Platform over gevels, glas & daken
Geknor op de bedrijfsvloer 
Mr. Bettina Hertstein www.bouwrechtbedrijf.nl

Geknor op de bedrijfsvloer 

(Ver)bouwen betekent voor opdrachtgevers veelal het met hoge verwachtingen uitkijken naar het ‘gedroomde’ eindresultaat. Voor opdrachtnemers in de bouw is het vaak, naast een strakke planning, ook een passie om iets moois neer te zetten. De oplevering wordt meestal gezamenlijk groots gevierd. Jaren nadat de feestslingers van het opleverfeestje waren opgeborgen, bleken er, naar de mening van opdrachtgever, gebreken aan zijn bedrijfs-hallen. Juridische vervaltermijnen verhoogden zijn stemming bepaald niet.

Opdrachtgever heeft zijn aannemer opdracht gegeven voor het realiseren van een nieuwe bedrijfshal op een bestaande betonnen vloer van een voormalige varkensstal en voor het verwijderen en vervangen van de dakbedekking van een bestaande bedrijfshal. De aannemingsovereenkomst is gesloten met toepassing van de Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AVA 1992). 

Geen vuiltje aan de lucht totdat enkele jaren na de oplevering opdrachtgever stelt dat er sprake is van scheuren aan de betonnen vloer van de nieuwe bedrijfshal en van lekkages aan de daken van de beide bedrijfshallen. Aannemer veegt de vloer aan met de door opdrachtgever gestelde scheuren. Het verwijt van opdrachtgever dat hij met zwaar materieel over die vloer is gereden, betwist hij. Bovendien zouden de scheuren kunnen zijn veroorzaakt door de door opdrachtgever gecontracteerde sloper van de oude varkensstal. Volgens opdrachtgever is met betrekking tot de staal- en dakconstructie zelfs sprake van een ernstig gebrek. Verder aanmodderen met welles-nietes-argumenten lijkt geen optie die gaat leiden tot een oplossing. Het scheidsgerecht van de Raad (van Arbitrage in bouwgeschillen) moet er aan te pas komen om het gegrom van partijen te toetsen aan de juridische regels en de afspraken uit hun overeenkomst.

Aan arbiter is de schone taak om te wroeten in de beweringen en betwistingen van partijen. Allereerst buigt hij zich, aan de hand van feiten en omstandigheden, over de opleverdatum van het werk. Hij stelt vast dat het werk als opgeleverd geldt eind 2016. De AVA kennen een onderhoudstermijn van 30 dagen. Dat betekent dat die tot uiterlijk 31 januari 2017 duurde. Daarna is de aannemer aan te spreken voor ‘gewone’ verborgen gebreken gedurende een termijn van vijf jaar. Voor ernstige gebreken die de (hechtheid van de) constructie aantasten, geldt een termijn van tien jaar. Het geschil is door opdrachtgever aanhangig gemaakt bij de Raad op 9 september 2022, dus ruim na de vervaltermijn van vijf jaar maar wel binnen de tien jaar. 

Ter zake de scheuren in de vloer staat tussen partijen vast dat de varkensstal door een derde in opdracht van opdrachtgever is gesloopt. Nu opdrachtgever zijn stelling dat de scheuren zijn veroorzaakt door aannemer niet heeft onderbouwd, is niet vast komen te staan dat ze door aannemer zijn veroorzaakt. Arbiter wijst de vorderingen van opdrachtgever op dit punt af.  

Volgens opdrachtgever is met betrekking tot de vervorming van de staalconstructie en de lekkage aan de dakconstructie sprake van een ernstig gebrek. Aannemer beroept zich op de vervaltermijn van vijf jaar voor verborgen gebreken. Van een ernstig gebrek is naar zijn mening geen sprake. Om dat te kunnen beoordelen, bezichtigt arbiter de beide bedrijfshallen. Ter zake de vervorming staat tussen partijen vast dat het schoonverband achter de onderslagbalk niet overal goed op spanning is gebracht. Ter zake de lekkage heeft arbiter geen lekkagesporen waargenomen. Hij stelt vast dat in beide gebouwen de nokstukken niet goed op elkaar aansluiten waardoor de nok niet waterdicht kan zijn. Hij komt tot het oordeel dat de hechtheid van de bedrijfshallen of van een essentieel onderdeel daarvan niet in gevaar gebracht wordt waardoor geen sprake is van een ernstig gebrek. Daarom verklaart arbiter op dit punt de vorderingen van opdrachtgever niet-ontvankelijk. Tijd voor snurken is er niet bij als het gaat om vervaltermijnen. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen worden deze doorbroken. 

Bouwen met metalen ramen- en gevelelementen? U hoeft zich niet eerst in modder te wentelen om u goed te voelen. De leden van de VMRG staan voor u klaar en ontvangen u graag.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details