgesteld worden. Een EAD kan vergeleken worden met een geharmoniseerde productnorm en bevat alle beoordelingscriteria waaraan voldaan moet worden om de producten met CE-markering op de markt te mogen brengen. Een groot verschil met een geharmoniseerde norm is dat de publicatie van een EAD niet leidt tot de verplichting, maar tot de vrijwillige mogelijkheid om producten met CE-markering op de markt te brengen. Ogenschijnlijk vanwege de lange duur van het aanwijzen van EN 14351-2 als geharmoniseerde productnorm voor binnendeuren is in Europa het initiatief genomen om via de alternatieve route tot de mogelijkheid voor CE-markering van stalen brand- en rookwerende binnendeuren te komen. In 2021 is daarvoor de EAD 020062-00-1102 gepubliceerd.

SKG-IKOB behaalt accreditatie voor CE-markering voor stalen binnendeuren

De scope van deze EAD is in de basis “Internal fire resisting and/or smoke control single and double leaf doorsets made of special steel-frame profiles”. Zoals gebruikelijk geeft de EAD een uitgebreide omschrijving van het type producten waarvoor deze EAD gehanteerd kan worden en beschrijft hij de prestaties en bijbehorende test- en classificatiemethoden die vermeld kunnen worden op de CE-markering en de prestatieverklaring (DoP). Daarnaast zijn de eisen geformuleerd die gesteld worden aan de Factory Production Control (FPC) van de fabrikant. Deze eisen komen exact overeen met de eisen aan de Factory Production Control (FPC) volgens EN 16034. 

Als een fabrikant zijn producten met CE-markering op de markt zou willen brengen dient allereerst op basis van beschikbare test- en classificatierapporten voor de te declareren eigenschappen een European Technical Assessment (ETA) geschreven te worden. Na een positieve beoordeling van de Factory Production Control van de fabrikant kan het certificaat verstrekt worden. 

Om de markt van dienst te kunnen zijn heeft SKG-IKOB de aanwijzing als Technical Assessment Body en de accreditatie als Notified Body behaald, waardoor zij zowel het opstellen van een ETA als de certificatie van het FPC-systeem mag uitvoeren. Op deze wijze blijft SKG-IKOB zich ontwikkelen om diensten aan te kunnen bieden aan de producenten van stalen brand- en/of rookwerende ramen en deuren.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details