02:51
30-01-2015

Voorbeschouwing Beurs Gevel 2015 inleiding

Verschillende beurzen spelen de hoofdrol

‘Het wordt weer leuk in de bouw’, is de slogan van de Bouwbeurs 2015. Voor de bezoeker lijkt dat bij voorbaat al het geval, want de tweejaarlijkse beurs is van 9 tot 13 februari onderdeel van de eerste Week van de Bouw. Gelijktijdig met de Bouwbeurs vinden in de Jaarbeurs in Utrecht nog vier evenementen plaats: GEVEL, Renovatie & Transformatie, Material Xperience en de nieuwe titel Led ‘n Light. “Net als de bouwsector investeert de Jaarbeurs in synergie,” vertelt Markt Manager Bouw Martijn Carlier. “De bouwprofessional vindt tijdens de Week van de Bouw altijd wie of wat hij zoekt, terwijl de beproefde setting van de afzonderlijke beurstitels blijft bestaan.”

De Week van de Bouw zal in de oneven jaren plaatsvinden terwijl een aantal afzonderlijke titels in de even jaren blijven terugkomen; dit concept is het antwoord op veranderende patronen in de bouwsector, zegt Carlier. “Wij hebben bewust gekozen voor de bundeling van bekende titels. De productieketen in de bouw verandert van aanbod- in vraaggestuurd, en opdrachtgevers, ontwerpers en uitvoerende partijen gaan op andere manieren met elkaar samenwerken, bijvoorbeeld in het kader van ketenintegratie. Daar spelen wij als organisator op in. De Bouwbeurs is in groeiende mate een podium voor uitvoerende partijen, waarbij het accent ligt op ‘doen en demonstreren’ en de sector vooral trots wil uitstralen; GEVEL – ook een zeer sterke titel, weet kritische ontwerpers dan weer goed te bereiken en Renovatie & Transformatie bedient opdrachtgevers in een groeiende markt. Verder brengen wij deelbranches samen op het gebied van materialen en producten. Tijdens de Week van de Bouw kan de bezoeker en exposant met alle partijen, in hun nieuwe rollen en samenwerkingsvormen, communiceren en een relatie opbouwen. In een paar woorden: de Week van de Bouw integreert bouwsectoren.”

Meerwaarde en synergie
De opzet van de Week van de Bouw is dus gebaseerd op meerwaarde en synergie van bestaande titels. “Vijf dagen lang -van 9 tot 13 februari in Jaarbeurs Utrecht- komen gespecialiseerde beurzen samen met congressen, uitreikingen, presentaties en thematische routes. Iedere doelgroep heeft als vanouds zijn eigen informatieplatform,” vervolgt Carlier. “Specifieke informatie, voor specifieke doelgroepen dus, op specifieke evenementen.” Dat zijn in de Week van de Bouw bijvoorbeeld het Gala van de Nederlandse Bouw, de uitreiking van de Nederlandse Bouwprijzen, het Nationaal Bouwdebat en het BouwbeursFeest. “Relatiebeheer in de bekende sfeer blijft altijd mogelijk, maar de bezoeker van de Week van de Bouw kan zijn blik verbreden en nieuwe allianties slaan. Om de hal van Renovatie & Transformatie te bereiken, loop je straks bijvoorbeeld door de hallen van de Bouwbeurs heen, en passeer je onder meer het BouwBeurs ZZP Plein, een speciaal infoplein voor de zzp’er in de bouw.” Geïntroduceerd op de Bouwbeurs 2011, zal dit demonstratie- en infoplein de komende editie nog worden uitgebreid. “Je kunt tijdens de Week van de Bouw je bestemming zoeken, maar ook stilstaan bij andere ontwikkelingen en sectoren.”

‘Facades with 20/20 vision’
Renovatie & Transformatie heeft onder de titel Renovatie de afgelopen jaren vanuit de Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch een sterke bezoekersgroei doorgemaakt. Tijdens de Week van de Bouw ligt het inhoudelijk accent op wonen, werken en zorgen, op sectoren waar belangrijke transformatieopdrachten liggen. GEVEL is de vakbeurs voor ontwerp en engineering in de gebouwschil, en heeft de afgelopen jaren vanuit de vaste locatie Ahoy Rotterdam een plek verworven als ontmoetingsplaats voor innovatieve ketenpartners. De grootste doelgroep is architecten. “GEVEL biedt de architect een sterk inhoudelijk programma, met als thema ‘Facades with 20/20 vision’, verwijzend naar het streefjaar voor energieneutraal bouwen. Er zijn netwerkbijeenkomsten te vinden, een conceptenboulevard en de Bold &Beautiful Award wordt er uitgereikt.” De afgelopen jaren werd de beurs Material Xperience steeds gelijktijdig met GEVEL georganiseerd. Het jaarlijkse materiaalevenement voor creatieve bouwprofessionals heeft in 2015 als thema ‘Zintuigelijke beleving’ en krijgt ook tijdens de Week van de Bouw in de Jaarbeurs een eigen hal toebedeeld. Carlier: “Ook hier dus meerwaarde en synergie binnen een zakelijke setting, terwijl de branding van een bestaande beurs in stand wordt gehouden. De bezoeker weet wat hij kan verwachten, en vindt nieuwe mogelijkheden op zijn pad.”

Eigen ontwikkelingen Jaarbeurs
Het nieuwe platform Led ‘n Light bedient meer een nichemarkt en is een antwoord op de groeiende rol van led in duurzame nieuwbouw- en renovatieprojecten. “Deze start-up zal worden gepresenteerd met onder meer een Led ‘n Light Seminar in Hal 7, waar ook Renovatie & Transformatie plaatsvindt. Wederom is synergie hier het motto, terwijl wij inspelen op actuele ontwikkelingen,” zegt Carlier. Dat doet de Jaarbeurs, sinds dit jaar geïntegreerd met VNU Exhibitions en Jaarbeurs Catering, ook met het eigen vastgoed. Er bestaan concrete plannen om de Jaarbeurs te vernieuwen; tussen 2015 en 2022 wordt de belangrijkste toegangsroute -de Centrumboulevard- aangepakt, wordt de Jaarbeurspassage vernieuwd en worden de beurshallen gerenoveerd – in enkele gevallen zelfs gesloopt en vervangen. “In het kader van de mogelijke renovatie van de gevelschil van het Beatrixgebouw organiseren wij een studentenprijsvraag onder het motto ‘Bedenk een nieuwe jas voor het Beatrixgebouw’; de winnaar zal tijdens de Week van de Bouw in februari worden bekendgemaakt. Optimale synergie dus tussen beursorganisator en doelgroepen.”

Voor meer informatie: zie www.weekvandebouw.nl, ook voor de websites van de afzonderlijke beurstitels Bouwbeurs, GEVEL, Renovatie & Transformatie, Material Xperience en Led ‘n Light.

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Lees meer over: Beurs

Gevelbouw partners