Platform over gevels, glas & daken
VMRG | De toekomstige gebouwschil

VMRG | De toekomstige gebouwschil

Datzelfde geldt voor de impact van technologie op arbeid en de revolutie op het gebied van internet en communicatietechnologie. Ook de gevelbranche staat daarmee voor een uitdaging om zowel financieel, maatschappelijk als ecologisch meerwaarde te genereren. 

De focus van de VMRG richt zich daarbij op de gevel en gebouwschil. Want hoe zien de gevel en gebouwschil van de toekomst eruit? Duidelijk is dat de circulaire economie daarin een steeds belangrijkere rol gaat spelen. Maar hoewel de potentie voor een circulaire economie groot is, vraagt dat per branche om een specifieke aanpak om deze transitie in gang te zetten.

De gevelbranche verkent daartoe de mogelijkheden voor producentenverantwoordelijkheid. Dit betekent dat producenten straks verantwoordelijk zijn voor het effectief en verantwoord afvoeren en verwerken van de producten die zij op de markt brengen.

De transitie naar een circulaire economie is dan ook gericht op het elimineren van verspilling en een circulair gebruik van grondstoffen en wordt inmiddels zowel op kleine als grote schaal als belangrijke ontwikkelingsrichting ingezet. Dit vindt weerklank bij de overheidsacties op zowel nationaal als Europees niveau. 

Daarmee staat ook de gevelbouw voor een grote verduurzamingsopgave. Reden voor de VMRG om samen met complementaire branches een actieve rol te hebben binnen de Circulaire Geveleconomie met de doelstelling om via een ketenakkoord te komen tot een integraal inclusief systeem voor de gevel. In een Circulaire Geveleconomie staat de producentenverantwoordelijkheid centraal.

De VMRG spant zich daarbij in om de kringloop, (metaal uit de gevel, weer terug in de gevel) nog beter te sluiten waardoor het positieve effect op de milieuprestatie alleen maar toeneemt. Dit kan de branche onder meer doen vanuit het introduceren van circulaire businessmodellen zoals recycling; de gevel met terugkoopgarantie tot façade as a service. Gezamenlijk scheiden de gevelbouw bedrijven metalen producten afkomstig uit een gevel zo schoon mogelijk en zorgen ervoor dat de producten en materialen retour komen voor nieuwe gevels. Dat vraagt om identificatie van producten en beschikbaarheid van product- en onderhoudsinformatie. Het Façade Identificatiesysteem Cirlinq kan daarin een waardevolle bijdrage leveren om producten uniek identificeerbaar te maken in de tijd en te voorzien van een paspoort. 

Het gebruik van Cirlinq geeft ons dan ook mogelijkheden om veel meer te sturen op exploitatie dan op kosten, waarbij de focus verschuift van bezit naar gebruik. Daarnaast zal rekening gehouden moeten kunnen worden met verschil in technische en economische levensduur van de verschillende bouwdelen. Zo moet de gebouwschil en daarmee de gevel gedurende de levenscyclus opgewaardeerd kunnen worden om afgestemd te blijven op veranderende gebruikersbehoeften.

Naast Cirlinq kan daarin ook FaSA een belangrijke rol spelen met als doel om de prestaties van geveldelen objectief en geautomatiseerd meetbaar te maken. Circulariteit gaat daarmee niet alleen over materialen maar ook over duurzame energievoorziening en personeelsbeleid waarbij personeel duurzaam inzetbaar blijft door bij- en/of omscholing. Want computers en robots zullen ons steeds meer werk uit handen gaan nemen. 

Welke trends de toekomst van de gebouwschil gaan bepalen kunnen we nu natuurlijk niet met zekerheid aangeven. Duidelijk is in elk geval dat de gevel en gebouwschil een grote impact hebben op het comfort en welzijn van de gebruiker. Naast bedrijven en branches is mede om die reden ook de TU Delft actief betrokken bij de toekomstige gebouwschil en initiatiefnemer van de jaarlijkse, “inmiddels alweer 13e” conferentie Future Envelope die gepland staat voor 30 maart a.s. Tijdens deze conferentie worden de nodige ervaringen en visies gedeeld over de toekomstige gebouwschil. Een conferentie over de toekomstige gebouwschil die wordt georganiseerd door de TU Delft samen met andere participanten waaronder de VMRG.  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details