SONY DSC

02:19
18-08-2015

VMRG | Inbraakwerendheid van dak- en gevelelementen

Het is weer zomer. Veel huizen worden, in verband met vakantie, enkele weken onbeheerd achtergelaten. Zoals de statistieken al jaren laten zien, neemt het aantal woninginbraken deze periode aanzienlijk toe. Des te meer is het van belang dat woningen voldoende beveiligd zijn tegen inbraak. Bij de bouw van nieuwbouw woningen en appartementen wordt daar rekening mee gehouden. In het Bouwbesluit is namelijk opgenomen welke ramen en deuren van een woning voor een inbreker bereikbaar zijn en op welk niveau deze beveiligd dienen te zijn.

De kans dat een inbraak plaatsvindt wordt namelijk niet alleen bepaald door het beveiligingsniveau van ramen en deuren, maar ook door de bereikbaarheid ervan voor inbrekers. De normen uit het Bouwbesluit waar de eisen in vermeld staan zijn NEN 5087 en NEN 5096. In het huidige Bouwbesluit 2012 wordt voor de eisen aan de inbraakwerendheid van dak- en gevelelementen (weerstandsklasse 2) verwezen naar NEN 5096: 2012. Voor het bepalen van de bereikbaarheid van gevelelementen wordt verwezen naar NEN 5087: 2013. In NEN 5096 staan de eisen en de bepalingsmethode beschreven voor het bepalen van de mate van inbraakwerendheid van gevelelementen en verwijst voor de uitvoering van de beproeving rechtstreeks naar de Europese testnormen voor inbraakwerendheid EN 1627 t/m 1630. Daarnaast stelt NEN 5096 enkele aanvullende eisen voor de toepassing in Nederland. De eisen en bepalingsmethode wijken af van de vorige versie van de norm en betreffen enkele extra eisen en testmethoden. De belangrijkste verschillen worden hieronder per inbraakwerendheidsklasse op een rijtje gezet.

Inbraakwerendheid klasse 2
NEN 5096 verwijst voor de bepalingsmethode naar de Europese testnormen EN 1627 t/m EN 1630. Hierdoor mag bij het manueel aanvallen van scharnieren en roosters een zaag gebruikt worden, die opgenomen is in de gereedschapset uit deze Europese testnormen. Met name bij scharnieren aan de buitenzijde van ramen en deuren kan deze aanvalsmethode kritisch zijn. Voor het aanvallen van roosters mag tevens een verlengbuis gehanteerd worden.

Volgens NEN 5096 dient het hang- en sluitwerk te voldoen aan de eisen uit NEN 5089 (zoals corrosiewerendheid en duurzaamheid voor scharnieren). Indien het gevelelement geklasseerd dient te worden volgens de Europese norm EN 1627, kan het zijn dat er aanvullende eisen gesteld worden aan het hang- en sluitwerk.

Inbraakwerendheid klasse 3
NEN 5096 verwijst voor de bepalingsmethode naar de Europese testnormen EN 1627 t/m EN 1630. Hierdoor mag bij de manuele aanval een koevoet met een lengte van 720 mm gebruikt worden. Bij het aanvallen van scharnieren en roosters mag een zaag gebruikt worden. Met name bij scharnieren aan de buitenzijde van de gevel kan deze aanval kritisch zijn. Voor het aanvallen van roosters mag tevens een verlengbuis gehanteerd worden.
Volgens NEN 5096 dient het hang- en sluitwerk te voldoen aan de eisen uit NEN 5089 (zoals corrosiewerendheid en duurzaamheid voor scharnieren) behorende bij klasse 3 ster. Indien het gevelelement geklasseerd dient te worden volgens de Europese norm EN 1627, kan het zijn dat er aanvullende eisen gesteld worden aan het hang- en sluitwerk.

Inbraakwerendheid klasse 4, 5 en 6 NEN 5096 verwijst voor de bepalingsmethode naar de Europese testnormen EN 1627 t/m EN 1630 en stelt aan de inbraakwerendheid van de gevelelementen geen aanvullende eisen. Het hang- en sluitwerk moet voldoen aan de eisen behorende bij RC4, RC5 of RC6 volgens EN 1627.

Politie Keurmerk Veilig Wonen
Aangezien cilinderkerntrekken een inbraakmethode is die veelvuldig voorkomt, worden aan gevelelementen in projecten die dienen te voldoen aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen, aanvullende eisen gesteld ter beveiliging tegen deze inbraakmethode. Gevelelementen dienen daartoe voorzien te zijn van cilinders klasse 3-ster en/of beslag klasse 2 of 3 ster met een kerntrekbeveiliging in combinatie met een cilinder klasse 2-ster. De verwachting is dat deze aanvullende eis op termijn ook opgenomen zal worden in NEN 5096.

Testen op inbraakwerendheid
SKG-IKOB Certificatie is hét testinstituut op het gebied van inbraakwerende producten. SKG-IKOB beproeft aluminium, stalen en kunststof ramen en deuren op inbraakwerendheid. Daarnaast beschikt SKG-IKOB over een geavanceerd laboratorium waar sinds jaar en dag hang- en sluitwerk producten worden getest. Grote aantallen bedrijven hebben hun producten op het gebied van inbraakwerendheid via SKG-IKOB KOMO gecertificeerd of hebben de inbraakwerende eigenschappen vastgelegd in een KOMO attest. Door de controles die op deze producten en bedrijven plaatsvinden wordt de inbraakwerendheid geborgd. Mede hierdoor wordt de inbraakwerendheid van woningen verhoogd en neemt het aantal woninginbraken af. Dat geeft de gebruiker, vooral in de komende
periode, een veilig gevoel!

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Lees meer over: Inbraakwerendheid , NEN 5087 , NEN 5096 , VMRG

Gevelbouw partners