Platform over gevels, glas & daken
Succesvolle digitale kick-off Cirlinq

Succesvolle digitale kick-off Cirlinq

Op 7 mei jl. heeft Cirlinq een digitale kick-off georganiseerd. Met meer dan 80 deelnemers was dit een zeer succesvolle bijeenkomst. Het doel van de kick-off was om geïnteresseerde bedrijven bij te praten over het platform en de lopende ontwikkelingen. Daarnaast werden onderzoeksresultaten van een business case met actieve sensoren gepresenteerd aan de deelnemers en werd input opgehaald om zo de juiste vervolgstappen te kunnen nemen in de ontwikkeling van het platform.

Cirlinq is een platform dat de verbinding legt tussen de fysieke en digitale wereld en waarmee organisaties eenvoudig producten om zich heen kunnen vastleggen, volgen en delen. Het platform is ontstaan vanuit de behoefte van producenten om verantwoordelijkheid te nemen voor de geleverde producten en diensten om verspilling van materialen en grondstoffen tegen te gaan. Dit betekent in de praktijk dat zij verbonden blijven aan hun producten.

Aantoonbaarheid van activiteiten

Cirlinq draagt bij aan de oplossing voor een aantal complexe vraagstukken. Ondanks dat de ingangsdatum uitgesteld is, komt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) er aan. Het aanleveren van de bewijslast voor geleverde producten en hun kwaliteit gaat veranderen. Is het product op de juiste manier geproduceerd, geleverd, gemonteerd en onderhouden? Aantoonbaarheid van activiteiten is hierin heel belangrijk, zeker ook omdat dit in lijn ligt met aansprakelijkheid en garanties. Cirlinq levert inzicht in wat iets is, waar het is en wat er mee is gedaan om zo betere dienstverlening te kunnen leveren en hergebruik van producten en grondstoffen te bevorderen. De ontwikkelingen rondom het coronavirus, de stikstofdiscussie en PFAS vragen om een andere manier van werken. Denk hierbij aan werken op afstand en met minder transportbewegingen dezelfde producten moeten leveren. Ook hierin kan Cirlinq bijdragen. Daarnaast is het algemeen bekend dat er een groot personeelstekort is in de bouw. Cirlinq kan hierin bijdragen door kennis, die nu veelal bij ervaren werknemers aanwezig is, te verbinden aan bepaalde producten. Hierdoor kan de kennis gekoppeld worden aan een product en daarmee geborgd worden. Ook bevordert Cirlinq de circulaire economie doordat altijd inzichtelijk is wat je hebt en waar het is. Deze object gebonden informatie kan hergebruik aan het einde van de levenscyclus bevorderen.

Doorontwikkeling

Vanaf begin 2020 is het mogelijk om in Cirlinq materieel vast te leggen, zodat een gebruiker inzicht heeft in waar het materieel zich bevindt. Hierdoor raakt het materieel niet kwijt, is er minder tijd nodig voor de administratie en kan er met minder materieel hetzelfde werk gedaan worden. Momenteel wordt er in het platform gewerkt aan een activiteiten logboek op basis van blockchain, waarmee een gebruiker inzicht kan verkrijgen in de activiteiten op objecten. Dit betekent dat een gebruiker precies kan zien wat er met een bepaald object gebeurd is en door blockchain kan dit op een onweerlegbare en transparante manier worden vastgelegd. Ook kan er in Cirlinq binnenkort geregistreerd worden welke (gebreken) meldingen er zijn, zodat een gebruiker meldingen snel kan oplossen en er minder activiteiten nodig zijn om deze meldingen op te lossen. Daarnaast kan in het platform worden aangegeven welke projecten of delen van projecten zijn opgeleverd.

Proof of Concept (PoC) met actieve sensoren

Tot nu toe gebeurt de registratie van materieel door middel van het scannen van een identifier. Het materieel start in de fabriek en gaat uiteindelijk naar een project. Er zijn verschillende statussen mogelijk. Is het object thuis (lees: in de fabriek), onderweg of op het project? Is het reeds verbonden aan een project of is er nog geen koppeling gemaakt? Deze huidige functio-naliteit werkt op basis van de laatst gescande locatie, wat uiteraard vraagt om discipline van de gebruikers. Er zijn tijdens de kick-off onderzoeksresultaten gepresenteerd van een business case met actieve sensoren. Dit betekent dat er een track and trace op het materieel zit en dat men dus altijd een live locatie van het materieel kan opzoeken. In deze business case ging het om bokken. Voordelen van de track and trace waren dat bokken niet meer ‘verdwijnen’, men was minder tijd kwijt om te achterhalen waar bokken zijn gebleven, de omlooptijd van de bokken werd sterk verminderd en bokken konden efficiënter worden ingezet. Geïnteresseerde bedrijven kunnen meedoen aan een proof of concept met gebruik van actieve sensoren. Dit betekent dat zij een eenjarige licentie krijgen voor het platform, waarin zij maximaal 50 objecten kunnen volgen met een actieve sensor. Ook krijgen bedrijven begeleiding op locatie in het aanbrengen van deze sensoren op hun materieel. Bij voldoende interesse vanuit de bedrijven wordt gekeken of en hoe verdere integratie gerealiseerd kan worden.

Interesse in Cirlinq

Met ruim 80 deelnemers van meer dan 45 bedrijven was de kick-off van Cirlinq een groot succes! Heeft uw bedrijf ook interesse in Cirlinq of wilt u de kick-off terugzien? Dit is mogelijk. Neem contact op via het contactformulier op de website www.cirlinq.nl   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details