Platform over gevels, glas & daken
Uitbreiding capaciteit en testfaciliteiten SKG-IKOB Rookwerendheidsbeproevingen EN 1634-3
Meting omgevingscondities tijdens de beproeving

Uitbreiding capaciteit en testfaciliteiten SKG-IKOB Rookwerendheidsbeproevingen EN 1634-3

Voor velen is het inmiddels heel logisch dat het complete brandveiligheidsconcept van een gebouw veel verder reikt dan alleen de brandwerendheid van de draag- en scheidingsconstructie. In het geval van een brandgevaarlijke situatie is het veilig kunnen vluchten cruciaal. Rook is schadelijke verontreinigde lucht en bemoeilijkt de ademhaling en het zicht tijdens het vluchten bij brand. Vroeger werd aangenomen dat de rookwerendheid van een constructie kan worden vastgesteld door het bepalen van de brandwerendheid op het criterium vlamdichtheid (E) van een scheidingsconstructie. Die tijd is voorbij en voor het bepalen van de rookwerendheid zal een aparte test conform EN 1634-3 uitgevoerd moeten worden. SKG-IKOB beschikt over deze testopstelling waardoor deze beproevingen nu ook in Geldermalsen uitgevoerd kunnen worden.

Testopstelling rookwerendheidsbeproeving EN 1634-3 bij SKG-IKOB in Geldermalsen.

Accreditatie en Notified Body

Afgelopen periode heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) de uitvoering van de rookwerendheidsbeproeving bij SKG-IKOB beoordeeld tegen de eisen uit ISO/IEC 17025. De resultaten van deze beoordeling leiden tot de uitbreiding van de scope van het SKG-IKOB laboratorium in Geldermalsen, zodat ook deze rookbeproeving onder accreditatie uitgevoerd mag worden en de resultaten tevens voor CE-markering conform EN 16034 gebruikt kunnen worden.

Huidige wet- en regelgeving 

In het Bouwbesluit werd tot medio 2021 voor het bepalen van de rookwerendheid uitgegaan van de 1,5 x-regel. Daarbij werd aangenomen dat de rookwerendheid (in minuten) 1,5 x de vlamdichtheid (in minuten) zou zijn. Een scheidingsconstructie die op 20 minuten vlamdicht getest is, heeft dus een rookwerendheid van 30 minuten. Deze aanname is niet altijd realistisch en in de huidige versie van het Bouwbesluit (en in het toekomstige Bbl) geldt de 1,5 x-regel dan ook alleen nog voor bestaande bouw.


In het Bouwbesluit is via een aangepaste NEN 6075 een meer realistische methode aangewezen voor het bepalen van de rookwerendheid van constructieonderdelen. Bij deze methode wordt middels een beproeving de daadwerkelijke luchtlekkage van een constructieonderdeel bepaald waarna op basis van de lekkagehoeveelheid een classificatie voor de rookwerendheid kan plaatsvinden. 

Een verschil met de oude methode is dat de rookwerendheid niet in minuten wordt uitgedrukt. In NEN 6075 wordt EN 1634-3 aangewezen als testnorm, waarmee het constructieonderdeel na een succesvolle lekdichtheidstest kan worden geclassificeerd als Sa (rookwerend bij omgevingstemperatuur, ook wel koude rook) of S200 (rookwerend bij verhoogde temperatuur, ook wel middelwarme rook). Daarnaast beschrijft NEN 6075 ook hoe constructieonderdelen waar de EN 1634-3 oorspronkelijk niet voor geschreven is, toch getest en beoordeeld kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn doorvoeringen en naden waarvan in de NEN 6075 beschreven staat hoe deze getest worden en wat de maximale luchtlekkage mag zijn.

Testverloop

In het kader van Europese harmonisatie is een Europese-testnorm ontwikkeld voor het bepalen van de rookwerendheid van deuren, luiken, te openen ramen, de EN 1634-3. Hierbij wordt een constructieonderdeel zoals een deur, voorafgaand aan de test, ingebouwd in een beproevingsframe dat vervolgens tegen de testkast wordt geklemd. Deze testkast is een elektrisch verwarmde testkamer, waarbij er vanaf één zijde een overdruk wordt aangebracht over de deur. De meting van de luchtlekkage bij een bepaald drukverschil wordt gedaan bij omgevingstemperatuur (20°C; Sa) en/of verhoogde temperatuur (200°C; S200). 

Als het bij aanvang van de test het uitgangspunt is om een S200-classificatie te behalen dan  wordt de testkast binnen 30 minuten opgewarmd van 20°C naar 200°C graden. Vervolgens wordt bij 10, 25 en 50 Pa het luchtverlies geregistreerd. Voor het behalen van een Sa-classificatie wordt alleen bij 10 en 25 Pa het luchtverlies geregistreerd bij een temperatuur van 20°C. 

Voor het behalen van de S200- of Sa-classificatie van een constructieonderdeel zoals een deur; mag het luchtverlies maximaal bedragen:

– S200, enkele deur: 20 m3/h bij 50 Pa.
– S200, dubbele deur: 30 m3/h bij 50 Pa.
– Sa: 3 m3/h per lengtemeter naad bij 25 Pa (de drempel mag daarbij luchtdicht worden afgeplakt. 

Tijdens de meting wordt ook het fysieke gedrag, zoals even-tueel kromtrekken, van de deur bekeken.  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details