Lisser Art Museum | Lisse

‘Glas op wereldreis’

In de monumentale tuin van Kasteel Keukenhof in Lisse opent binnenkort het Lisser Art Museum zijn deuren. Het gebouw bestaat uit een bakstenen volume bovenop transparante glasgevels waarin ook de entree is opgenomen. Met name de 6,60 meter hoge geveldelen brachten de nodige uitdagingen met zich mee, te meer daar in bijna elke glasfabriek ter wereld het glas wordt geproduceerd in maximale lengtes van 6 meter. Om nog maar te zwijgen over de gevraagde transparante verschijningsvorm. iFS Building Systems wist toch aan de wensen van KVDK Architecten te voldoen en stuurde het glas op wereldreis.

Dat grenzen alsmaar worden verlegd, weet Arie Boerefijn van iFS Building Systems als geen ander. “Op het ogenblik zijn er glasfabrieken die op speciale bestelling charges glas in langere lengtes kunnen produceren en bewerken,” zegt hij. “In 2013, op moment dat de architect ons benaderde voor dit project, was dat nog minder het geval. Na uitvoerige selectie hebben we een glasfabrikant gevonden om het vlakglas in langere lengte te produceren, vanwege veiligheid te lamineren, te coaten, de randbewerkingen te doen en te assembleren tot dubbelglas. Vind maar eens een partij die zo compleet toegerust is. Zeker in 2014 was ook daarin de spoeling nog dun. Maar het is ons gelukt, al was het wel buiten Europa. De glasconstructie heeft wat dat betreft echt een wereldreis gemaakt.”

Maximale transparantie
Het museum is gesitueerd op een duin, waarbij het bakstenen volume uitkraagt over de transparante entree. “Doel was om de gevels op te laten gaan in het landschap,” weet Boerefijn. “Een zo transparant mogelijke verschijningsvorm voor de structureel verlijmde entreegevel – bestaande uit elementen van 6,60 meter hoog bij 1,20 meter breed – was dus een vereiste. Bij een dergelijk glaspakket met vier lagen structureel verlijmd vlakglas zouden onherroepelijk de groentinten de boventoon voeren. Een dergelijke kleurvertekening was ongewenst. Reden om ijzeroxidearm glas te adviseren. Dit ook voor de relatief zware, maar transparant gewenste vinnen uit gelaagd glas van 30 centimeter diep en 5 centimeter dik dieaan het einde zijn verjongd om ze mooi gestileerd in de vattingen op te kunnen nemen. Een jaar of tien geleden was een dergelijke constructie in deze mate van transparantie en met dit formaat nauwelijks denkbaar.”

Ondanks dat de bakstenen constructie lijkt te rusten op de glazen entreegevel, is de constructie zodanig opgebouwd dat de glazen gevel zich vrij kan bewegen. Als specialist in innovatieve glas-staal architectuur heeft iFS behoorlijk wat verborgen technieken opgenomen om te voorkomen dat de belasting van het gebouw invloed heeft op de entreegevel. “Zo is de bovenconstructie dilaterend uitgevoerd en weggewerkt in de plafonds. Ook zijn er schuivende verbindingen toegepast. Als het echt bijzonder moet, zoals hier in Lisse met speciale glasoplossingen, komen wij in beeld,” zegt Boerefijn tot besluit. Het Lisser Art Museum opent komend najaar zijn deuren.   

Tekst Roel van Gils   Beeld: iFS Building Systems, Sjaak Henselman
Uitgelichte afbeelding: 
Het museum is gesitueerd op een duin, waarbij het bakstenen volume uitkraagt over de transparante entree.