Platform over gevels, glas & daken
Verkenning Circulaire geveleconomie uit de startblokken

Verkenning Circulaire geveleconomie uit de startblokken

Hoe mooi zou het zijn om vanuit de gevelbranches te komen tot een integraal systeem om samen binnen de gevelbouw de kringloop te sluiten? Om voor kozijnen, deuren en vliesgevels te komen tot een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van elementen, producten en materialen? En waar staan we dan nu?

Binnen de ‘Verkenning Circulaire geveleconomie en producentenverantwoordelijkheid’ wordt momenteel een aantal paden tegelijk bewandeld: onderzoeken én, tegelijkertijd, de voorbereidende gesprekken.

Consortium

Het onderzoek kent een strak tijdspad waar vaart wordt gemaakt en wordt uitgevoerd door een consortium onder leiding van Alba Concepts. Jim Teunizen van Alba Concepts: “Wij zijn ontzettend enthousiast dat wij aan de lat staan om dit onderzoek uit te voeren en te leiden. Het is een breed vraagstuk waar veel stakeholders bij betrokken zijn. Hoewel dit de nodige afstemming vraagt, is het duidelijk dat iedereen dezelfde stip op de horizon heeft en dezelfde drive heeft om de gevelbranche naar een hoger circulair niveau te tillen.” Het consortium bestaat verder uit Copper8, Frontwise Façades, Excess Materials Exchange, W/E adviseurs en Houthoff. Het onderzoek bestaat uit twee deelonderzoeken.

Circulaire businessmodellen

Het eerste deelonderzoek bestaat allereerst uit een 0-meting van de huidige status wat betreft circulariteit en het klimaateffect van de totale gevelbouw. Nadat de uitgangspunten voor de indicatoren zijn vastgesteld, wordt momenteel voor de huidige status en voor de verschillende circulaire businessmodellen het potentieel uitgewerkt. Van collectieve producentenverantwoordelijkheid voor de gevel tot en met de leasegevel, ofwel de ‘façade-as-a-service’. Maayke Damen, Excess Materials Exchange: “Het is geweldig dat de branches nu overgaan tot het gebruik van grondstoffenpaspoorten voor het in kaart brengen van hun producten.    

Hiermee kunnen gevelproducten en de circulaire mogelijkheden van de onderdelen daarvan in kaart gebracht worden. Zo kan de gevelbranche als geheel op een data gedreven manier toe bewegen naar een zo circulair mogelijk model.”

erlend-ekseth-0a5vbkqqffe-unsplash-kopieren

Haalbaarheid

In het tweede deelonderzoek zullen vervolgens barrières, kansen en daarmee de haalbaarheid in kaart worden gebracht van de gedefinieerde businessmodellen. Denk aan haalbaarheid ten aanzien van logistieke varianten, businessmodellen en technische knelpunten en oplossingsrichtingen voor de bestaande voorraad gevelproducten en  nieuwe gevelproducten. Maar ook aan juridische en fiscale oplossingsrichtingen en implicaties van wet- en regelgeving. Tevens vormen de restwaardebepaling en financieringsvormen belangrijke financiële aspecten. De verwachting is dat dit naast input voor een plan van aanpak voor de Circulaire Geveleconomie ook voor bedrijven direct een aantal interessante handvatten op gaat leveren.

De bijbehorende werkgroepen met daarin alle betrokken branches vertegenwoordigd, zijn al een aantal keren bijeen gekomen. Ook interviewen leden van het consortium momenteel bedrijven en stakeholders. Dominique Vosmaer Frontwise Façades: ”Het is erg inspirerend om te zien dat veel partijen, door een intrinsieke motivatie voor het creëren van een betere wereld voor volgende generaties, al veel kleine en soms zelfs grote stappen hebben genomen. Als gevel consultant zien we dat er technisch daarom al heel veel mogelijk is tijdens de winning, productie, assemblage, gebruik, demontage en recycling van de gevel en geveldelen. We zijn ervan overtuigd dat door kunde en kennis van al deze stappen te bundelen we gezamenlijk nog veel grotere stappen kunnen maken richting een circulaire geveleconomie.” De onderzoeken binnen de verkenning worden afgerond in juni 2020.

Verkennende gesprekken

Het onderzoek kan leiden tot afspraken waaraan de overheid en branches zich committeren om te komen tot hoogwaardig hergebruik van producten en grondstoffen in de gehele keten van de gevelbouw. Gelijklopend aan de onderzoeken zijn sinds december 2019 gesprekken gaande. Een belangrijk onderdeel van de gesprekken, in aanloop naar het ketenakkoord, zijn de synergievoordelen die door goede samenwerking binnen de Circulaire Geveleconomie bereikt kunnen worden. Daarvoor zijn inmiddels ook de branches voor het vlakglas en het hang- en sluitwerk betrokken. Uitgangspunt is te komen tot één integraal systeem voor de gevel. Dit resulteert over vijf jaar in een zelfstandig en financieel dragend systeem binnen de gevelsector waardoor de circulaire geveleconomie optimaal kan werken. Partijen hebben de ambitie uitgesproken om over 15 maanden vanaf nu een systeem te hebben. Kortom, de Verkenning Circulaire geveleconomie is uit de startblokken en u gaat er de komende tijd zeker meer van horen.   


De Circulaire Geveleconomie: wat vooraf ging…

Eind 2019 is een verkennend onderzoek naar de circulaire potentie van de gevelbouw van start gegaan. Het kabinet zegde dit eerder toe aan de Tweede Kamer. Zij deed dit op initiatief van de drie brancheorganisaties in de gevelbouw, de VMRG, de VKG en de NBvT, die graag de transitie maken naar een circulaire geveleconomie.

Het kabinet streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. De bouwsector bestaat uit een divers aantal stakeholders en partijen. De potentie voor een circulaire economie is groot,  maar vraagt om een specifieke aanpak per branche om de transitie in gang te zetten. De gevelbranche verkent de mogelijkheden voor een gezamenlijke producentenverantwoordelijkheid. Dit betekent dat producenten verantwoordelijk zijn voor de kosten en effectiviteit van een verantwoorde herkomst, afvoer en verwerking van de producten die zij op de markt brengen.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details