Platform over gevels, glas & daken
Olifant op het dak
Mr. Bettina Hertstein www.bouwrechtbedrijf.nl

Olifant op het dak

Welwillendheid en in gesprek blijven met elkaar kan menig geschil in de kiem smoren. Het vergt een luisterend oor over en weer. En toch kon de interpretatie over garanties en toleranties tot een impasse leiden waarbij (de) externe raad onvermijdelijk blijkt.

Wat was er aan de hand? Een opdrachtgever heeft met een aannemer een overeenkomst gesloten voor het maken van een staalconstructie met hardhouten balken op het dak over de lengte van een galerij van circa 31 meter. Op de constructie zullen Elephant Wood Polymer Composite panelen worden gelegd. De door de aannemer afgegeven garantie voor 10 jaar op de constructie en de vlonderplanken is ingegaan per januari 2017. 

Vanaf 2019 mondeling en sinds juni 2020 schriftelijk heeft de opdrachtgever geklaagd bij de aannemer over het verschuiven en kromtrekken van de vlonderplanken. De aannemer is enkele keren komen kijken en heeft een aantal schroeven vervangen. Enige tijd daarna heeft opdrachtgever de aannemer gesommeerd tot herstel dat verder gaat dan een vervanging van een paar schroeven. De aannemer heeft geantwoord dat hij de vlonder bij zijn bezoeken er goed uit vond zien. Hij heeft ook contact gezocht met de leverancier om de situatie te bespreken. Hij is tot de conclusie gekomen dat de onderconstructie goed is en dat de houten bankirai balken altijd onder de invloed van weersomstandigheden ‘werken’. Ook is naar zijn mening de montage goed en maakt de opdrachtgever van een mug een olifant. Dat, zoals opdrachtgever stelt, op sommige plekken de kopse kanten van de vlonderplanken wat ver uit elkaar staan, valt volgens de aannemer binnen de tolerantie van het product. Daar heeft hij de opdrachtgever destijds bij de aanschaf over geïnformeerd. 

De conclusies van de aannemer vielen de opdrachtgever koud op zijn dak. Middels een aangetekende brief met een einddatum voor deugdelijk herstel geeft hij de aannemer een laatste kans om met een oplossing te komen. De aannemer laat niets meer van zich horen. Daarom legt opdrachtgever het geschil voor bij de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen. Arbiter zal zich in zijn beoordeling richten op de, wat hem betreft, duidelijke garantieverklaring: de gestelde gebreken vallen onder de garantie wanneer deze te wijten te zijn aan een minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering.

Arbiter heeft het dak tijdens de mondelinge behandeling bezichtigd. Ook heeft hij kennis genomen van de productspecificaties en de montagevoorschriften voor de vlonderplanken. Opdrachtgever heeft zich beklaagd over de doorbuigingen van de vlonderplanken die tot enige plasvorming op het terrasoppervlak leiden zoals arbiter zelf ook heeft kunnen waarnemen. Arbiter is van oordeel dat de doorbuigingen binnen de voor een buitenterras (dat boven het dak van een supermarkt is gemaakt) normaal te achten toleranties vallen.

Wat betreft het in één richting kruipen van de vlonderplanken (terrasdelen) merkt arbiter op dat deze zover kunnen verschuiven dat ze aan één zijde niet meer op de regels van de onderconstructie rusten. Als iemand op een terrasdeel stapt dat aan het uiteinde niet meer wordt ondersteund, buigt dat deel te ver door zonder dat die persoon daarop bedacht hoeft te zijn. Daardoor kan onacceptabel struikelgevaar ontstaan. Het voorstel van de leverancier en de aannemer om verlengde clips te plaatsen, daar waar de vlonderplanken elkaar op de kopse kant ontmoeten, is wat arbiter betreft niet afdoende. Daarover is arbiter van oordeel dat er sprake is van een gebrekkige uitvoering die (wel) onder de garantie valt. De aannemer heeft tijdens de bezichtiging erkend dat herstel nodig is. Nu de aannemer bereid is gebleken tot herstel, stelt arbiter hem bij tussenvonnis in de gelegenheid om binnen drie maanden na de datum vonnis, samen met zijn leverancier een oplossing te vinden om de planken zodanig te fixeren dat deze niet meer te ver in één richting over de (verlengde) clips kunnen schuiven. Enkele planken die vervangen moeten worden, zullen aanvankelijk nog wat kleurverschil tonen. Dat moet opdrachtgever accepteren. Na de herstelwerkzaamheden, zal arbiter het werk opnieuw bezichtigen en eindvonnis wijzen.

En toen kwam die olifant, die niet door de dakvlonders was gezakt, tot het besluit: dit verhaal is alleen maar uit door te wijzen op de gevelspecialisten van de VMRG. Doe daar uw voordeel mee!

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details