Platform over gevels, glas & daken
BIM levert geld op  door ILS Gevel

BIM levert geld op door ILS Gevel

Om de vele beloftes van BIM waar te kunnen maken, is er behoefte aan complete, consistente en correcte modellen met de juiste data. Tot voor kort ontbraken vanuit de gevelbranche hiervoor de afspraken rondom BIM waardoor de gemaakte kosten moeilijk werden terugverdiend.

Sinds 2018 heeft de VMRG in samenwerking met haar achterban eenduidige afspraken gemaakt rondom BIM in de vorm van een informatieleveringsspecificatie (ILS). Steeds meer partijen in de bouw hebben zich aangesloten bij het initiatief om informatie uit te wisselen op basis van een ILS. Zo is vanuit de BIM basis ILS de eerste stap gezet om informatie uitwisselbaar, gestructureerd, eenduidig, correct, volledig en herbruikbaar te krijgen. De VMRG, als medebestuurslid van de BIM basis ILS, draagt hier proactief aan bij en heeft samen met haar achterban de handschoen opgepakt om te komen tot een ILS Gevel.

Betere samenwerking

De ILS Gevel bouwt voort op de reeds bestaande basisafspraken rondom BIM en is hiermee geen nieuwe standaard. De ILS Gevel fungeert als leidraad voor een betere samenwerking waarbij op een efficiënte, eenduidige en gestructureerde manier informatie over gevelproducten wordt uitgewisseld. De afspraken hebben betrekking op de te hanteren objectstructuur, het uitwisselformaat en het borgen van objectinformatie. De ILS Gevel is tot stand gekomen op basis van de gemeenschappelijke deler in de branche en is gebaseerd op de ervaring uit de praktijk om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren. Dit heeft er dan ook voor gezorgd dat niet de stip aan de horizon is beschreven, maar oplossingen vanuit ervaring en praktijk.

Eenduidig informatie uitwisselen

Er is gestart met een heldere afbakening van het doel en de scope van de ILS Gevel. Met de ILS Gevel willen wij op een efficiënte, eenduidige en gestructureerde manier informatie uitwisselen over gevels. Hiervoor is een decompositie, de opdeling van een informatiedrager in samenstellende objecten, met bijbehorende definities opgesteld. Vanuit de decompositie zijn verschillende objecten vastgelegd die voorkomen binnen de gevelindustrie, inclusief bijbehorende definities. De ILS Gevel heeft daarmee betrekking op de producten die worden ontworpen, geproduceerd en/of gemonteerd door de gevelindustrie.

Objectinformatie

Tevens is gekeken naar de informatiebehoefte van het object en de bijbehorende IFC entiteit. Objectinformatie wordt in beginsel geborgd in de juiste properties en propertysets zoals die in IFC zijn gedefinieerd. Wanneer er properties vanuit IFC ontbreken worden deze samengebracht onder de Pset_ILS_Gevel. Uitgangspunt is dat de informatie wordt vastgelegd op het niveau waar het betrekking op heeft. Zo heeft de Warmtedoorgangscoëfficient (Uw) betrekking op de samenstelling van het raam en wordt dus op het niveau van het component vastgelegd. Vanuit de ILS Gevel is de keuze in objectopbouw open gelaten, afhankelijk van het niveau van de modelleur en/of organisatie waarbij het object minimaal als één geheel component weggeschreven dient te worden.

Vervolg

Om te komen tot de ILS Gevel is de huidige 0.9 versie uitvoerig intern getest bij de aansloten bedrijven. Komend halfjaar zullen de bedrijven de ILS Gevel 0.9 binnen projecten gaan toepassen om feedback op te halen bij opdrachtgevers, bouwpartners en andere stakeholders. Op basis van deze feedback zal gewerkt worden naar een definitieve ILS Gevel 1.0 versie. In de tussentijd is de ILS Gevel en bijbehorende hand-out te vinden op de website van de VMRG. Samen werken we naar een proces waarin BIM rendeert!  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details