Platform over gevels, glas & daken
Eeuwigdurend circulaire aluminium gevels

Eeuwigdurend circulaire aluminium gevels

Eeuwigdurend hoogwaardige circulaire aluminium gevels mogelijk maken, dat is de missie van het haalbaarheidsonderzoek PerpetuAL. De ambitie is dat dit leidt tot een halvering van CO2 binnen zeven jaar. De VMRG, de brancheorganisatie voor de metalen gevelbouw, krijgt samen met 17 innovatieve partners subsidie door RVO toegekend om dit haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. 

De deelnemende bedrijven vertegenwoordigen de volledige circulaire kringloop van  gevelbouw, onderhoud, urban mining, demontage, hergebruik van geveldelen, inzameling en scheiding, her-smelten en extruderen tot circulair ontworpen gevelsystemen die weer terug de gevel in kunnen. Samen met kennisinstellingen en kennis- en ICT partners hebben alle ambitieuze plannen qua onderzoek en vervolgstappen. VMRG is penvoerder en coördineert samen met Real Capital Sytems dit project. 

Onderdelen onderzoek

Binnen PerpetuAL toetsen de partners diverse circulaire oplossingen op technische en financiële haalbaarheid en impact op klimaat en circulariteit. Belangrijke vragen daarbij: Wat is het effect van een innovatie op andere delen van de kringloop? En kan circulariteit slimmer georganiseerd en ondersteund worden door een ICT platform voor informatie-uitwisseling? Kortom, kringloop optimalisatie door collectieve innovatie. Het onderzoek richt zich op drie onderdelen:

1. Oplossingen om het percentage secundair in de kringloop te verhogen: Als gevolg van de energietransitie komen er de komende decennia immense hoeveelheden gevelmaterialen vrij, die in potentie herbruikbaar zijn. PerpetuAl onderzoekt een systeem dat, door ‘on site’ en/of ‘off site’ demonteren en vervolgstappen in de kringloop, leidt tot een nauwkeurig gedefinieerd herbruikbaar of recycliseerbaar gevelproduct. 

2. Circulaire gevelconcepten: Levensduurverlenging, hergebruik en recycling van nieuwe gevels, voor nieuwbouw of renovatie, wordt mogelijk door toepassing van verschillende innovatieve gevelconcepten. 

3. ICT- infrastructuur voor circulaire processen: het betreft een platform voor het beheer van data voor de gehele levenscyclus van gevels, dat alle schakels in de circulaire keten met elkaar verbindt, en de sector toegang geeft tot Industry 4.0 technologie. Informatie speelt een cruciale rol bij én ‘façade (re)manufacturing’ én ‘design for disassembly and re-use’.

Startbijeenkomst

Met een bijeenkomst op 17 juni jl. is het project PerpetuAl vol uit de startblokken. Tijdens deze intensieve bijeenkomst is ingezet op het delen van kennis, methodisch innoveren, procesmodellering en verhogen van circulariteit. Tevens hebben de 18 deelnemende partijen de gelegenheid benut om elkaar te versterken in de onderdelen van het haalbaarheidsonderzoek innovaties met ‘zeepkist’ en ‘give and take’ sessies.

Methodisch innoveren

Om de circulariteit te verhogen binnen de aluminium kringloop worden methodieken ingezet die onderdeel uitmaken van methodisch innoveren. Belangrijkste doel daarvan is, samen met betrokken kennisinstellingen, te komen tot werkwijzen om innovatie te versnellen en een langjarige structurele samenwerking.

Procesmodellering

Vooruitlopend op PerpetuAl was door meer dan 30 studenten van de Hogeschool Utrecht al een eerste aanzet voor procesmodellen van de gehele aluminium kringloop opgezet van de huidige situatie. Belangrijke vragen waarop een veel gedetailleerder antwoord wordt gegeven tijdens het haalbaarheidsonderzoek: Hoe lopen in detail materiaal- en productstromen en wat voor effect heeft dit op de kwaliteit? Hoe verlopen informatiestromen en digitalisering? Wat zijn de financiële mechanismen en mogelijkheden van risicobeheer?  En hoe beïnvloeden de circulaire keuzes milieu en klimaat impact? En bovenal, hoe ziet dat er mogelijk uit na innovatie en welke verbeteringen en innovaties zijn kansrijk? 

Circulaire innovaties

Partijen zijn samen in grotere en kleine verbanden de verschillende concrete circulaire innovaties en de haalbaarheid nader aan het uitwerken rond hergebruik van gevels, circulaire gevelconcepten, technologieën, oplossingen voor losmaakbaarheid en meer. De procesmodellen vormen daarbij een basis om witte vlekken in de ontwikkeling te voorkomen en te zorgen dat elke innovatie niet leidt tot een eenmalig project maar gaan leiden tot structurele opschaalbare oplossingen in de markt. Daarbij wordt juist de diversiteit aan oplossingsrichtingen omarmd.

Zeepkist en Give and take

Partijen hebben met elkaar gedeeld wat ze willen bereiken binnen PerpeutAl. Ieder heeft op de ‘zeepkist’ de ideeën gepresenteerd. Vervolgens hebben binnen de ‘Give and take’ alle partijen elkaar bevraagd en naar elkaar gedeeld: wat heb ik van anderen nodig om tot resultaat te komen? Wat kan ik anderen bieden om resultaat te bereiken? Alleen ga je sneller, samen kom je (veel) verder. Het komende jaar zijn alle partners PerpetuAl aan de slag. Afgesproken is in de samenwerkingsovereenkomst PerpetuAl dat generieke resultaten gedeeld worden naar de sector. 

Partners PerpetuAL

VMRG, Real Capital Systems, Hydro Building Systems Netherlands, Kawneer Nederland, Scheldebouw, Alkondor Hengelo, Rollecate, GevelBeheer Nederland, Boverhoff Sloopwerken, New Horizon Urban Mining, HKS Metals, E-max, Schöck Nederland, ABT, Vereniging ION, Bakker&Spees, Hogeschool Utrecht en Technische Universiteit Delft.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details