Platform over gevels, glas & daken
Meesterstuk Mr. Bettina Hertstein | Wie zwijgt stemt toe
Mr. Bettina Hertstein www.bouwrechtbedrijf.nl

Meesterstuk Mr. Bettina Hertstein | Wie zwijgt stemt toe

Het bewijs kan worden geleverd “door alle middelen, tenzij de wet anders bepaalt”, zo staat er in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Niet eens met de eis? Zorg dat je je verweert door goed beslagen ten ijs (hier: ten eis) te komen. 

Toch zijn er partijen die zich niet verweren. Ze reageren niet op een aansprakelijkstelling en/of komen niet opdagen voor de behandeling van de zaak ter zitting. Dat overkwam een projectwikkelaar in een geschil met zijn aannemer over de gevelisolatie van 24 woningen. Naar de mening van de ontwikkelaar is de zaak spoedeisend. Hij heeft zich tot de Raad van Arbitrage voor de Bouw gewend. De Raad heeft, gelet op de belangen van partijen, verlof verleend voor de behandeling van het geschil in kort geding. 

De ontwikkelaar eist dat de aannemer zal worden veroordeeld tot het isoleren van gevels en daken van de woningen overeenkomstig de isolatie-eisen uit het Bouwbesluit 2012. Daarnaast eist hij dat de aannemer zal worden veroordeeld tot de afgifte van een certificaat of ander bewijs waaruit blijkt dat daadwerkelijk aan het Bouwbesluit wordt voldaan. Beide vorderingen gaan vergezeld van een last onder dwangsom voor het geval de aannemer ook na een veroordeling door de Raad in gebreke zou blijven. Het blijft stil ‘aan de overkant’. De aannemer laat niets horen en verschijnt ook niet ter zitting. 

De wet laat arbiter niet met lege handen staan om in zo’n situatie een oordeel te mogen vellen. De aannemer heeft zich op geen enkele manier verweerd en is correct opgeroepen voor de zitting. Hij heeft, zonder redenen aan te voeren, verstek laat gaan bij de mondelinge behandeling. Indien arbiter bij zijn toetsing de vorderingen van de ontwikkelaar niet onrechtmatig of ongegrond voorkomen, mag hij deze toewijzen. Daarbij kan aan de ontwikkelaar bewijs worden gevraagd van een of meer van zijn stellingen.  

In zijn overwegingen neemt arbiter mee dat zelfs volgens de eigen deskundige van de aannemer de isolatie van de gevels en daken van de woningen niet voldoet aan de daaraan in het Bouwbesluit gestelde eisen. Mede daardoor komen de vorderingen tot herstel en het verstrekken van bewijs, arbiter niet onrechtmatig of ongegrond voor en wijst hij ze toe.

Met betrekking tot de gevraagde dwangsommen overweegt arbiter dat een veroordeling uitvoerbaar moet zijn binnen de daarvoor te stellen termijn. Hij bepaalt de termijn op drie maanden vanaf de datum van het vonnis. Ook bepaalt hij dat de aannemer niet twee aparte dwangsommen zal verbeuren (voor het herstel en voor het verstrekken van bewijs) maar één dwangsom van € 10.000,00 per woning met een maximum van € 240.000,00 voor de 24 woningen in totaal. Daarbij komt dat de aannemer als de in het ongelijk gestelde partij belast wordt met de proceskosten en de tegemoetkoming in de kosten van rechtsbijstand van de ontwikkelaar van bij elkaar bijna € 15.000,00.

Het is voor de eiser in een verstekzaak vaak gemakkelijker om aan zijn bewijslast te voldoen maar het is zeker niet zo dat een zwijgende verweerder automatisch in het ongelijk wordt gesteld. Het zou de aannemer in deze zaak bijna € 15.000,00 hebben bespaard en mogelijk de relatie met de ontwikkelaar niet hebben aangetast als ze er samen uitgekomen waren. Maar ja: ‘Als hadden komt, is hebben te laat’ zei mijn eigen grootmoeder.

Liever niet bouwen op grond van ‘ijsvoorspellingen’ uit de Enkhuizer Almanak? Kies voor een gevelbouwer met het VMRG Keurmerk. Die houdt zich aan de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen. Dan bouwt u gegarandeerd goed! 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details