Platform over gevels, glas & daken
VMRG | Beelden gevraagd voor beeldherkenningsmodel Façade Service Applicatie

VMRG | Beelden gevraagd voor beeldherkenningsmodel Façade Service Applicatie

Medio 2018 is het FaSA (Façade Service Applicatie) project van start gegaan, waarin de VMRG, Octo en Aeroscan met marktpartijen en kennisinstellingen de conditie van de gebouwschil monitoren met inzet van digitale middelen als drones, sensoren en kunstmatige intelligentie. Om FaSA aan te laten sluiten op de specifieke eisen van de utiliteitsbouw is er begin mei een eerste bijeenkomst geweest met gevelbouwers, onderhoudspartijen en toeleveranciers.

Hier is met veel enthousiasme door de betrokken partijen een aanzet gemaakt van wat FaSA kan betekenen voor de utiliteit en in welke gebreken FaSA inzicht zou kunnen geven. Op basis van de resultaten wordt het verdere traject ingericht. Als eerste zal beeldmateriaal van gebreken aan gevels voor het trainen van het beeldherkenningsmodel worden verzameld en de technologie zal in pilotprojecten getest worden.

Circulaire principes

Het verkregen inzicht uit FaSA stelt vastgoedbeheerders, woningcorporaties en producenten van gevelproducten beter in staat om strategisch te sturen op onderhoud en prestaties. Efficiënter en effectiever materiaalgebruik en beheer op basis van circulaire principes is niet alleen een maatschappelijke wens maar wordt ook steeds meer een bedrijfsmatige noodzaak. Hiervoor is loskoppeling van waardetoevoeging en materialisatie nodig, wat met nieuwe businessmodellen en servicecontracten mogelijk wordt. Vanuit deze verlengde betrokkenheid bij producten krijgen gevelbouwers behoefte aan prestatiemonitoring, onderhoudsoptimalisatie en het objectief aantoonbaar maken van prestaties naar bijvoorbeeld financiers.

Objectieve NEN2767 inspecties

Waar onderhoud nu vaak nog reactief of planmatig plaatsvindt beloofd een conditie-gebaseerde aanpak gerichter, efficiënter onderhoud dat degradatie en gevolgschade vroegtijdig voorkomt. Voorspellend onderhoud stelt bedrijven in staat om te anticiperen op toekomstige degradatie en in gesprek te gaan over oplossingen in plaats van problemen met de klant. FaSA maakt conditiemeting bij NEN2767 inspecties objectiever en vergroot de snelheid, nauwkeurigheid en bereikbaarheid van inspecties. In het project zal ook aandacht besteedt worden aan het meetbaar maken van esthetische condities, wat nu onderbelicht is in de NEN2767. Daarnaast wordt onderzocht welke middelen zich het beste lenen om inzicht te verkrijgen in esthetische en technische gebreken en welke informatie nodig is om te kunnen sturen.

Beeldherkenningsmodellen

Momenteel loopt er vanuit Octo en Aeroscan een traject met woningcorporaties waarbij sensoren, de beeldherkenningsmodellen en drone vliegprocedures ontwikkeld zijn. Nadat er toestemming was verkregen om dronevluchten in de bebouwde omgeving uit te voeren zijn er diverse pilots succesvol uitgevoerd. Uit de pilots blijkt dat in vergelijking met steekproefsgewijze handmatige inspecties de inspectiegraad van een gemiddeld portfolio van 3% naar 81% kan toenemen, waardoor nauwkeuriger gestuurd kan worden. De 3D weergave die Aeroscan op basis van de beelden kan construeren geeft een zeer nauwkeurig beeld van de huidige condities. Octo past algoritmes toe waarmee tot op pixelniveau nauwkeurig objecten en gebreken herkend en geclassificeerd kunnen worden, wat zeer vooruitstrevend is.

Beschikt u over beeldmateriaal van gebreken aan gevels? Dan kunt u ook bijdragen aan dit innovatieve project door deze beelden met beschrijving van het gebrek aan te leveren. Hiervoor kunt u contact opnemen met Henk Zoontjes via [email protected].

*Dit project komt mede tot stand door steun vanuit Kansen voor West II, EFRO subsidie.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details