Platform over gevels, glas & daken
Ontwerpvrijheid architect bij brandwerende gevelelementen
(Foto: Forster/Agentor)

Ontwerpvrijheid architect bij brandwerende gevelelementen

Brandwerende oplossingen worden uitgewerkt door de gevelindustrie (systeemhuizen en/of gevelbouwers) en getest bij één van de erkende testinstituten in Nederland of in de omringende Europese landen. Brandwerende buitendeuren en ramen mogen alleen dan CE gemarkeerd worden als een Notified Body heeft vastgesteld dat de gevelbouwer voldoet aan de eisen van de NEN-EN 16034 en dit bevestigd heeft met een Certificate of constancy of performance. De gevelbouwer produceert en monteert de gevelelementen en overhandigt de opdrachtgever een prestatieverklaring (DoP) van de gemonteerde gevelelementen.

Ontwerpvrijheid architect

Voorheen bood de kennis en ervaring van deskundigen ruimte bij specifieke ontwerpen van brandwerende oplossingen. Vanaf 1 november 2019 mag dit niet meer. Voor afwijkende ontwerpen mag  alleen nog gebruik gemaakt worden van de Direct Applications (NEN EN 1634 1) en/of de Extended Applications (NEN EN 15269). Dit heeft consequenties voor het assortiment brandwerende buitendeuren en te openen ramen. De CE-markering van brandwerende buitendeuren en te openen ramen heeft hierdoor directe invloed op de ontwerpvrijheid van architecten. Bij het maken van een eerste ontwerp van een gebouw is van belang dat architecten informeren of de getekende brandwerende buitendeuren en te openen ramen inclusief de bouwkundige aansluitingen met de juiste classificaties beschikbaar zijn. Als dat niet het geval is, kunnen in een vroeg stadium, samen met een gevelbouwer, brandwerende buitendeuren en te openen ramen en hun bouwkundige aansluitingen geëngineerd (ontwikkeld) en getest worden of moet in het uiterste geval het ontwerp aangepast worden.

(Foto: Schüco Nederland)

De juiste elementen op de juiste positie

De eisen aan de brandwerendheid van een gebouw zijn opgenomen in het Bouwbesluit. Het gebouw dat gerealiseerd wordt, moet aan het Bouwbesluit voldoen. Aan de hand van de NEN 6068/NEN 6069 kan bepaald worden welke prestaties op welke posities in het gebouw gelden. 

Brandwerende buitendeuren en te openen ramen mogen alleen in het te bouwen gebouw gemonteerd worden als de prestaties, zoals vermeld op de Prestatieverklaring en het CE-label, overeenkomen met de eisen die gelden voor het gebouw. Als brandwerende buitendeuren of te openen ramen niet voorzien zijn van een CE-markering, mogen deze elementen volgens de Verordening Bouwproducten niet aangeboden en niet op de markt gebracht worden. Indien de prestaties van de brandwerende buitendeuren en te openen ramen overeen komen met de eisen die gelden voor het gebouw, moet tijdens de bouwfase erop toegezien worden dat ook de te realiseren bouwkundige aansluitingen overeenkomen met de aansluitingen zoals getest. 

De gevelbranche heeft samen met NEN, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR 6112) opgesteld die van veelvoorkomende praktijksituaties de publiekrechtelijk van toepassing zijnde brandwerendheidseisen en beoordelingscriteria van gevelkozijnen met beweegbare delen (ramen en deuren) weergeeft. Daarnaast laat deze NPR zien hoe deze eisen en criteria worden vastgelegd in de aansluitende CE-markering zodat er sprake is van een CE-markering die aansluit bij die publiekrechtelijke eisen. De NPR is begin 2021 gepubliceerd.

Samengevat

• Vanaf het eerste ontwerp moet beoordeeld worden of de getekende brandwerende buitendeuren en te openen ramen en hun bouwkundige aansluitingen met de juiste classificaties beschikbaar zijn.

• Zijn de brandwerende buitendeuren en te openen ramen en de toe te passen bouwkundige aansluitingen in het eerste ontwerp niet beschikbaar, dan is het verstandig om:

• het ontwerp aan te passen, dit bespaart veel tijd en kosten;

• in een heel vroeg stadium contact op te nemen met een gecertificeerde gevelbouwer. De in het ontwerp getekende gevelelementen en bouwkundige aansluitingen moeten dan verder uitgewerkt en getest worden.

• Er mogen alleen brandwerende buitendeuren en te openen ramen aangeboden en geleverd worden die voorzien zijn van een CE-markering (DoP). Hier zorgt een gecertificeerde gevelbouwer voor.

• Alleen als de prestaties op het CE-label en de Prestatieverklaring overeen komen met de eisen die gelden in het te realiseren gebouw, mogen deze buitendeuren en te openen ramen ook daadwerkelijk toegepast worden;

• Bij de montage van brandwerende buitendeuren en te openen ramen moet er op toegezien worden dat ook de te realiseren bouwkundige aansluitingen overeenkomen met de aansluitingen zoals opgenomen in de rapportage opgesteld door een Notified Body.  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details