Platform over gevels, glas & daken
VMRG | Aandacht voor bouwproductie en werkgelegenheid

VMRG | Aandacht voor bouwproductie en werkgelegenheid

Ook in 2019 blijft de bouw de echte groeisector in Nederland. De werkgelegenheid blijft toenemen en biedt kansen voor digitalisering, nieuwe technologieën en duurzaamheid. Maar naast deze positieve vooruitzichten is er ook onzekerheid en zijn er risico’s voor zowel de Nederlandse economie als de bouw en gevelbranche. Zo remt een krappere arbeidsmarkt de productiegroei in de bouw en gevelbranche en kleven er risico’s aan de Brexit, het wispelturige beleid van de VS, de Italiaanse begroting alsmede aan het beëindigen van het opkoopprogramma van de ECB.

Maar hoewel de Nederlandse economie en daarmee de bouw en gevelbranche zich positief blijven ontwikkelen, valt wel een afnemende groei te constateren. Waar in de miljoenennota van september 2018 nog een economische groei van 2,6% voorzien werd voor 2019 is die groei inmiddels door het CBS naar 2,2% bijgesteld. Goed om te zien is dat de totale bouwproductie in 2018 volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) met ruim 6% is gestegen tot een omzet van 70,3 miljard euro. Voor 2019 wordt een verdere groei voorzien van 5%. In de periode 2020-2023 zal deze groei afvlakken van ruim 4% naar ruim 2% zo is de verwachting en daarmee wordt een groei voor de bouwproductie voorzien die twee keer zo hoog is als de groei van de Nederlandse economie als geheel.

De prognose voor de productie in de utiliteitsbouw laat voor de komende jaren een nog hogere volumemutatie zien. Zo bedraagt de verwachte productievolumegroei voor de utiliteitsbouw voor 2019 ruim 5%, waar deze groei voor 2018 ruim 7% bedroeg. In deze cijfers zit niet alleen de nieuwbouw, maar omvat ook herstel en verbouw, alsmede onderhoud. Wanneer we ons beperken tot alleen de verwachte productie utiliteitsnieuwbouw dan wordt met 8% volumegroei voor 2019 een nog hogere groei verwacht. In 2018 bedroeg de productiegroei in de utiliteitsnieuwbouw zelfs 11% en voor de periode 2020-2023 wordt een afnemende productiegroei voorzien van 7% naar 2%.

Dit alles heeft grote gevolgen voor de werkgelegenheid in de bouw. Zo is in 2018 de werkgelegenheid in deze sector met 16.000 arbeidsjaren (ca. 4% t.o.v. 2017) naar 442.000 arbeidsjaren gestegen. Ook voor de periode 2019-2023 wordt een verdere stijging in werkgelegenheid in de bouw voorzien. Maar ondanks deze sterke groei in werkgelegenheid blijft de spanning tussen vraag en aanbod oplopen. Zo blijft het aantal vacatures stijgen en stijgt ook de omvang van de portefeuilles. We kunnen dan ook constateren dat de werkloosheid in de bouw vrijwel is verdwenen. Er zijn daarmee weinig mogelijkheden om op korte termijn iets te doen aan de arbeidscapaciteit in deze sector. Een van de effecten van de spanningen op de arbeidsmarkt is het opschuiven van projecten, hetgeen zo langzamerhand een structureel probleem is geworden. Nog nijpender lijkt dit te worden wanneer we ons de gevolgen van de demografische ontwikkelingen proberen voor te stellen voor de komende jaren.

Onder de huidige marktomstandigheden zullen we dus nog wel even met z’n allen in dezelfde vijver blijven vissen bij het zoeken naar uitbreiding van personeel. Een alternatief kan zijn het meer richten op buitenlandse arbeidskrachten en/of het investeren in opleidingen. Dat laatste vraagt natuurlijk wel meer tijd. Steeds duidelijker wordt dat we genoodzaakt zijn om meer creativiteit te gebruiken om de groei in de bouwproductie ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Investeren in vaardigheden om technologie te omarmen, moet dan ook een cruciale bouwsteen zijn in de investeringsagenda van zowel het bedrijfsleven als de overheid. Want het tekort aan personeel in de bouwsector zal zich in de toekomst bij ongewijzigd beleid verder versterken en versnellen doordat de bevolking vergrijst en daarmee zal het zoeken naar nieuw talent in een krappe arbeidsmarkt een steeds grotere uitdaging zijn.

Voor de VMRG reden om op de Directiedag van 29
januari jl. uitgebreid aandacht te besteden aan het thema Personeel. In dit nummer van Gevelbouw leest u daar meer over.   ζ

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details