Platform over gevels, glas & daken
In situ testen lucht- en waterdichtheid van gevels
Foto 3: Inzet mobiele testapparatuur op locatie

In situ testen lucht- en waterdichtheid van gevels

Luchtdicht bouwen is overduidelijk een trend. De doelstellingen van de overheid voor het terugdringen van het energiegebruik worden steeds ambitieuzer en de daaraan gerelateerde eisen worden steeds strenger. Met de huidige gevelsystemen, productietechnieken en kwaliteitscontroles staat het niet ter discussie dat de gevelindustrie aan deze eisen kan voldoen. Naarmate de eisen strenger worden, is het echter wel van belang dat ramen, deuren en gevelelementen zeer zorgvuldig geproduceerd en gemonteerd worden. Soms kunnen de kleinste details bepalen of voldaan wordt aan de eisen. Onvolkomenheden in de productie of tijdens de montage kunnen bijvoorbeeld leiden tot te grote luchtverliezen of waterlekkages in de praktijk.

Contractueel wordt vaak overeengekomen dat voor oplevering van een bouwwerk een lucht- of waterdichtheidsmeting in de praktijk (in situ) uitgevoerd moet worden. SKG-IKOB beschikt over verschillende testmethodes waarmee deze metingen in situ gedaan kunnen worden. 

Foto 1: Impressie van de uitvoering krachtige blowerdoor

Blowerdoormeting

Luchtlekkages in een gevel zijn uiteraard toegestaan, mits de geldende normen niet worden overschreden. Bij een standaard blowerdoormeting wordt een gebouw of ruimte op een relatief lage onder- of overdruk gebracht en kunnen de posities met de grootste luchtlekkages in ramen, deuren of gevelelementen opgespoord worden. Daarnaast kan bij benadering het luchtverlies bij 10 of 50 Pa drukverschil vastgesteld worden. Deze metingen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de gevel ten aanzien van de luchtdichtheid.

Voor het uitvoeren van een meer representatieve meting beschikt SKG-IKOB sinds kort over zeer krachtige blowerdoor-apparatuur (Foto 1) waardoor ook grotere drukverschillen tussen binnen en buiten te realiseren zijn en dus beter bepaald kan worden of de lucht- en waterdichtheid van de gevel voldoet aan de eisen die voor de toepassing (positie, hoogte, gebouwligging, etc.) gelden. 

Hose test

In Engeland wordt vaak een Hose test op locatie voorgeschreven volgens CWCT-richtlijn sectie 9 en Technical Note No. 41. Deze test wordt uitgevoerd met een waterstraal uit een mondstuk met constante druk en stroomsnelheid en is bedoeld om de waterdichtheid van naden van vliesgevels en elementengevels na montage te bepalen. De waterstraal wordt onder een constante hoek en op gelijke afstand over de naden bewogen (Foto 2). Het doel is om er zeker van te zijn dat de fabricage en de montage de prestaties van het systeem op geen enkele manier hebben verminderd en om de prestaties te controleren van aansluitingen die geen deel uitmaakten van een reguliere laboratoriumtest.

Foto 2: Impressie van de uitvoering van de Hose test

Mobiele testfaciliteiten voor testen op locatie

Voor de uitvoering van een kwantitatieve meting van de lucht- en waterdichtheid van ramen, deuren en gevelelementen beschikt SKG-IKOB over mobiele testfaciliteiten (Foto 3). Daarmee kunnen op locatie beproevingen op lucht- en waterdichtheid uitgevoerd worden zoals op bouwplaatsen maar ook bij reeds gerealiseerde gebouwen.

Hierbij wordt aan de binnenzijde van de gevel een luchtdichte houten proefkast gebouwd, waar de apparatuur op aangesloten wordt om een onderdruk te kunnen creëren op de gevel. Afhankelijk van de wijze waarop de kast wordt aangebracht kan ervoor gekozen worden om de aansluitingen op het bouwkundig kader in de test te betrekken. Door de combinatie met een sproeiopstelling aan de buitenzijde wordt tevens de waterdichtheid bepaald.

Doordat de beproevingen volgens de testmethodes worden uitgevoerd zoals beschreven in EN 1026/ EN 12153 (luchtdichtheid ramen en deuren/ vliesgevels) en EN 1027/ EN 12155 (waterdichtheid ramen en deuren/vliesgevels), die ook door de gevelindustrie gehanteerd worden bij het bepalen van de prestaties die met de diverse profielsystemen te behalen zijn, zijn de resultaten één op één vergelijkbaar. Daardoor kan dus ook vastgesteld worden of de gevelelementen voldoen aan de gestelde eisen en aan de prestaties die met het gevelsysteem te behalen zijn.

Onafhankelijk

SKG-IKOB voert deze beproevingen uit met de mensen en middelen vanuit haar geaccrediteerd testlaboratorium waardoor voor de diverse beproevingen de onafhankelijkheid en onpartijdigheid gegarandeerd en gewaarborgd is. Door continu te blijven ontwikkelen, weet SKG-IKOB de top van keuringsinstituten te blijven aanvoeren.

SKG-IKOB heeft meer dan 50 jaar ervaring als keuringsinstituut en testlaboratorium voor bouw- en veiligheidsproducten. Opgericht door de industrie zelf om de prestaties en de veiligheid van producten en diensten voor de bouw- en vastgoedsector duurzaam op onafhankelijke en onpartijdige wijze te waarborgen.  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details