Platform over gevels, glas & daken
Meesterstuk Mr. Bettina Hertstein | Bezonning en bezinning

Meesterstuk Mr. Bettina Hertstein | Bezonning en bezinning

Dagelijks wordt in de media gewag gemaakt van omwonenden die bezwaar maken tegen overheidsbesluiten. In het kader van schaarse grond willen gemeenten hun stedelijke gebied verdichten door nieuwbouwontwikkeling ‘op de postzegel’. Bovendien worden veel oudere panden gerenoveerd en getransformeerd, veelal gepaard gaande met een bestemmingswijziging. Vaak zijn de besluiten tegen het zere been van de omwonenden en zetten ze menig burger in een ‘bezwaar- en/of beroep-draf’ vanwege hun, te verwachten, aangetast woongenot. 

Zo komen omwonenden die met hun bezwaar bot vingen bij het college (van Burgemeester en Wethouders) in beroep bij de rechtbank in de hoop de rechter te kunnen overtuigen van hun gelijk.

Wat was er aan de hand? Eisers (omwonenden) hebben bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning voor het transformeren van het voormalige Paleis van Justitie tot een vijfsterren luxe hotel. Vanwege de vergunde verhoging van de oorspronkelijke rechtsgebouwen verwachten eisers in de ochtend geen direct zonlicht meer in hun woningen te krijgen. Ook het reflectielicht wordt nadelig beïnvloed. Naast inkijk door hotelgasten in hun woningen voeren eisers aan dat ook sprake zal zijn van een verminderd uitzicht.  

Het college verweert zich door te stellen dat de verhogingen geen onaanvaardbare gevolgen hebben voor het woon- en leefklimaat van de eisers. Uit onderzoek naar de gevolgen voor het zonlicht en de schaduwwerking is gebleken dat slechts sprake is van een relatief kleine invloed op een deel van de gevels van de woningen tegenover het gebouwcomplex en dan met name in de vroege ochtenduren. De gemeten slagschaduw duurt in de ochtenduren in de maand augustus een half uur langer.

De toekomstige uitbater van het hotel heeft ook een onderzoek ingesteld. Daaruit blijkt dat de op één dag op verschillende tijdstippen gemeten bezonning bij de woning van eiser1 alleen tot 10.00 uur in de ochtend een minimaal verschil toont. De rest van de dag ligt de woning volledig in de zon zowel in de huidige als de toekomstige situatie. Bovendien blijkt uit Google Maps dat het bouwproject geen invloed heeft op het reflectielicht.  

De rechtbank oordeelt dat het college de vergunning in redelijkheid heeft kunnen verlenen en dat zijn voorbereiding en motivering voldoen aan de eisen. Vanwege monumentale en stedenbouwkundige redenen moeten onder andere de installaties inpandig gerealiseerd worden. Daardoor moet de kap van de langsvleugel vervangen worden door een mansardekap waardoor de nokhoogte wijzigt van 11,8 naar 13,3 meter. De bovenkant van het schuine dakvlak ligt op 12,2 meter. Zoals uit de onderzoeken blijkt, zijn de gevolgen voor het zonlicht beperkt. Eisers hebben dit ter zitting erkend maar willen geen enkele lichtvermindering. Naar zij menen is de verhoging niet nodig. De rechtbank oordeelt anders. Omwonenden hebben geen onaantastbaar recht op een ongewijzigde hoeveelheid lichtinval of bezonning. Wat betreft de gestelde extra inkijk in de woningen stelt de rechtbank vast dat deze afwezig dan wel minimaal zal zijn. Immers op de tekeningen bij de vergunning is te zien dat de dakkapellen niet over de gehele lengte maar slechts aan de beide uiteinden van de dwarsvleugels worden geplaatst. Ook in de huidige situatie is geen sprake van een vrij uitzicht en het uitzicht door de verhoging wordt slechts beperkt aangetast. De rechtbank concludeert dat het beroep van de eisers ongegrond is. De verleende omgevingsvergunning blijft in stand. 

Is het voor eisers nu een uitzichtloze situatie? Niet helemaal. Gerekend vanaf de datum van de uitspraak van de rechtbank, 25 augustus 2020, is een periode van zes weken gestart om in hoger beroep te gaan bij de Afdeling (bestuursrechtspraak van de Raad van State). Enige bezinning door de eisers over hun kansen voor een positief oordeel in hoger beroep, is geboden. Onbezonnen te werk gaan, is nooit goed.

Geen tophotel voor uw deur maar wel behoefte aan een vijfsterrenadvies? Uw licht opdoen bij de leden van de VMRG voor uw metalen ramen- en gevelelementen, kan een gang naar de rechter voorkomen.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details