Platform over gevels, glas & daken
FAC maakt zich klaar voor aluminium constructie 4.0

FAC maakt zich klaar voor aluminium constructie 4.0

Meer dan 130 personen hadden zich ingeschreven voor de Partner Meeting van de Federatie Aluminium Constructeurs (FAC) die op 8 oktober plaatsvond in de Faculty Club te Leuven. Deze jaarlijkse bijeenkomst is voor de FAC-leden en partners dé gelegenheid bij uitstek om terug te blikken op de activiteiten en realisaties van het voorbije jaar en te brainstormen over de toekomst.

FAC profileert zich als een vereniging die een nauwe samenwerking tussen aluminium constructeurs (leden) en toeleveringsbedrijven in de sector (partners) tot stand brengt en zo een optimaal comfort voor de eindgebruiker nastreeft. FAC is actief op vijf domeinen: kwaliteit en technologie, binding en netwerken, kennisoverdracht en opleidingen, markt en communicatie, toekomst en innovatie

Op het vlak van kwaliteit en technologie onderhoudt FAC nauwe contacten met experten van diverse werkdomeinen en zit ze mee aan tafel bij meerdere normeringswerkgroepen en sector-gebonden overlegorganen. Dit levert een waardevolle bijdrage aan de tweejaarlijkse publicatie van het FAC-kwaliteitshandboek dat de geldende normeringen, voorschriften en adviezen bundelt en de basis vormt voor het toekennen van het FAC-kwaliteitskeurmerk. Het keurmerk houdt talrijke voordelen in: het biedt een objectieve toetsing van het kwaliteitsniveau van de geleverde producten, is een richtsnoer voor architecten en leveranciers en bezorgt FAC-bedrijven een versterkte marktpositie. De toekenning van het keurmerk gebeurt na een audit op de werkvloer en de werf van de keurmerkkandidaat; en een analyse van de resultaten en eventuele bijsturing door de onafhankelijke keuringsinstanties en FAC.

Thierry Geerts is de auteur van het boek ‘Digitalis. Hoe we onze wereld kunnen heruitvinden’, een krachtig pleidooi om in deze tijden van digitalisering de vooruitgang te omarmen.

 

Het keurmerk geniet een stijgende bekendheid in de sector en wordt in meer en meer lastenboeken voorgeschreven.

Van het FAC-kwaliteitshandboek zijn tot op heden meer dan 2.000 exemplaren in omloop. De vierde herziene Nederlandstalige uitgave zal beschikbaar zijn tegen de Polyclose vakbeurs die op 15,16 en 17 januari 2020 plaatsvindt in Flanders Expo te Gent. De Franstalige editie is gepland voor later in 2020.

Binding en netwerken vormen het tweede actieterrein van FAC.  Door de organisatie van thema-avonden, bedrijfsbezoeken en opleidingen creëert FAC voor haar leden en partners talrijke mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.  Daarnaast is het bestuur van FAC beschikbaar om te antwoorden op vragen en advies te verstrekken.  Op die manier houdt de Federatie voeling met wat er bij de aangesloten bedrijven leeft. Tijdens de tweejaarlijkse assistentiebezoeken bij de leden en de bestuursvergaderingen wordt gepolst naar feedback op de werking van FAC. De recentste evaluatie van FAC door haar leden leverde mooie resultaten op, met hoge waarderingscijfers voor het kwaliteitshandboek, de opleidingen, infosessies, … Deze appreciatie uit zich de afgelopen jaren in het stijgende aantal aangesloten bedrijven.

FAC zet zich eveneens in voor kennis- en informatieoverdracht door onderzoek, publicaties en de organisatie van infosessies, bedrijfsbezoeken, cursussen en workshops. Met in het totaal 540 inschrijvingen en 395 unieke deelnemers uit 121 bedrijven en organisaties konden de diverse FAC-activiteiten in 2019 op heel wat bijval rekenen.  Er is bij de aangesloten bedrijven met name grote belangstelling voor opleidingen en vorming, wat voortvloeit uit de krappe arbeidsmarkt en de moeizame zoektocht naar geschikt personeel. Daarom zorgt FAC, samen met andere organisaties en specialisten, voor de ontwikkeling en verspreiding van up-to-date kennis en vaardigheden voor de studie, productie en plaatsing van aluminium schrijnwerk en gevelelementen.

De promotie van aluminium schrijnwerk met het oog op duurzaamheid en circulariteit van gebouwen behoort eveneens tot de kerntaken van FAC. De communicatie rond het FAC-keurmerk, dat garant staat voor hoogstaande kwaliteit, wordt hierbij als speerpunt gehanteerd.

In het tijdperk van de vierde industriële revolutie, gekenmerkt door artificiële intelligentie, machine learning en robotisering, moet ook de aluminium schrijnwerk sector mee evolueren.  FAC wil in dit verhaal de uitdaging aangaan om samen met haar leden en partners een innovatievoortrekkersrol in de sector op te nemen. Projecten en werkgroepen die worden overwogen, hebben betrekking op BIM, duurzaamheid, cradle-to-cradle, recyclage en circulariteit, LCA, Totem Database, ketenbeheer, IoT, gebruik van sensoren in gevels, domotica, internettechnologie, virtuele gevels, nieuwe productietechnieken,
automatisering en digital manufacturing.

Door de samenwerking tussen haar leden en partners (toeleveringsbedrijven in de sector) aan te moedigen, wil FAC bijdragen aan een optimaal resultaat voor de eindgebruiker.

 

Op weg naar aluminium constructie 4.0

Dat bedrijven zich in de huidige super geconnecteerde wereld moeten heruitvinden om succesvol te blijven, was ook het pleidooi van Thierry Geerts, Country Director van Google Belgium en gastspreker op de FAC Partner Meeting. De digitalisering en toepassing van artificiële intelligentie zorgen ervoor dat ieder van ons toegang heeft tot gepersonaliseerde producten en diensten tegen lage prijzen. Spotify, Wase, Uber, … zijn echter geen gadgets maar voorbeelden van nieuwe business modellen die onze maatschappij fundamenteel veranderen. In deze vierde industriële revolutie staan mens en kennis centraal. Bedrijfsleiders moeten deze omwenteling begrijpen om een visie te ontwikkelen over hoe hun eigen onderneming in deze context kan evolueren. Het heruitvinden van onze bedrijven is voor alle sectoren (bank, energie, media, …) een must, zo stelde Thierry Geerts.  Voor de aluminium schrijnwerk sector kan het zich heruitvinden op diverse manieren worden ingevuld. In het atelier kunnen smart data solutions zorgen voor een digitale koppeling van alle productiefases, een snellere detectie van problemen en aanzienlijke verbetering van de productietijd opleveren. Dankzij cloud computing kunnen plaatsers op de werf live online ondersteuning van hun technische specialisten krijgen. Bedrijven kunnen ook inzetten op een innovatief productengamma en inspelen op nieuwe woon- en stadsurbanisatietrends (cohousing, compact wonen, smart cities, ..).  Op het vlak van marketing stellen online tools en platformen bedrijven in staat om hun potentiële klanten sneller en efficiënter te bereiken. Ten slotte moeten bedrijven hun manier van werken en cultuur organiseren als ‘communities of connected people’, wat aansluit bij de dagdagelijkse leefwereld van hun werknemers in deze 21ste eeuw.    

Een sector in groei

Als de aluminium constructiebedrijven erin slagen om concreet invulling te geven aan de uitdagingen van de vierde industriële revolutie, gaan ze beslist een mooie toekomst tegemoet. De sector in Vlaanderen kende de afgelopen jaren immers een gestage groei. Dit blijkt uit de resultaten van de zevende
benchmark die het marketingbureau Essencia in opdracht van FAC uitvoerde en waaraan 40  Vlaamse aluminium constructeurs (waar-onder 20 FAC-leden) deelnamen. Op jaarbasis zien de respondenten hun gemiddelde omzet over de jaren heen stijgen. De meeste deelnemers zijn kleine tot middelgrote bedrijven met een omzet tot € 10 miljoen. Meer dan de helft zag zijn omzet in 2018 met meer dan 5% toenemen. Die omzet wordt voornamelijk gerealiseerd in Vlaanderen (76%) en drie op vier projecten zijn nieuwbouwprojecten. De respondenten zien de toekomst op het vlak van marges en concurrentie positiever
tegemoet dan tijdens de vorige bevraging van 2017. Dit zal onder meer te maken hebben met de orderboekjes, die voor twee derden van de respondenten voor minstens een half jaar gevuld zijn.  Dit heeft op zijn beurt een impact op de gemiddelde levertermijn die voor 2 op 3 respondenten minstens drie maanden bedraagt tussen de opdracht en de start van de montage. Wanneer de constructeurs wordt gevraagd op basis waarvan zij hun leveranciers kiezen, vermelden ze betrouwbaarheid en kwaliteit als voornaamste criteria. Constructeurs lijken overigens steeds trouwer te zijn aan één systeemleverancier.  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details