01:18
25-10-2015

VMRG | CE markering voor brandwerende deuren

Begin juli jongstleden kwam het bericht dat de Europese Commissie een beslissing heeft genomen over het aanwijzen van CE markering volgens de CPR regeling voor de norm EN 16034. De EN 16034 is de geharmoniseerde norm die betrekking heeft op toegangsdeuren (voetgangers-, industrie- , bedrijfs- en garagedeuren) en voor ramen die open kunnen, waar brandwerende en/of rookwerende eisen aan gesteld zijn.

De versie van 2014 van de EN 16034 is in Nederland al eerder dit jaar aangewezen in het Bouwbesluit, en daarmee van kracht voor de Nederlandse bouw. Met het aanwijzen van de CPR regeling is nu ook de CE markering van kracht vanaf 1 december 2015.

Wat houdt dit in?
Als een productnorm geharmoniseerd is en aangewezen is onder de CPR regeling betekent dit dat vanaf de startdatum CE markering voor de producten afgegeven mag worden. In  het geval van de EN 16034 is de startdatum 1 december 2015. Er is een overgangsperiode ingesteld zodat bedrijven binnen Europa hun organisatie gereed kunnen maken voor de CE markering. Die overgangsperiode wordt ook vastgesteld door de Europese Commissie, en kan per product verschillen. Vanaf het einde van de overgangsperiode, in dit geval 1 december 2018, moet CE markering voor de producten worden afgegeven.

Wat komt er nog bij kijken?
De norm EN 16034 vraagt voor CE markering een zogenoemd AVCP-niveau 1. Dit is het niveau van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (Level of Assessment and Verification of Constancy of Performance – AVCP). Niveau 1 houdt in dat onder andere een Fabriek Productie Controle (FPC) door een onafhankelijke gecertificeerde instantie moet worden uitgevoerd en dat hier ook een continue controle op is. Daarnaast moeten testen worden uitgevoerd onder toezicht van de gecertificeerde instantie.

Wat betekent dit verder?
Andere normen waar brandwerende eisen in genoemd zijn zullen aangepast worden. Bijvoorbeeld de EN 14351-1 voor ramen en deuren zonder brandwerende eisen, bevat tot nu toe nog informatie over brandwerendheid. Zoals te zien is in de Annex ZA (bijlage ZA), waar de procedure voor CE markering in iedere norm is toegelicht, mochten de kenmerken voor brandwerendheid nog niet verklaard worden. De norm zal op korte termijn worden aangepast zodat hier ook geen onduidelijkheid meer over kan bestaan. Zo worden ook andere normen aangepast als de EN 13241-1 en de EN 16361:2013.

Het Kennis Centrum Gevelbouw kan u verder helpen bij uitleg en ondersteuning over de CE documenten. Contact kan opgenomen worden met het bureau via telefoonnummer 030 – 750 9806.

 

Beeld: Merford Special Doors

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Lees meer over: brandwerende , CE markering , deuren , VMRG

Gevelbouw partners