Platform over gevels, glas & daken
Meesterstuk Mr. Bettina Hertstein | Order

Meesterstuk Mr. Bettina Hertstein | Order

Aan gene zijde van de Noordzee speelt zich een bijna Shakespeareaans drama af. Verraad, ontrouw en intrige voeren de boventoon. De ‘speaker of the house’ is inmiddels wereldwijd befaamd om zijn ‘order, order’ waarmee hij de ‘honourable members’ tot kalmte en redelijkheid maant. Zo’n ordebewaker zou op menige bouwplaats ook niet misstaan. Bij gebrek daaraan werd arbiter in kort geding verzocht de honneurs waar te nemen en de gemoederen tot bedaren te brengen.

Wat was er aan de hand? Opdrachtgevers beweren dat naast overschrijding van de bouwtijd en diverse nog uit te voeren werkzaamheden, de aannemer ten onrechte weigert nevenaannemers toe te laten op de bouwplaats. Consequentie daarvan is dat de bouw en de afbouwwerkzaamheden al enkele maanden nagenoeg stilliggen. Partijen hebben met elkaar een aannemingsovereenkomst gesloten ter realisatie van de ruwbouw van een woning. De UAV 2012 zijn van toepassing, ontwerp en bestek zijn van het bureau dat namens de opdrachtgevers directie voert. Verder hebben opdrachtgevers, weliswaar onder voorbehoud, in de aannemingsovereenkomst opgenomen dat zij mogelijk met de aannemer nog een aanvullende overeenkomst willen sluiten voor de afbouwwerkzaamheden. Later hebben ze besloten om voor de afbouw nevenaannemers in te schakelen.

Op uitnodiging van de aannemer heeft tweemaal een opneming van het (ruwbouw)werk plaatsgevonden in aanwezigheid van de directie. Aannemer heeft daarop een meerwerkfactuur en de 6de en 7de termijnfacturen gestuurd waaronder de opleveringstermijn. Opdrachtgevers stellen dat nog geen oplevering heeft plaatsgevonden omdat 20 van de 33 restpunten nog niet zijn verholpen. Ook stellen zij dat door de aannemer bouwtijdvertraging is opgelopen en vorderen zij een voorschot op de korting. Ze hebben genoemde facturen onbetaald gelaten. Vanaf dat moment heeft de aannemer het retentierecht uitgeoefend op de bouwplaats en de ten behoeve van de afbouw door de opdrachtgevers gecontracteerde nevenaannemers van het werk gestuurd. Na betaling van de 6de termijnfactuur heeft de aannemer het retentierecht prijsgegeven maar nog geen afbouwaannemers tot het werk toegelaten. Aannemer betwist dat er geen oplevering heeft plaatsgevonden en dat door zijn toedoen een vertraging is opgetreden. Noch sommaties van de opdrachtgevers aan de aannemer om de afbouwpartijen tot het werk toe te laten noch minnelijk overleg tussen partijen hebben tot een oplossing geleid.

Arbiter is, mede op basis van de bezichtiging van het (ruwbouw)werk, van oordeel dat de 20 restpunten (of zelfs het geheel van 33 punten bij de eerste opneming) van een dusdanige aard zijn dat zij aan een oplevering niet in de weg staan. Daarbij komt dat opdrachtgevers niet binnen acht dagen schriftelijk hebben meegedeeld dat het werk niet is goedgekeurd, zodat het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd en opgeleverd. De aan de aannemer toe te rekenen bouwtijdoverschrijding is, mede door de vaststelling van de oplevering op een eerdere datum, beperkt. Het bedrag aan korting is te gering om aan opdrachtgevers toe te wijzen als voorschot in het kader van een voorlopige voorziening en wordt dan ook afgewezen.

Daargelaten of aannemer het recht had om te weigeren de afbouwpartijen tot het werk toe te laten, rust op de aannemer de contractuele verplichting nevenaannemers toe te laten tot het werk, iets wat hij eerder ook steeds had gedaan. Niet in de laatste plaats was dat voor de aannemer zelf van belang omdat hij voor de voortgang van sommige van zijn eigen werkzaamheden afhankelijk was van de afronding van het werk van de afbouwnevenaannemers.

Arbiter gebiedt aannemer binnen twee werkdagen na betekening van het vonnis alle door opdrachtgevers aan te dragen afbouwpartijen de volledige en vrije toegang te verlenen tot de bouwplaats, op straffe van verbeurte van een dwangsom.

Voor de goede orde: de VMRG is grensverleggend zonder ‘backstop’. En: een keuze voor ‘deal or no deal’ is niet nodig!  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details