Platform over gevels, glas & daken
Geen actieve herinnering aan
Mr. Bettina Hertstein

Geen actieve herinnering aan

Soms lopen zaken anders dan verwacht. Meestal wordt dan bedoeld dat iets niet goed verlopen is. In zulke zaken is het dan wel prettig als partijen zich de overeengekomen afspraken herinneren en met een beetje wijsheid er voor hebben gezorgd dat deze zwart op wit zijn vastgelegd. Aan het geheugen van de opdrachtgever en de (hoofd)aannemer schortte het niet. Het was de onderaannemer die een roestig geheugen had. Misschien niet geheel toevallig dat juist bij hem de door de opdrachtgever gestelde gebreken lagen.

De hoofdaannemer is gecontracteerd door de opdrachtgever om diens woonhuis te verbouwen. Onderdeel van de overeenkomst is het vervangen van de oude stalen gevelelementen (deuren en ramen met kozijnen) door nieuwe stalen gevelelementen. Dit onderdeel, wordt uitgevoerd door de door hoofdaannemer gecontracteerde onderaannemer. 

Niemand was de startdatum vergeten en ook werd er tijdig opgeleverd. Echter bij de oplevering – evenals een maand later na ‘herkansing’ van de onderaannemer – ziet opdrachtgever aan de kozijnen (nog steeds) roestplekken. Wanneer na hernieuwd herstel, een jaar later weer roestplekken door de opdrachtgever zijn geconstateerd, stelt de hoofdaannemer zijn onderaannemer aansprakelijk en vraagt hij hem om een nieuw plan van aanpak. Volgens de opdrachtgever is de enige juiste herstelmethode om de gevelelementen te verwijderen, ze elders volgens de voorgeschreven wijze te behandelen en daarna terug te plaatsen. De hoofdaannemer informeert zijn onderaannemer hierover en zegt daarbij dat de kosten voor diens rekening moeten komen. De onderaannemer schakelt uiteindelijk een onder-onderaannemer in om (nogmaals) plaatselijk herstel te plegen. Wederom zonder het gewenste resultaat want niet alleen is daarna roestvorming vastgesteld op een aantal (nieuwe) plaatsen maar ook op de plaatselijk herstelde gevelelementen. Een nieuw plan van de onderaannemer blijft daarna uit. De onderaannemer en zijn onder-onderaannemer betwisten iedere verdere aansprakelijkheid voor vermeende gebreken. 

Op verzoek van de opdrachtgever is, na eerder onderzoek door SKG-IKOB, door het COT onderzoek verricht onder meer door uitvoering van een indicatieve zuurtest (bruistest) met een zoutzuuroplossing. Conclusie COT: er is geen zinklaag aangebracht op de stalen gevelelementen voordat deze geschilderd zijn. Daarop heeft de hoofdaannemer de onderaannemer aansprakelijk gesteld voor het ontbreken van een zinklaag en hem gesommeerd de gevelelementen binnen drie maanden te vervangen. Onderaannemer heeft dit geweigerd.

Zes jaar na de oplevering treffen partijen elkaar voor de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen. De onderaannemer stelt per brief voorafgaand aan de zitting dat hij zich niet herinnert dat er een exemplaar van de onderaannemingsovereenkomst met de hoofdaannemer is ondertekend. De hoofdaannemer wijst erop dat beiden de overeenkomst hebben ondertekend, dat beiden er uitvoering aan hebben gegeven en dat onderaannemer er zelfs in zijn facturen naar verwijst. De Raad oordeelt in de (hoofd)zaak tussen de opdrachtgever en de hoofdaannemer en in de zaak (in de vrijwaring) tussen hoofdaannemer en zijn onderaannemer. De hoofdaannemer vordert de onderaannemer te veroordelen tot al datgene waartoe hij in zijn relatie met zijn opdrachtgever zal worden veroordeeld. De opdrachtgever vordert de hoofdaannemer te veroordelen tot het kosteloos doen vervangen (door een derde partij aangesloten bij VMRG) van alle geplaatste stalen gevelelementen door nieuwe identieke deugdelijke stalen verzinkte en gecoate gevelelementen van het merk Janisol Arte. Ook vordert hij betaling van de gevolgschade en de kosten voor de deskundigen. De hoofdaannemer verweert zich door te stellen dat hij niet te kort geschoten is in de nakoming van de overeenkomst met zijn opdrachtgever omdat hij de onderaannemer heeft opgedragen de gevelelementen te verzinken. Arbiters overwegen dat, ondanks het feit dat er sprake is van een verborgen gebrek dat zonder destructief onderzoek niet te zien was bij de oplevering, de hoofdaannemer in beginsel aansprakelijk is voor verborgen gebreken. Wat arbiters de hoofdaannemer ook kwalijk nemen is dat hij jarenlang geen definitief herstel heeft bewerkstelligd en dat hij daarmee de ernst van de zaak heeft onderschat, waardoor opdrachtgever genoodzaakt was om zelf door derden onderzoek te laten doen. Hoofdaannemer wordt veroordeeld tot het herstel, de gevolgschadebetaling en de onderzoekskosten overeenkomstig door opdrachtgever is gevorderd. De verweren van de onderaannemer in de vrijwaringszaak mogen niet baten. Vaststaat dat hij de overeengekomen zinklaag vergeten is aan te brengen, althans niet heeft aangebracht. Op grond van het voorgaande wordt de onderaannemer veroordeeld tot hetgeen waartoe de hoofdaannemer jegens de opdrachtgever wordt veroordeeld. 

Een zaak die geen van de betrokken partijen snel zal vergeten. Geheugensteuntje: voor deugdelijke stalen gevelelementen weet u dus dat u bij de leden van de VMRG moet zijn!  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details