AGC Duurzaamheidsverslag
01:29
15-08-2017

AGC publiceert haar milieurapport 2017

Het Duurzaamheidsverslag van AGC staat online. Het beslaat alle resultaten op milieuvlak van AGC Glass Europe, actief met twee divisies (de divisie Building & Industrial Glass en de divisie Automotive). Deze resultaten zijn te danken aan de voortdurende inzet van alle vestigingen van de groep om duurzamere productiemethodes te hanteren en groenere producten en diensten aan te bieden!

In een oogopslag: onze milieuprestaties en -resultaten
Energieproductie: De totale output van de fotovoltaïsche installaties haalde 6697 MWh in 2016.

Lucht: Op vergelijkbare basis, per ton verkocht glas, verminderde de rechtstreekse CO2-uitstoot sinds 2002 met 11%. In de specifieke stofuitstoot komt de verlaging sinds 1998 op bijna 45%.

Water: Van 1998 tot 2016, en op vergelijkbare basis, verminderden AGC het waterverbruik met 71%.

Vaste afvalstoffen: Vandaag produceert de Groep ongeveer 230.000 ton vast afval per jaar. Daarvan wordt vrijwel 98% verder gerecycled of ter plaatse teruggewonnen door leveranciers of aannemers.

Transport: 72% van alle grondstoffen wordt per schip of trein vervoerd. Hierdoor zijn er 54.500 vrachtwagens per jaar minder op de weg nodig. In 2016 werd nagenoeg 88.000 ton afgewerkte glasproducten met een combinatie van trein en vrachtwagen vervoerd, wat nog eens circa 4.400 vrachtwagens van de baan haalde.

Verpakking: Bijna alle glasverpakking is herbruikbaar. AGC Glass Europe haalt een zeer hoog cijfer in het hergebruiken van verpakking. Zo wordt in België 98% van de verpakking hergebruikt.

Recycling: AGC Glass Europe recyclet ongeveer 1.000.000 ton glasgruis per jaar, een besparing van zo’n 150.000 ton basismateriaal en 300.000 ton CO2-uitstoot.

AGC’s footprint
AGC werkt een holistische aanpak uit om de milieuvoetafdruk volledig te kunnen beoordelen. Levenscyclusanalyse, meting van de koolstofafdruk en het Cradle to Cradle CertifiedTM programma voor producten zijn drie methodes die worden toegepast om onze geïntegreerde milieu-aanpak te evalueren.

Cradle to Cradle certificering: In 2016 verlengde het Cradle to Cradle Instituut de Cradle to Cradle certificaten van AGC Glass Europe voor twee jaar voor float, magnetrongecoat glas, glanzend gelakt glas, mat gelakt glas, met zuur gematteerd glas, spiegels en gelaagd glas, en dit onder de nieuwe, strengere versie 3.1 van Cradle to Cradle. Daarnaast kreeg AGC Glass Europe in januari 2017, als eerste en enige glasfabrikant ter wereld, ook het Cradle to Cradle Certified Bronze label voor haar dubbel- en drievoudig glas. AGC biedt nu het ruimste assortiment gecertificeerde producten met het Silver en Bronze label.

Koolstofafdruk: De berekening van de uitstoot en de besparingen leidt tot een eindresultaat van 1:10 (d.w.z. 3.400.000 ton CO2 vs. 34.500.000 ton). Dit betekent dat voor elke ton CO2 die de activiteiten van AGC Glass Europe uitstoten, bijna 10 ton CO2 wordt bespaard, dankzij het gebruik van de glasproducten.

Daaruit blijkt dat zelfs een ‘zware’ industrie zoals de glasindustrie algemeen een ruime positieve impact op het milieu kan hebben!

AGC’s Duurzaamheidsrapport is te lezen via http://www.agc-glass.eu/nl/duurzaamheid.

Gevelbouw partners

Woningcorporatie Actium houten kozijnenCeldex-EPDM-Stelkozijnband