De gebundelde inzet van de sector voor een kwalitatieve oppervlaktebehandeling van aluminium is cruciaal in het kader van de Europese klimaatdoelstellingen, zo stelde Ivo Vermeeren.

04:02
13-12-2019

Esthetisch en duurzaam aluminium dankzij zorgvuldige oppervlaktebehandeling

Naar aanleiding van vragen over oppervlaktebehandeling van aluminium, organiseerde de Federatie Aluminium Constructeurs (FAC) op 11 september een thema-avond met meer dan 110 deelnemers. Enkele experten gaven toelichting over oppervlaktebehandelingsaspecten, die voor de aluminium constructeurs relevant zijn. Ook gerecycled aluminium kwam aan bod.

Promotors van duurzame kwaliteitsaluminium

Ivo Vermeeren, voorzitter van Qualubel en bestuurder van ESTAL, schetste de organisaties die zich inzetten voor kwalitatieve oppervlaktebehandeling. De vzw Qualubel is in België de algemene licentiehouder van de internationale kwaliteitslabels Qualicoat (voor poederlakken) en Qualanod (voor anodiseren). Deze labels worden toegekend aan de poedercoating- en anodisatiebedrijven die aantonen dat ze oppervlaktebehandelingen afleveren volgens specifieke kwaliteitsrichtlijnen inzake installaties, processen, materialen, procedés en eindproducten. Qualubel is één van de 24 leden van ESTAL, de ‘European association for Surface Treatment’, die naast het behartigen van de belangen van haar leden op internationaal niveau, actief meezoekt naar oplossingen voor technische, economische en ecologische issues aangaande de productie en het gebruik van gecoat of geanodiseerd aluminium, en de kennisuitwisseling tussen haar leden wil stimuleren. ESTAL is sinds 2015 een onderdeel van de European Aluminium association (EA)  en maakt zo de aluminium waardeketen binnen EA compleet. EA promoot op haar beurt aluminium als een innovatief, duurzaam en eersteklasmateriaal dat zal bijdragen tot de doelstelling van de Europese Commissie om tegen 2050 van Europa het eerste klimaat-neutrale continent ter wereld te maken. EA stelt niet alleen een drastische CO2-emissiereductie (tot 70%) van de primaire productie in het vooruitzicht, ze voorspelt ook een toename van gerecycled aluminium, dat in 2050 voor quasi een gelijk deel als primair aluminium aan de Europese vraag zou voldoen. “Dat een kwalitatieve oppervlaktebehandeling in dit verhaal essentieel is, hoeft geen verder betoog,” zo stelde Ivo Vermeeren.

Na de vier boeiende uitzettingen en het dankwoord van FAC-bestuurslid Joris Verschueren, sloot FAC de thema-avond af met een netwerkmoment.

 

Poedercoating zonder zorgen

Vervolgens zoomde de spreker in op een aantal aandachtspunten inzake poedercoating. Voor architecturale toepassingen is het belangrijk om bij de keuze van de poederklasse voldoende rekening te houden met de blootstelling aan de zon en de geografische ligging van het gebouw.

Hoewel klasse 1 doorgaans volstaat in Europa (versus klasse 3 in Dubai), is klasse 2 aangewezen voor de populaire donkere poeders, die sneller warm worden en onderhevig zijn aan verkleuring. De klimaatopwarming in Europa zal overigens steeds meer vergen van de poeders.  Men moet opletten als men aluminium van een bepaalde RAL-kleur bij verschillende fabrikanten bestelt. Iedere fabrikant heeft immers zijn eigen Ral-definiëring; daarom is het opgeven van de poedercodes een must om kleurafwijkingen te vermijden. Voor gebouwen in bijzonder agressieve milieus (kuststreek, industriegebied, …) ontwikkelde Qualicoat, op basis van een eerder initiatief in Frankrijk, het Seaside-label dat extra eisen oplegt aan het coatingsysteem.

Over het aangekondigde verbod van het gebruik van Chroom VI (eerst in 2014, daarna in 2017) heeft de Europese Commissie nog altijd geen beslissing genomen. Ondertussen bestaan er wel betrouwbare alternatieven en zijn de procesparameters veel strikter geworden.Ten slotte waarschuwde Ivo Vermeeren voor de oorzaken van mogelijke lakproblemen zoals persluizen, extrusielijnen, het gebruik van slechte olie en vetten, afwezige afwateringsgaten en wolkvorming in metallic kleuren. Na het plaatsen van het aluminium, is een goed onderhoud, zoals uitvoerig uitgelegd in het FAC-kwaliteitsboek, essentieel voor de levensduur van het materiaal. De spreker gaf het advies om bij de oplevering reinigingsvoorschriften te laten tekenen voor ontvangst en de reinigingsbeurten te laten noteren.

Avantgarde in anodisatie

Remco Baartmans, CEO van het Nederlandse Alumet, lichtte de activiteiten van zijn anodisatiebedrijf toe. Alumet, opgericht in 1967, legt zich de afgelopen tien jaar toe op geanodiseerde gevelproducten en focust de laatste jaren ook op kleur. Anodisatie is een elektromechanisch proces dat in vijf stappen verloopt: mechanische voorbehandeling; chemische voorbehandeling, anodisatie, kleuring en sealing. In tegenstelling tot de brede waaier aan kleuren bij het poederlakken, is de keuze bij anodisatie beperkter. Alumet biedt momenteel een pallet van 24 kleuren aan en zal dit binnenkort met 8 kleuren uitbreiden.

Anodisatie behoudt het natuurlijke karakter van aluminium, biedt een zeer sterke, langdurige bescherming en heeft weinig onderhoud nodig. Geanodiseerd aluminium is ook perfect recycleerbaar en het aanbrengen van een nieuwe kleur is mogelijk. Voor plaatmateriaal is het belangrijk om met één enkele kwaliteit te werken, zo stelde de spreker. Dan is het voor de anodiseur gemakkelijker om één enkele kleur voor het gebouw te maken. Voor profielen (6060 – 6063 legering) waarbij de aankopen vaak bij verschillende leveranciers gebeuren en de verschillen groot kunnen zijn, is het bekomen van één enkele kleur moeilijker. Deze problematiek zal door het stijgende gebruik van gerecycled aluminium nog toenemen. De vraag naar glans is dan weer een duidelijke trend. Een paar jaar geleden ontwikkelde Alumet de nieuwe techniek, Panelox, een dubbel geanodiseerd paneel van één of twee kleuren en een speciale design. Panelox biedt een speelse, esthetische aanblik en zal onder meer in prestigieuze projecten zoals het ‘Across the Ages’ museum in Oman en de Bright woontoren in Rotterdam worden toegepast. Remco Baartmans besloot zijn uiteenzetting met de aankondiging dat Alumet tegen april 2020 een nieuwe fabriek en lijn in gebruik zal nemen, waar het zich zal toeleggen op chemische verheldering en nieuwe kleuren.

Strijd tegen corrosie

Kris Deferme, Bestuurder van de vzw VOM en Key Accountmanager van Galva Power, zoomde in op het juiste coatingsysteem op (verzinkt) staal als eerste stap in de richting van corrosiebestrijding en duurzaam lakwerk. Aspecten die hierbij moeten worden in acht genomen, zijn de corrosieklasse, de verwachte levensduur, eigenschappen zoals anti-graffiti, de kathodische bescherming, de voorbehandeling, de organische laag, constructievoorzorgen en het onderhoud. De keuzes die voor elk van deze aspecten worden gemaakt, zullen bepalend zijn voor een kwalitatief eindresultaat.

Qualisteelcoat is een internationaal kwaliteitslabel voor het coaten van staal met organische coatings, dat als instrument in het leven werd geroepen om afnemers van staalbescherming in staat te stellen het lakwerk van hun toeleveranciers te beoordelen op basis van dezelfde kwaliteitseisen in heel Europa. De vereisten van Qualisteelcoat gaan verder dan corrosiebescherming en omvatten ook eisen inzake mechanische eigenschappen, weersbestendigheid en decoratief uiterlijk. De Belgische Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van materialen VOM bewaakt als Qualisteelcoat licentiehouder voor België mede de inhoud van de technische specificaties. België telt momenteel acht Qualisteelcoat labelhouders.

Gerecycled aluminium: een zaak van de hele bedrijfskolom

Aluminium is 100% recycleerbaar. In de aluminium raam- en gevelconstructiesector wordt aluminiumschroot niet ‘gedowncycled’ zoals in bepaalde andere sectoren. Het gerecyclede aluminium moet dezelfde kwaliteit hebben als het primaire materiaal. Het is een uitdaging die de hele bedrijfskolom aanbelangt, zo stelde Ivo Vermeeren in zijn tweede uiteenzetting.

Oppervlaktebehandelaars worden immers met twee zorgwekkende bevindingen geconfronteerd. Enerzijds zorgt de aanwezigheid van koper en zink, en de verhouding ertussen, voor filiforme corrosie. Het extra chemisch afbeitsen van de poedercoating is echter een weinig milieuvriendelijke oplossing, werkt productievertragend en is bijgevolg duur. Daarnaast heeft een uitgebreide studie bij bepaalde Qualicoat-testen aangetoond dat sommige coatings geen goed resultaat opleveren bij secondair aluminium.

Om een antwoord te vinden op deze uitdagingen richtte ESTAL een trans-Europese werkgroep op met als doel een gezamenlijke studie ter zake uit te voeren door de bundeling van de kennis en studies in verschillende landen. Met deze studie beoogt ESTAL een evenwicht tussen wat technisch en bedrijfseconomisch haalbaar is voor extrusie en wat kan voor de oppervlaktebehandelaars. De eerste resultaten werden voorgesteld op het ESTAL Congres dat van 18 tot 21 september plaatsvond te Istanbul. We kijken uit naar de volgende stappen in dit verband.

Tekst: Fac
Beeld: Fac

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Projectinfo

Uitbouw villa | De Kempen

Toen de eigenaar van een grote villa meer lichtinval in zijn woonkamer en een beter contact met zijn achterliggende tuin wenste, stelden de architecten een ultra-lichte uitbouw voor.  De minimalistische design stelde het constructiebedrijf FMPplus die het schrijnwerk voor zijn rekening nam voor meerdere uitdagingen. Vooreerst gebeurde de opmeting toen enkel de fundering er lag en werd de rest volledig op plan uitgetekend. De configuratie van het buitenschrijnwerk vergde ook een sterk staaltje vakmanschap. Het enorme glasvlak aan de rechterzijde (dubbele HR beglazing 7,3 x 3 m) moest door middel van een glashoek gekoppeld worden aan een schuifraam waarvan het middenprofiel  een aanzichtbreedte  van amper 20 mm heeft. Het schuifraam sluit op zijn beurt aan bij de volgende hoek die tevens mee openschuift en de linkerzijde koppelt. Zo kan er aan de linkerzijde twee derden van de uitbouw opengezet worden en aan de voorzijde de helft van de oppervlakte (het hoekprofiel schuift mee open).  Enkel de profielen met een functie zijn zichtbaar.

Een glasvlak van 7,3 m plaatsen, met een speling van 1mm aan de binnen -en buitenzijde van het profiel, was een waar huzarenstuk. Overigens mocht bij de plaatsing geen schade aan de aangelegde tuin worden aangebracht.  Deze realisatie die tot in het detail werd uitgekiend, is een streling voor het oog en een pluim voor iedereen die eraan heeft meegewerkt.


Architect: Verhamme + De Vel Architecten bvba

Constructeur: FMPplus, Duffel

Materiaal: Sky Frame


Cambridge Road | Londen

Onder de vlag van VGV Facades UK Ltd. gaf constructiebedrijf Vorsselmans in hartje London mee vorm aan vier torens met in totaal 274 woningen. Het project werd gesteund door investeringen van de ‘Barking Housing Zone’, een initiatief van de burgemeester van Londen om huisvesting betaalbaar te houden.

De torens staan op een gemeenschappelijke plint en liggen vlak naast de spoorlijn en het Barking station. Door de ligging waren er voor het project zeer strikte veiligheidseisen van toepassing– er mocht immers tijdens de bouw niets op het spoor terecht komen.

De montage van gevel en aluminiumschrijnwerk vond plaats tussen augustus 2017 en december 2018. De gevel is gedetailleerd als elementengevel; er waren in het totaal 3640 puzzelstukjes nodig om de vier torens te sluiten. Gemiddeld werden er 20 elementen per dag geproduceerd en gemonteerd. Ieder element werd in de productie beglaasd en sommige elementen werden voorzien van metalen cassettebekleding of golvende staalplaat voor een afwisselend beeld.


Architect: Egret West & Stockwool
Aannemer: NU Living & Swan Housing Group
Constructeur: Vorsselmans, Loenhout


Residentie De Spie | Wingene

Residentie De Spie, gelegen in het centrum van Wingene, omvat 24 tijdloze appartementen. Het project van het architectuurbureau Adins-Vanlooveren wordt gekenmerkt door de ruime terrassen en maximale lichtinval in de keuken via verzonken ramen die constructeur De Jaeghere realiseerde met Schüco profielen AWS70HI en ASS 70 BE VI. De naadloze en verborgen integratie van windvaste doekzonwering (Renson Fixscreen 100 evo SLIM) was van primordiaal belang binnen het ontwerp en de realisatie van dit project. De strakke accenten van het gebouw worden extra in de verf gezet door de uitgewerkte vlakke aluminium beplating tussen de verschillende ramen. De plaatsing vond onder strakke deadline plaats tussen juni en september 2018, met nauwgezette afspraken tussen opdrachtgever en uitvoerende partijen.


Architect: Adins-Vanlooveren
Aannemer: Vuylsteke Eiffage
Constructeur: De Jaeghere, Meulebeke


’t Vier Emmershof | Lokeren

Beeld: Christophe Van Couteren.

 

Dit particuliere project maakt indruk in al zijn eenvoud. Twee opeengestapelde massieve volumes – een samenspel van imposante gesloten wanden in natuursteen en grote glaspartijen – vloeien harmonieus over in de omliggende tuin. De aanpalende vijver geeft het gebouw de aanblik van een eigentijdse waterburcht.

Elk volume heeft zijn eigen functie: de benedenverdieping doet dienst als woning; de bovenverdieping wordt uitgebaat als Bed & Breakfast. Alle ruimtes bieden uitzicht op de prachtige natuur rondom het gebouw. Met zijn strak minimalistisch ontwerp is EX-IT
Architectuur erin geslaagd om rust in het totaalbeeld te brengen zonder het comfort van de bewoners en gasten uit het oog te verliezen.

Constructiebedrijf De Witte Aluminiumconstructies stond in voor het buitenschrijnwerk dat met Schüco profielen werd uitgevoerd. In samenspraak met de architect werd een  doordachte detaillering uitgewerkt en werd de beglazing tot aan de rand van de wanden doorgetrokken. Hierdoor werden visuele belemmeringen vermeden en een open beleving met de bosrijke omgeving verzekerd.


Bouwheer: ‘t Vier Emmershof
Architectuur: EX-IT Architectuur
Buitenschrijnwerk : De Witte Aluminium-constructies, Laarne

Gevelbouw partners