Platform over gevels, glas & daken
60% van bouwproducenten ontevreden over mate van duurzaamheid in bouw

60% van bouwproducenten ontevreden over mate van duurzaamheid in bouw

Producenten voor de bouw geven zichzelf maar een zuinige 5,5 als het gaat het vermarkten van hun duurzame productportfolio, zo blijkt het uit de Nationale Benchmark Duurzaam Produceren voor de Bouw, een onderzoek van het NIBE. Vooral als het gaat om het succesvol in de markt zetten van een duurzame productlijn en een gesegmenteerde marktbenadering geeft men zichzelf een onvoldoende. Wel is er een kopgroep onder de producenten te definiëren waar duurzaamheid een speerpunt voor is. Deze producenten zijn wel in staat de markt succesvol te bewerken met een duurzaam portfolio en boeken beduidend meer commercieel succes dan anderen.  Aan dit benchmarkonderzoek, uitgevoerd in de winter van 2018, deden ruim 100 producenten van bouwmaterialen mee.

Duurzaamheid wezenlijk onderdeel identiteit
Er is een onomkeerbare trend zichtbaar in de bouw om gebruik te maken van duurzame bouwmaterialen, versterkt door een aangescherpte wetgeving op dit gebied

Ruim 60% van de deelnemers gelooft dat de productie van duurzame bouwmaterialen van groot belang is voor het commerciële belang van de organisatie. Bedrijven in de bouw zijn nu vooral bezig met het introduceren van nieuwe producten en diensten (44%) en het verhogen van de tevredenheid en productiviteit van medewerkers (41%).

Opvallend is dat maar liefst 71% van de zogenoemde kopgroep in dit onderzoek, het halen van duurzaamheidsdoelen en het doorvoeren van het MVO-beleid het hoogste op de prioriteitenlijst heeft staan. “Deze kopgroep ziet duurzaamheid als een wezenlijk onderdeel van de identiteit van de organisatie en weet daar ook commercieel van te profiteren. Deze bedrijven groeien doorgaans sneller dan het marktgemiddelde”, aldus dr. ir. Mantijn van Leeuwen, Algemeen Directeur van het NIBE, initiatiefnemer van het benchmarkonderzoek. De Nationale Benchmark Duurzaam Produceren voor de Bouw zal jaarlijks inzicht geven hoe bewust producenten duurzaamheid inzetten als strategisch beleidselement, welke barrières zij ondervinden en hoe succesvol zij zijn in het ontwikkelen en vermarkten van duurzame producten.

Explosieve stijging aandeel duurzame producten
Op dit moment geeft slechts een derde van de respondenten aan dat hun productportfolio voor 75% uit duurzame producten bestaat. De verwachting is dat dit over twee jaar bij bijna de helft van de ondervraagden het geval zal zijn en in 2025 bij ruim twee derde. Het verankeren van MVO en duurzaamheidsdoelen op de directie-agenda lijkt een logische eerste stap naar het succesvol ontwikkelen en vermarkten van een duurzaam productportfolio, gevolgd door het omarmen van nieuwe technieken en methoden voor verduurzaming.

Betalingsbereid van klanten grootste uitdaging
Er zijn nog wel behoorlijke drempels bij het ontwikkelen van duurzame producten. Met stip op 1 (60%) wordt de bereidheid van de klant om hiervoor te betalen genoemd. Daarnaast zijn er struikelblokken zoals het gebrek aan concreet duurzaam beleid binnen de organisatie en de hoge kosten die duurzame productie met zich meebrengen. Een vijfde van de respondenten heeft moeite om goed te begrijpen wat de diverse klantwensen zijn. De kopgroep heeft vaker last van onduidelijke en onoverzichtelijke wet- en regelgeving (47%). Zij weten daarentegen wel vaker klanten bereid te vinden om extra voor duurzame producten te betalen.

Over het NIBE
Het NIBE draagt al meer dan 25 jaar bij aan een milieuvriendelijke en gezonde bebouwde omgeving. Het bedrijf  ziet het kwantificeren en meetbaar maken van de milieu-impact die bouwmaterialen en bouwwerken hebben als een concrete stap richting het verduurzamen van de bebouwde omgeving. Daarbij vindt NIBE het belangrijk om milieuwinst van innovatieve producten en bouwwijzen (zoals circulair en bio-based bouwen) inzichtelijk te maken. Om kansen op het gebied van duurzaam bouwen maximaal te benutten, onderhoudt het bedrijfscontact met alle partijen in de keten.

De expertise van NIBE uit zich in innovatieve adviezen, onderzoeken, rekenmodellen op het gebied van duurzaam bouwen, beleid, energie, binnenmilieu en energiekennis.

Over het onderzoek
In totaal hebben 109 bedrijven de online enquête volledig ingevuld, in oktober en november 2018.
Voor de benchmark zijn uiteenlopende producenten in de bouwsector benaderd. Met name producenten van metaalproducten, draagconstructies en ramen c.q. deuren zijn goed vertegenwoordigd. Ook bouwbedrijven, adviesbureaus en architectenbureaus hebben deelgenomen.
Van het onderzoek is een uitgebreid rapport verschenen. Deze is hier gratis te downloaden, via dezelfde link kunnen bedrijven nog aan de benchmark deelnemen en ontvangen direct een individueel benchmark rapport.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details