Platform over gevels, glas & daken
Samen staan FAC-leden sterker

Samen staan FAC-leden sterker

Brandbeveiliging, glasisolatie, water- en luchtdichtheid, oppervlaktebehandeling … deze en nog veel andere onderwerpen vergen vanuit technisch, normatief en juridisch standpunt een voortdurende, nauwgezette opvolging van de aluminium schrijnwerk- en gevelbouwconstructeurs. Een huzarenwerk voor iedere individuele constructeur. De Federatie Aluminium Constructeurs (FAC) biedt hier ondersteuning aan haar leden, met name door belangenbehartiging en kennisdeling.

FAC-directeur Ilse Claeys geeft hieronder tekst en uitleg over de concrete acties van de Federatie.

FAC zet heel sterk in op de opvolging van de normeringen die belangrijk zijn voor de aluminium schrijnwerk- en gevelbouwsector.

Dat klopt. Zo is er sinds begin juni in België een nieuwe norm van toepassing voor de berekening van de glasdikte. FAC volgt de evolutie van dergelijke normeringen niet alleen op om deze kennis met haar leden te delen, onder meer via het Kwaliteitshandboek. We nemen ook actief deel aan de voorbereiding van nieuwe normeringen. Zo stellen we onze expertise ter beschikking van de commissies en werkgroepen, en kunnen we tegelijkertijd uiting geven aan de visie en bezorgheden van onze sector en leden. Om de nieuwe glasnorm te helpen vorm geven zaten namens FAC twee specialisten uit studiebureaus van FAC-constructeurs mee rond de tafel. De evolutie van de glasnorm had er de voorbije jaren voor gezorgd dat het glas van grote ruiten vaak zeer dik moest worden uitgevoerd, met gevolgen voor het gewicht, het transport, de plaatsing en de uitvoering met zwaardere profielen en robuuster hang- en sluitwerk. Sommige raampartijen waren zelfs niet meer produceerbaar wegens de dikte van het glas. Via haar participatie aan de glasnormwerkgroep heeft FAC gestreefd naar een evenwicht tussen het dimensioneren van een duurzaam product en de aanvaardbare, werkbare glasdikte voor de sector. Onze betrokkenheid heeft uiteindelijk mede gezorgd voor een bijsturing van de norm.

Een ander voorbeeld van een normering die we van nabij opvolgen, betreft de brandoverslag in de gevelbouw om rekening te houden met technische en praktische overwegingen van het terrein. Want wat baat een theoretische norm als ze in de realiteit – op een werf, in weer en wind,… – moeilijk toepasbaar is voor de betrokken partijen? Ook voor andere normen, zoals over lucht- en waterdichtheid, EPB-eisen, … proberen we voortdurend bij te blijven via commissies in het Bureau voor Normalisatie (NBN).

De Federatie Aluminium Constructeurs (FAC)

FAC-leden kunnen bij de Federatie terecht met hun technische en juridische vragen. (Beeld: Christophe DC)

FAC verleent ook technische ondersteuning.

We ondersteunen onze leden inderdaad ook voor technische kwesties. Dat kan verschillende vormen aannemen. Zo gebeurt het dat leden ons vragen om te helpen zoeken naar oplossingen in discussie- of conflictsituaties over technische kwesties waar ze niet uit geraken. Voor dergelijke vragen doen we soms ook beroep op onze contacten bij onderzoeks-, controle-en certificatie-instellingen (WTCB, BCCA, …) omdat we bij hen zeker zijn van wetenschappelijk en/of technisch gefundeerde antwoorden.

Een recent voorbeeld gaat over een bouwheer die de vermelding van de website van de glasleverancier op de afstandshouder in het glas niet aanvaardde, en bovendien vond dat de afstandshouder scheef was geplaatst. De FAC-constructeur contacteerde ons omdat hij de situatie niet uitgeklaard kreeg. Het BCCA bevestigde ons advies aan de constructeur dat de vermelding op een afstandshouder in de eerste plaats dient voor de traceerbaarheid van de geplaatste beglazing en niet als marketing tool bedoeld is. De vermelding op afstandshouders is dus eigenlijk in het belang van de eindklant als er zich ooit problemen met het glas voordoen; een argument waarmee de constructeur de bouwheer uiteindelijk kon overtuigen. Voor de zogenaamde onzorgvuldige plaatsing van de afstandshouder verwees het BCCA naar de norm EN 1279-6 die de fabrikant in het kader van de productiecontrole moet nakijken in functie van de criteria in de productbeschrijving. Het geeft altijd veel voldoening wanneer we onze leden oplossingen kunnen aanreiken in probleemsituaties.

FAC is dit jaar ook gestart met de juridische ondersteuning van haar leden.

Doorheen de jaren voelden we bij onze leden een groeiende behoefte aan juridische ondersteuning. Veel constructeurs zijn immers kleine(re) bedrijven die in eerste instantie gefocust zijn op de kwalitatieve technische uitvoering van een project, en discussies en conflicten omwille van lange procedurele of commerciële overwegingen liever uit de weg gaan. Dit is natuurlijk spijtig aangezien constructeurs bij bepaalde betwistingen soms toegevingen doen en schade lijden, ondanks het feit dat zij het juridisch bij de rechte eind hebben.  Daarom hebben we sinds begin dit jaar een samenwerkingsakkoord met het advocatenbureau Eeckhout-Ottevaere en hebben leden de mogelijkheid om hun specifieke juridische vragen en problemen voor te leggen.

De meeste adviesvragen door leden gaan over garanties. Onlangs contacteerde een FAC-constructeur ons met een geval van verkleuring van raamprofielen buiten de genormeerde toleranties. De klant verwees in zijn claim naar de 10-jarige aansprakelijkheid van de constructeur en vroeg een oplossing. In haar antwoord stelde meester Ann Eeckhout dat de garantie op de oppervlaktebehandeling, zoals vermeld in de algemene voorwaarden van de constructeur, van toepassing was op voorwaarde dat de onderhoudsvoorschriften waren gevolgd. De onderhoudsvoorschriften vermeldden duidelijk de noodzaak van een maandelijks onderhoud om kalkaantasting van de profielen te vermijden. Aangezien werd aangetoond dat de klant de ramen slechts vier keer per jaar schoonmaakte, verviel bijgevolg de garantie.

Naast het beantwoorden van individuele juridische vragen neemt FAC ook gezamenlijke acties voor haar leden. Zo heeft meester Eeckhout aan het begin van de Corona-periode een leidraad en cursus uitgewerkt over ‘De invloed van Corona op de aannemingsovereenkomst’. Aan de hand van een overzichtelijk schema konden FAC-leden afleiden welke situatie (het beste) op hen van toepassing was. De cursus beantwoordde tal van vragen zoals: Ben ik tijdelijk vrijgesteld van de plicht om werken uit te voeren? Kan ik de uitvoering vertragen? Wat met de vertragingsboete die in het contract staat? Kan ik betaling vragen voor de extra gemaakte kosten om veilig te kunnen werken? Hoe worden deze kosten en dit nadeel berekend? Hoe zit het bij private werken en bij overheidsopdrachten? Hoe ga ik om met de reactie van mijn opdrachtgever? Onze leden hebben dit initiatief heel erg gewaardeerd. Het heeft in deze crisisperiode het voordeel van een snelle collectieve aanpak aangetoond en de toegevoegde waarde van de Federatie onderlijnd.  

Nieuwe Belgische glasnorm NBN S23-002-3:2020

Deze versie is een verbetering voor de constructeurs omdat er voor grotere ruiten meer flexibiliteit is ingebouwd met een criterium dat soepeler wordt naarmate de ruiten groter worden. Voornaamste wijzigingen i.v.m. de versie 2016

1. De klimatologische belasting (deel hoogteverschil tussen productie en installatie) wordt een permanente belasting i.p.v. een variabele. Dit zorgt ervoor dat er bijkomende belastingscombinaties berekend moeten worden.

2. De gebruiksgrenstoestand van een frequente belastingscombinatie (omkeerbare situatie) wordt omgezet in een karakteristieke belastingscombinatie (onomkeerbare situatie). Concreet betekent dit dat er grotere combinatiefactoren worden gebruikt omdat bij overschrijden de afdichting van het isolatieglas onomkeerbaar beschadigd wordt.

3. De doorbuigingseis is aangepast naar een tweedegraadscurve die meer doorbuiging toelaat voor grotere volumes t.o.v. kleinere volumes. De maximale doorbuiging wordt dus relatief groter voor grote volumes.

4. De berekening van de eigenfrequentie werd in versie 2017 reeds aangepast t.o.v. 2016 en berekent één waarde voor het volledige isolatieglas i.p.v. één waarde per glasblad.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details