Platform over gevels, glas & daken
FAC investeert in opleidingen

FAC investeert in opleidingen

In Vlaanderen vertegenwoordigt aluminium schrijnwerk (naast hout, PVC en staal) ruim meer dan de helft van het totale buitenschrijnwerk. De goed gevulde projectenlijst van de aluminium schrijnwerk en -gevelbouwbedrijven maken de vraag naar geschoold personeel daarom bijzonder groot. Maar daar knelt het schoentje. Vrijwel alle bedrijven krijgen één of meerdere vacatures voor hun atelier of plaatsingsdienst niet ingevuld.

Als onderdeel van haar missie, spant de Federatie Aluminium Constructeurs (FAC) zich in om haar leden op dit vlak te ondersteunen en zet ze haar schouders onder opleiding en vorming van talent voor en in de sector.  Mark Vorsselmans, de voorzitter van FAC, en Rita Sprangers, opleidingsverantwoordelijke van FAC, lichtten de diverse initiatieven van de Federatie toe.   

Hoe komt het eigenlijk dat aluminium schrijnwerk en -gevelbouwbedrijven moeite hebben om geschoold personeel te vinden?

Mark Vorsselmans: “Onze bedrijven zijn duurzame, toekomstgerichte bedrijven. We zijn betrokken bij prachtige bouwprojecten. Het is een boeiende, groeiende sector. Laat dat duidelijk zijn. En net zoals andere bedrijven die nood hebben aan goed technisch geschoold talent, willen wij ook graag vissen in de vijver van de pas afgestudeerden. Maar dat is voor onze sector moeilijk aangezien aluminium schrijnwerk niet of heel miniem aan bod komt in de secondaire en beroepsopleiding ‘buitenschrijnwerk’.

De afgelopen jaren heeft FAC daarom, samen met een aantal andere organisaties, dit probleem onder de aandacht gebracht van het ministerie van Onderwijs en ervoor gepleit om aluminium op te nemen in de leerplannen van de opleiding Buitenschrijnwerk in het middelbaar onderwijs. We vonden een luisterend oor. Er ligt nu een plan op tafel waarvan we vurig hopen dat het zo snel mogelijk zal worden uitgevoerd.”

Wat houdt het plan in ?

Mark Vorsselmans: “De eerste stap bestaat erin om, in het kader van de komende onderwijshervorming, duaal leren in aluminium schrijnwerk mogelijk te maken, wat betekent dat de leerlingen tijdens hun studies deeltijds op de werkvloer ervaring kunnen opdoen, en zo de smaak voor de sector te pakken krijgen. Vervolgens zullen leerlingen vanaf 2025 in het zevende jaar een volwaardige keuze tussen één van de verschillende schrijnwerkmaterialen kunnen maken, en zich dus ook volledig op aluminium kunnen toespitsen. Ten slotte is het de bedoeling om leerlingen al van in de derde graad van het secondair onderwijs te laten kennis maken met aluminium zodat ze voor hun zevende specialisatiejaar een beter gefundeerde en gerichte keuze kunnen maken. Dankzij dit plan hopen we goed opgeleide jonge vakmensen te kunnen aanspreken om in onze bedrijven aan de slag te gaan.”

Voorstelling van de praktijkopleiding Aluminium Schrijnwerk voor werkzoekenden die drie FAC-leden in samenwerking met de VDAB en het VITO in Hoogstraten zullen organiseren.

 

FAC organiseert ook al meerdere jaren met succes cursussen voor de bestaande werknemers van haar leden.

Rita Sprangers: “Aluminium schrijnwerk vergt een grondige kennis en deskundigheid, zeker als het om bijzondere vliesgevels of façades met veel glas gaat. Bovendien moet onze sector zich permanent heruitvinden om te voldoen aan duurzaamheids- en circulariteitscriteria, veranderende normeringen, enz. Sterk theoretisch onderlegde medewerkers zijn daarom geen overbodige luxe. Om hierop in te spelen ging FAC al meer dan tien jaar geleden van start met de cursus Geveltechniek, die bestaat uit een basis- en een vervolmakingscursus. De opleiding richt zich tot technische leidinggevenden en medewerkers, studiebureaus, maar ook tot architecten. Vorig jaar organiseerden we, voor de zesde maal, de basiscursus die zich toespitst op bouwfysica, constructie en statica, materiaal. In januari namen 22 deelnemers, na het voltooien van het hele traject, inclusief examens, hun diploma in ontvangst. Dit jaar vinden de drie sessies van de vervolmakingscursus plaats. Deze zijn opgevat als practica waarin dieper wordt ingegaan op de drie thema’s van de basiscursus.”

FAC organiseert naast de theoretische cursussen ook praktijkgerichte workshops.

Rita Sprangers: “Met onze workshops richten we ons in eerste instantie tot de plaatsers, werfleiders en ploegbazen in onze bedrijven. In kleine groepen kunnen de deelnemers kennismaken en oefenen met verschillende materialen, producten en technieken. Vorig jaar was er een workshop over het regelen van beslag van ramen, schuiframen en deuren, en over het spieën van glas. Het is de bedoeling dat we een aantal workshops tweejaarlijks herhalen. Lucht- en waterdichtheid, en verlijmen zijn thema’s waarvoor veel interesse bestaat en voor deze cyclus in aanmerking komen.”

FAC wil via een specifieke opleiding ook werkzoekenden warm maken voor een job in de sector.

Mark Vorsselmans: “Vorig jaar zijn we inderdaad, in samenwerking met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) en het Scheppersinstituut te Wetteren, gestart met de praktijkcursus ‘Productie Aluminium schrijnwerk’. De cursisten volgden een aantal weken praktijklessen en konden daarna ervaring opdoen in de werkplaats van een aluminiumconstructiebedrijf.

Dit jaar wilden we de cursus herhalen in een andere regio en zijn we samen met de VDAB en VITO Hoogstraten in zee gegaan. Van de veertigtal geïnteresseerden die de twee infosessies hebben bijgewoond, werden een tiental kandidaten geselecteerd voor de cursus van drie weken en de aansluitende stage bij verschillende bedrijven in de buurt. Door de coronacrisis moesten we de start van de cursus, die voorzien was in de paasperiode, uitstellen. Maar alle voorbereidingen zijn getroffen om uit de startblokken te schieten als dit achter de rug is.”

FAC heeft dit jaar ook een aantal online cursussen op het programma staan.

Rita Sprangers: “Door de corona-epidemie hebben we onze klascursussen en praktijkworkshops op pauze moeten plaatsen. Toch wilden we geen leegte laten en besloten we om een aantal belangrijke, actuele thema’s tijdens online cursussen te behandelen. Zo is er een cursus voorzien over de belangrijkste normen voor constructeurs (offertedienst, studie en werkvoorbereiding, productie, projectleiding). Een tweede online cursus focust zich op FPC (Factory Production Control) en het nut ervan, en zal concrete tips aanreiken voor het opmaken van een eigen FPC-document op basis van de FAC FPC-template. Ten slotte vormde de coronacrisis ook het onderwerp van een webinar, die we in samenwerking met het advocatenbureau Eeckhout-Ottevaere organiseerden, en waarin meester Ann Eeckhout de invloed van de lockdown op de aannemingsovereenkomsten vanuit een juridisch standpunt toelichtte.”

Zoals u ziet, willen wij als Federatie, onze leden, ook in moeilijke tijden, zoveel mogelijk blijven ondersteunen. We doen dit graag via klascursussen en workshops die regelmatig veel van onze leden samenbrengen, wat bijdraagt tot waardevolle netwerking en uitwisselingen. Maar de online cursussen zijn voor de toekomst zeker ook een blijver.  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details